Help Print this page 
Title and reference
Alternatív vitarendezési módok: a közvetítés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alternatív vitarendezési módok: a közvetítés

Ezen irányelv célja a határokon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben a jogviták rendezésének egy módjaként a közvetítéshez való hozzáférés megkönnyítése.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) ezen irányelv segítségével kívánja előmozdítani a jogviták egyezséggel, különösen közvetítés útján történő rendezését. Az irányelv értelmében a tagállamok kötelesek engedélyezni a bíróságaik számára, hogy a peres feleknek javasolják e vitarendezési mód alkalmazását, anélkül azonban, hogy kötelezővé tennék számukra annak igénybe vételét.

Hatály

Az irányelv az adó-, vám- vagy közigazgatási ügyek, illetve az államnak a közhatalmi jogosítványai gyakorlása során végrehajtott intézkedéseire vagy mulasztásaira vonatkozó felelősségével kapcsolatos kérdések kivételével a határokon átnyúló polgári és kereskedelmi jogvitákra alkalmazandó. Az irányelv nem alkalmazandó Dániára.

A közvetítés során létrejött megállapodás végrehajtása

Bár a közvetítés során létrejött megállapodásokat valószínűleg önkéntesen végrehajtják, az irányelv előírásai szerint valamennyi tagállamnak ki kell alakítania egy olyan eljárást, amellyel a megállapodást a felek kérelmére bíróság vagy egyéb illetékes hatóság ítéletben vagy határozatban vagy hiteles okiratban megerősíti.

Ezzel az eljárással az Unió egész területén ugyanolyan feltételek mellett valósulhat meg a közvetítés során létrejött megállapodások kölcsönös elismerése és végrehajtása, mint a polgári és kereskedelmi ügyekben, illetve a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a bírósági határozatok elismerése és végrehajtása.

Az elévülési idő nyugvása

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az elévülési időszaknak a közvetítés alatt történő lejárta ne akadályozza a feleket az említett jogvitához kapcsolódó bírósági eljárás vagy választottbíráskodás kezdeményezésében.

A közvetítés bizalmas jellegének és minőségének biztosítása

Sem a közvetítők, sem a közvetítési folyamatban részt vevő személyek nem kötelezhetők bizonyíték szolgáltatására valamely bírósági eljárásban olyan információkról, amelyek a közvetítési eljárás során merülnek fel. Ez alól kizárólag akkor tehető kivétel, ha:

  • ezt közrenddel kapcsolatos nyomós indokok – különösen a személyek testi épségének biztosítása – szükségessé teszik;
  • a közvetítés során létrejött egyezség tartalmának hozzáférhetővé tétele szükséges a megállapodás végrehajtásához vagy érvényesítéséhez.

A tagállamoknak emellett elő kell mozdítaniuk a közvetítők képzését, valamint a szakmával kapcsolatos önkéntes magatartási kódexek kidolgozását és alkalmazását.

Háttér

Ezen irányelv előzményét az alternatív vitarendezésről szóló 2002. évi zöld könyv, valamint a közvetítők 2004 októberében készült magatartási kódexe képezi.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2008/52/EK irányelv

2008.6.12.

2011.5.21. (10. cikk: 2010.11.21.)

HL L 136., 2008.5.24.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - A kollektív jogorvoslat horizontális európai kerete felé [COM(2013) 401 final - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

E közlemény beszámol a Bizottság által 2011-ben Úton a kollektív jogorvoslat koherens európai megközelítése felé címmel rendezett nyilvános konzultációban megosztott főbb véleményekről, továbbá kifejti a Bizottság álláspontját a kollektív jogorvoslat egyes alapvető szempontjairól. A közleményt bizottsági ajánlás kíséri, amelyben a Bizottság felkéri a tagállamokat arra, hogy több európai elven alapuló, nemzeti kollektív jogorvoslati rendszert vezessenek be.

A Bizottság szerint a konszenzusos vitarendezés, amelynek egyik módja a közvetítés, a jogi eljárások tekintetében hasznos kiegészítő funkcióval rendelkezhet. Ezért azt ajánlja, hogy a tagállamok vezessék be ezeket a kollektív jogorvoslati mechanizmusokat.

Utolsó frissítés: 27.03.2014

Top