Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EU emberi jogok védelmezőire vonatkozó iránymutatásai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az EU emberi jogok védelmezőire vonatkozó iránymutatásai

Ezen iránymutatások célja, hogy további támogatást és védelmet nyújtson az Európai Unió által a harmadik országokban tevékenykedő emberi jogok védelmezői számára, miközben lehetővé teszi, hogy szabadon tevékenykedjenek.

JOGI AKTUS

A védelem garantálása – Az Európai Unió iránymutatása az emberi jogok védelmezőiről. Általános Ügyek Tanácsa, 2008. december 8. [a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az emberi jogok védelmezői * az alábbi tevékenységeiknek köszönhetően fontos szerepet játszanak az alapvető jogok, valamint az ezen jogok megsértésében érintett személyek védelmében:

 • a jogsértések dokumentálása;
 • az ilyen jogsértések sértettjei számára, jogi, pszichológiai, orvosi vagy egyéb támogatás nyújtása;
 • küzdelem a büntetlenség kultúrája ellen, amely kiváltságos helyzetet teremt a jogsértések felelősei számára;
 • a figyelem felhívása az emberi jogokra, valamint az emberi jogok védelmezőire helyi, regionális és nemzetközi szinten.

Gyakran előfordul, hogy az emberi jogok védelmezői maguk is támadások és fenyegetések célpontjaivá válnak, és megsértik jogaikat. Ezért fontos ezen személyek biztonságának és védelmének biztosítása. Az emberi jogok védelmezőinek támogatása régóta lényeges eleme az Európai Unió emberi jogokkal kapcsolatos külpolitikájának. Az Unió ezen iránymutatásokon keresztül tovább kívánja javítani ezen a téren kifejtett tevékenységét közös kül- és biztonságpolitikájával összhangban.

A Tanács emberi jogi munkacsoportja (COHOM) és más illetékes munkacsoportok az alábbi szakértői jelentések és ajánlások alapján meghatározzák azokat a helyzeteket, amikor szükség van az Unió beavatkozására:

 • időszakos jelentések az EU misszióvezetőitől * az emberi jogok helyzetéről azon országokra vonatkozóan, ahová akkreditálták őket, és ezekben a jelentésekben az emberi jogok védelmezőinek helyzetéről is tájékoztatást kell nyújtaniuk;
 • a misszióvezetők ajánlásai a helyi emberi jogi munkacsoportokkal folytatott megbeszéléseik, illetve sürgős helyi intézkedés alapján;
 • az ENSZ emberi jogok védelmezőivel foglalkozó különleges jelentéstevőjétől, az ENSZ egyéb különleges jelentéstevőitől és egyezmény-testületeitől, az Európa Tanács emberi jogi biztosától, valamint nem kormányzati szervezetektől származó jelentések és ajánlások.

Az EU-missziók intézkedései különösen az alábbi területekre terjednek ki:

 • helyi stratégiák kidolgozása az Unió iránymutatásainak az adott országban történő alkalmazásához;
 • évente legalább egy alkalommal találkozó megszervezése az emberi jogok védelmezői és a diplomaták között, hogy megvitassák az emberi jogok helyzetét, valamint az Unió azon politikáját, amellyel támogatja az emberi jogok védelmezőinek e téren folytatott munkáját;
 • az emberi jogok védelmezőivel való kapcsolattartásért felelős EU összekötő tiszt kinevezése annak érdekében, hogy egyszerűen lehessen tartani a kapcsolatot az emberi jogok védelmezőiből álló közösséggel az érintett országban;
 • szoros együttműködés és információcsere az emberi jogok védelmezőire vonatkozóan;
 • megfelelő kapcsolat fenntartása az emberi jogok védelmezőivel;
 • az emberi jogok védelmezői és az általuk végzett munka látható elismerése a médián, a nyilvánosságon, látogatásokon vagy meghívásokon keresztül;
 • az emberi jogok védelmezőinek meglátogatása és a perükben való részvétel.

