Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az emberi jogok védelmezői – uniós támogatás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az emberi jogok védelmezői – uniós támogatás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unió iránymutatása az emberi jogok védelmezőiről

MI AZ IRÁNYMUTATÁSOK CÉLJA?

 • Az iránymutatások célja, hogy támogatást és védelmet nyújtsanak az EU-n kívüli országokban tevékenykedő emberijog-védők* számára, miközben lehetővé teszik, hogy szabadon tevékenykedjenek.
 • Ezen iránymutatások operatív dimenziója a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) keretein belül található.

FŐBB PONTOK

 • Az EU-missziókon* dolgozó diplomaták rendszeresen találkoznak az emberi jogok védelmezőivel, meglátogatják a fogva tartott aktivistákat, nyomon követik a pereiket, valamint javasolják a védelmüket.
 • A Tanács emberi jogi munkacsoportja (COHOM) az EU misszióvezetői, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európa Tanács, valamint a nem kormányzati szervezetek jelentése alapján meghatározza azokat a helyzeteket, amelyekben szükség van az Unió beavatkozására.
 • A magas rangú uniós tisztviselők (pl. az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) az EU-n kívüli országokba tett látogatásaik során találkoznak az emberi jogok védelmezőivel.
 • Az EU-n kívüli országokkal és a regionális szervezetekkel folytatott politikai párbeszédet kiterjesztik az emberi jogok védelmezőinek helyzetére is.
 • A misszióvezetők felhívják az EU-n kívüli országok hatóságainak figyelmét a veszélyben lévő emberijog-védők védelmével kapcsolatos felelősségükre.
 • Az EU szorosan együttműködik az emberi jogok védelmezőit védő szakpolitikákkal rendelkező EU-n kívüli országokkal is, valamint más regionális szervezetek, például az Afrikai Unió, az Amerikai Államok Szervezete és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet emberi jogi mechanizmusaival.
 • Az Európai Unió támogatja az emberi jogok védelmezőinek védelmére létrehozott jelenlegi regionális mechanizmusok megerősítését, valamint az új mechanizmusok létrehozását.
 • Az EU emberi jogok védelmezőinek támogatása iránti elkötelezettségét a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) egészíti ki, amely pénzügyi támogatást nyújt az emberi jogi aktivistákat segítő szervezeteknek.

HÁTTÉR

Az emberi jogok védelmezői kulcsfontosságú szerepet játszanak a következőkben:

 • az erőszak dokumentálása;
 • az emberi jogi sérelmek áldozatainak nyújtott jogi, pszichológiai, orvosi vagy egyéb támogatás;
 • küzdelem a jogsértések felelőseinek büntetlensége ellen; valamint
 • a figyelem felhívása az emberi jogokra, valamint az emberi jogok védelmezőire helyi, regionális és nemzetközi szinten.

Az emberi jogok védelmezői azonban maguk is támadások és fenyegetések célpontjaivá váltak, ezért fontos a biztonságuk és védelmük garantálása.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Emberi jogok védelmezői: Olyan személyek, csoportok és szervezetek, amelyek békés úton segítik elő és védik az egyetemesen elismert emberi jogokat, azaz a polgári, politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális jogokat, beleértve az őslakos közösségek tagjainak jogait is.

EU-missziók: Az uniós országok és uniós küldöttségek nagykövetségei és konzulátusai.

FŐ DOKUMENTUM

A védelem garantálása – Az Európai Unió iránymutatása az emberi jogok védelmezőiről, az Európai Unió Tanácsa (Külügyi Tanács), 2008.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 235/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 85–94. o.).

utolsó frissítés 04.07.2016

Top