Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Drogprevenció és felvilágosítás cselekvési program (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html SV
Multilingual display
Text

Drogprevenció és felvilágosítás cselekvési program (2007–2013)

Az Európai Unió (EU) létrehozza a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakot lefedő „Drogprevenció és felvilágosítás” programot. Ez a projekt az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program része. Célja a drogfogyasztás megelőzését szolgáló projektek támogatása.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1150/2007/EK határozata (2007. szeptember 25.) az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó „Drogprevenció és felvilágosítás” egyedi program létrehozásáról [Hivatalos Lap L 257., 2007.10.3.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A drogfogyasztáshoz köthető halálozási arány megnőtt Európában. Meg kell vizsgálni a drog azonnali és hosszú távú hatásait az érintettek egészségére, társadalmi és pszichés fejlődésére, valamint esélyegyenlőségére.

Az Európai Unió (EU) által létrehozott „Drogprevenció és felvilágosítás” program három célkitűzése:

 • a kábítószer-használat és -függőség, valamint a kábítószerekkel kapcsolatos ártalmak megelőzése és csökkentése;
 • a kábítószer-használattal kapcsolatos felvilágosítás javítása;
 • az EU kábítószerekkel kapcsolatos stratégiája megfelelő alkalmazásának támogatása;

E célból a program az alábbiakra irányuló transznacionális intézkedéseket támogatja:

 • több tudományágat átfogó hálózatok kiépítése;
 • a tudásbázis bővítésének, az információcserének, valamint a helyes gyakorlatok cseréjének biztosítása;
 • a figyelem felkeltése a kábítószer-használat okozta egészségügyi és szociális problémákra;
 • a kábítószer-fogyasztás megelőzése.

Hatály

A program által finanszírozott intézkedések:

 • a Bizottság intézkedései (kutatások, közvélemény-kutatások, konferenciák, kampányok, nyilvános események szervezése, elemzések, weboldalak fejlesztése stb.);
 • a tagállamok vagy a tagjelölt országok által előterjesztett európai érdekű konkrét transznacionális projektek;
 • általános európai érdekű célok elérésére törekvő nem kormányzati és egyéb szervezetek tevékenységei.

A vállalt tevékenységekben részt vehetnek a drogprevencióra vagy a drogfogyasztással kapcsolatos felvilágosításra irányuló tevékenységet végző állami vagy magánszervezetek.

A program valamennyi drogfogyasztásban érintett csoportot megcéloz, de a leginkább a veszélyeztetett csoportokat, azaz a fiatalokat, a nőket, a sebezhető csoportokat és szociálisan hátrányos térségekben élőket.

További célcsoportok a tanárok és az oktatási személyzet, a szülők, a szociális munkások, a helyi és nemzeti hatóságok, az egészségügyi és paramedicinális személyzet, az igazságügyi személyzet, a bűnüldöző és büntetés-végrehajtási hatóságok, a nem kormányzati szervezetek, a szakszervezetek és a vallási közösségek.

Finanszírozás

A 2007–2013-as időszakra vonatkozó pénzügyi keret 21,35 millió EUR. A támogatásokat a Bizottság ítéli oda ajánlati felhívások útján. Az odaítéléshez a következő kritériumokat kell figyelembe venni:

 • a javasolt intézkedés összhangban van az éves munkaprogrammal;
 • a várt eredmények összhangban vannak a programban meghatározott célkitűzésekkel;
 • a kért összeg megfelelő a várt eredményekhez viszonyítva;
 • az intézkedések hatással vannak a közvéleményre, valamint földrajzi és társadalmi hatással bírnak;
 • a polgárokat bevonják a szerkezetekbe.

Háttér

Az EU több kezdeményezést is indított a drog elleni küzdelem érdekében. A 2005–2012-es időszakra kidolgozott kábítószerekkel kapcsolatos stratégia mellett egy cselekvési tervet is elfogadtak a stratégia konkrét intézkedésekkel történő megvalósítása érdekében.

A „Drogprevenció és felvilágosítás cselekvési program” a 2007–2013-as időszakra szóló „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program része, amelynek célja a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés előmozdítása az EU-ban. Ez utóbbi egyedi programokat is tartalmaz: Büntetőjogi jogérvényesülés, Polgári jogi jogérvényesülés, Alapvető jogok és uniós polgárság és az erőszak megelőzésére irányuló Daphné III program.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1150/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

2007.10.23.

HL L 257., 2007.10.3.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2011. május 5.) – Időközi értékelő jelentés a 2007–2013-as időszakra vonatkozó „Drogprevenció és felvilágosítás cselekvési programról” [a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A program értékelése szerint a végrehajtás első három évében jó eredmények születtek, valamint több célkitűzést is elértek. A Bizottság ugyanakkor sajnálja, hogy a program rendelkezésére álló korlátozott költségvetés meggátolja, hogy a program jelentős európai szinten jelentkező hatást érjen el. Ennek megfelelően javasolja a program pénzügyi forrásainak növelését, valamint az európai uniós dimenzióval rendelkező projektek előnyben részesítését, az adminisztratív eljárások egyszerűsítését és az elért eredmények hatékonyabb terjesztését.

See also

Utolsó frissítés: 07.11.2011

Top