Az iránymutatások a harmadik országokkal való kapcsolatokban és többoldalú fórumokon végrehajtandó intézkedéseket is megfogalmaznak:

 • a Bizottság alelnöke/a közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő, az EU különleges képviselői és megbízottjai, valamint a Bizottság és a tagállamok képviselői a harmadik országokba tett látogatásaik során találkoznak az emberi jogok védelmezőivel;
 • az emberi jogok védelmezőivel kialakított szoros együttműködés alapján a harmadik országokkal és regionális szervezetekkel folytatott politikai párbeszédet kiterjesztik az emberi jogok védelmezőinek helyzetére is;
 • a misszióvezetők felhívják a harmadik országok hatóságainak figyelmét a veszélyben lévő emberi jogok védelmezőinek a védelmével kapcsolatos felelőségükre;
 • az Unió szorosan együttműködik az emberi jogok védelmezőinek a védelme iránt elkötelezett többi országgal, különösen az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa és az ENSZ Közgyűlése keretein belül;
 • az Unió az egyetemes időszakos felülvizsgálat alkalmával javaslatot tesz a különböző országok számára jogszabályaiknak az ENSZ emberi jogok védelmezőiről szóló nyilatkozatával való harmonizálására;
 • az Unió támogatja az emberi jogok védelmezőinek védelmére létrehozott jelenlegi regionális mechanizmusok megerősítését, valamint új mechanizmusok létrehozását.

Az Unió és tagállamai különösen az alábbi intézkedésekkel támogatják az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának a különleges eljárásait:

 • az államok ösztönzése arra, hogy elvből fogadják el a különleges eljárások keretében tett országlátogatásokra vonatkozó kérelmeket;
 • a helyi emberi jogi közösségek és az emberi jogok védelmezőinek ösztönzése az ENSZ tematikus mechanizmusainak használatára;
 • elegendő pénzeszköz biztosításának támogatása az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala számára.

Az iránymutatások meghatározzák a fejlesztési politikán, például a demokrácia és az emberi jogok európai eszközén keresztül az emberi jogok védelmezői számára nyújtandó gyakorlati támogatási intézkedéseket is:

 • támogatás nyújtása a harmadik országokban tevékenykedő emberi jogok védelmezőinek és az érintett nem kormányzati szervezetek részére a kapacitás megerősítését célzó és tudatosító kampányok révén;
 • az emberi jogok védelme és az emberi jogok védelmezőit összefogó nemzetközi hálózat létrehozása érdekében munkálkodó nemzeti szervek támogatása;
 • a harmadik országokban tevékenykedő emberi jogok védelmezői számára hozzáférés biztosítása a külföldi forrásokhoz;
 • emberi jogi oktatási programok biztosítása, amelyek előmozdítják az emberi jogok védelmezőiről szóló ENSZ-nyilatkozat érvényesülését;
 • gyors segítség és védelem a harmadik országokban tevékenykedő, veszélyben lévő emberi jogok védelmezői számára.

A COHOM az egyéb, ilyen kérdésekkel foglalkozó tanácsi munkacsoportokkal szoros együttműködésben felügyeli az iránymutatások végrehajtását és nyomon követését, amely a következő intézkedéseket foglalja magában:

 • annak előmozdítása, hogy az emberi jogok védelmezőinek kérdését vonják be a megfelelő EU-politikákba és fellépésekbe;
 • az iránymutatások végrehajtásának megfelelő időközönkénti felülvizsgálata, és az elért eredményekről jelentések készítése a Tanács számára;
 • az emberi jogok védelmezőit támogató ENSZ-, illetve egyéb nemzetközi és regionális mechanizmusokkal való további együttműködési lehetőségek vizsgálata.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Emberi jogok védelmezői: olyan személyek, csoportok és társadalmi szervezetek, amelyek békés úton segítik elő és védik az egyetemesen elismert emberi jogokat és alapvető szabadságjogokat, azaz a polgári, politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális jogokat, beleértve az őslakos közösségek tagjainak jogait is.
 • EU-missziók: a tagállamok nagykövetségei és konzulátusai, valamint az Európai Bizottság küldöttségei.

Utolsó frissítés: 28.09.2010

Top