Help Print this page 
Title and reference
A migránsok szárazföldön, tengeren és légi úton való csempészete elleni jegyzőkönyv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A migránsok szárazföldön, tengeren és légi úton való csempészete elleni jegyzőkönyv

A jegyzőkönyv célja az ilyen típusú csempészet megelőzése és visszaszorítása, valamint az aláíró tagállamok közötti együttműködés megerősítése és az áldozatok jogainak védelme. A jegyzőkönyvet az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményéhez csatolták, és a migránsok csempészete elleni nemzetközi eszközként szolgál.

JOGI AKTUS

A Tanács 2006/616/EK és 2006/617/EK határozata (2006. július 24.) az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a migránsok szárazföldön, tengeren és légi úton való csempészete elleni jegyzőkönyv megkötéséről [Hivatalos Lap L 262., 2006.9.22.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményének célja a migránsok csempészetének megelőzése és az ellene való küzdelem, valamint az e területen a tagállamok között folytatott együttműködés megerősítése.

Az aláíró országoknak bűncselekménnyé kell nyilvánítaniuk az alábbi cselekedeteket, amennyiben azokat pénzügyi vagy anyagi haszonszerzés céljából követik el:

  • a migránsok csempészete, azaz személyek jogellenes beléptetése olyan tagállamba, ahol tartózkodási joguk nincs, és amelynek nem állampolgárai;
  • hamis úti vagy személyazonosító okmányok kiállítása;
  • egy adott személy személyazonosító okmányainak más személyek általi felhasználása;
  • hamis okmányok szerzése vagy kiállítása;
  • olyan személy valamely ország területén történő tartózkodásának engedélyezése, aki nem teljesíti a jogszerű tartózkodás szükséges feltételeit.

A migránsok biztonságának és életének veszélyeztetését, valamint a velük szemben alkalmazott embertelen vagy megalázó bánásmódot súlyosbító körülménynek kell tekinteni. Továbbá a csempészet áldozatává vált migránsok nem vonhatók büntetőeljárás alá.

A jegyzőkönyvet a transznacionális jellegű és szervezett bűnözői csoportot érintő jogsértések megelőzésére és az azokkal kapcsolatos vizsgálatokra és eljárásokra kell alkalmazni. További célja az ilyen jogsértések áldozatai jogainak védelme.

A migránsok tengeren való csempészete elleni intézkedések

Amennyiben egy ország azt feltételezi, hogy egy hontalan hajó migránsok csempészetével foglalkozik, a fedélzetre szállhat, és a hajót átkutathatja.

Amennyiben egy ország azt feltételezi, hogy egy külföldi lajstromozású hajó migránsok csempészetével foglalkozik, értesíti a lobogó szerinti államot, és kéri a lajstromozás megerősítését. A megkeresés ügyében a lehető legrövidebb időn belül kell eljárni. Ha a kételyek bizonyosságot nyernek, a megkereső ország a hajó fedélzetére szállhat, és átkutathatja azt, majd megteheti a hajóval, a személyekkel és a rakománnyal szemben szükséges intézkedéseket. Ezenfelül a fedélzeten tartózkodó személyek biztonságáról és a velük szembeni emberséges bánásmódról is gondoskodnia kell. Közvetlen veszély hiányában mindennemű határozathozatal csak a lobogó szerinti állam előzetes jóváhagyásával engedélyezett.

Fedélzetre szállást és átkutatási intézkedéseket csak az állami szolgálatot teljesítő hajók végezhetnek.

Nemzetközi együttműködés

A részes államok erőfeszítéseket tesznek határaik megerősítésére, és a migránsok csempészetében részt vevő személyektől megtagadhatják a belépést.

A közös határokkal rendelkező vagy a csempészek által használt útvonalak mentén fekvő országok kötelesek megosztani egymással bizonyos információkat, például a csempészek által használt berakodási és célállomásokra, az alkalmazott útvonalakra és közlekedési módokra, a migránsok álcázásának módszereire stb. vonatkozóan.

A bevándorlási szolgálatok tisztviselőit és más illetékes tisztviselőket a csempészet megelőzésével, a migránsokkal szembeni emberséges bánásmóddal és a jogaik tiszteletben tartásával kapcsolatos képzésben kell részesíteni. E célból az államok a megfelelő képzés biztosítása érdekében együttműködnek egymással és a nemzetközi szervezetekkel, a nem kormányzati szervezetekkel és más illetékes szervezetekkel, valamint a civil társadalom más szereplőivel.

Ezenfelül a megfelelő szakértelemmel és technikai erőforrásokkal rendelkező államok segítséget nyújtanak a migránsok származási országa vagy a tranzitországok számára.

A megelőzést, védelmet, segítségnyújtást és hazatelepítést célzó intézkedések

Minden állam tájékoztató kampányokat szervez, hogy felhívja a lakosság figyelmét a problémára. Emellett nemzeti, regionális és nemzetközi szinten egyaránt ösztönzik a fejlesztési és együttműködési programokat az ilyen jellegű csempészet mélyreható társadalmi-gazdasági okainak, elsősorban az elmaradottságnak és a szegénységnek a felszámolása érdekében.

Az államok továbbá meghozzák a csempészet áldozatává vált migránsok jogainak védelmét biztosító rendelkezéseket, figyelemmel a nők és a gyermekek sajátos szükségleteire. Kötelesek az őket fenyegető erőszak minden formájával szemben megfelelő védelemben és kellő segítségnyújtásban részesíteni azokat a migránsokat, akiknek az életét vagy a biztonságát veszélyezteti, hogy csempészet áldozatává váltak.

Végül, a fogadó állam joga által a csempészet áldozatául esett személyek számára biztosított jogok sérelme nélkül, a jegyzőkönyv részes államai kötelezettséget vállalnak arra, hogy megkönnyítik azon állampolgáraik és a területükön tartózkodási engedéllyel rendelkezők visszatérését, akik ilyen csempészet áldozatává váltak. Az államoknak minden megfelelő intézkedést meg kell tenniük a rendezett visszatérés megszervezése érdekében, kellő figyelemmel az érintett személy biztonságára és méltóságára.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2006/616/EK és a 2006/617/EK tanácsi határozat

2006.7.24.

HL L 262., 2006.9.22.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2006/618/EK és 2006/619/EK határozata (2006. július 24.) az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, az emberkereskedelem, különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyv megkötéséről [Hivatalos Lap L 262., 2006.9.22.].

E jegyzőkönyv célja az emberkereskedelem, különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem megelőzése és visszaszorítása, valamint az áldozatok védelme és segítése. E célkitűzések elérése érdekében nemzetközi együttműködést szorgalmaz.

A Tanács 2004/81/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről [Hivatalos Lap L 261., 2004.8.6.].

A Tanács 2002/90/EK irányelve (2002. november 28.) a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás meghatározásáról [Hivatalos Lap L 328., 2002.12.5.].

A Tanács 2002/946/IB kerethatározata (2002. november 28.) a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás elleni küzdelem büntetőjogi keretének megerősítéséről [Hivatalos Lap L 328., 2002.12.5.].

See also

  • Az Európai Bizottság Belügyi Főigazgatóságának internetes oldala:
  • Az Európai Unió emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló weboldala (DE) (EN) (FR)

Utolsó frissítés: 22.12.2011

Top