Help Print this page 
Title and reference
A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni stratégia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni stratégia

A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni európai uniós stratégia az EU külpolitikájának lényeges eleme. Célja, hogy korlátozza, illetve felszámolja az ilyen fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésére vonatkozó fejlesztési programokat.

JOGI AKTUS

A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni európai uniós stratégia (2003. december 12.) (Doc. 15708/03) (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

ÖSSZEFOGLALÓ

A tömegpusztító fegyverek (különösen a nukleáris, vegyi és biológiai fegyverek) és hordozóeszközeik (közepes és nagy hatótávolságú rakéták, irányított rakéták, valamint személyzet nélküli légi járművek) elterjedése világszerte egyre nagyobb veszélyt jelent. Különösen növeli annak kockázatát, hogy ezeket a fegyvereket bizonyos államok használják, vagy azok terrorista csoportok kezébe kerülnek.

Az ilyen fegyverek elterjedésének megakadályozása tehát a közös kül- és biztonságpolitika alapvető célja, különösen 2003 óta, amikor elfogadták a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni európai uniós stratégiát.

A Tanács több ízben aktualizálta ezt a stratégiát, amelynek célja, hogy világszerte megelőzze, leállítsa és - amennyiben lehetséges - megszüntesse a proliferációs programokat, illetve elrettentsen ezektől. Az európai uniós politika átfogó iránymutatásai azonban továbbra is a következők:

  • a többoldalúság hatékonyságának javítása: a többoldalú szerződések rendszere alkotja valamennyi, a proliferáció megakadályozására irányuló uniós erőfeszítés jogi alapját. Azok általános alkalmazása alapvető cél, mint ahogy azon mechanizmusok javítása is, amelyek a rendszer által meghatározott szabályok megsértését ellenőrzik;
  • stabil regionális és nemzetközi környezet elősegítése: különösen az olyan programokat erősíti, amelyek elősegítik a leszerelést, valamint amelyek valamennyi politikai, diplomáciai és gazdasági uniós tevékenység és program keretében kiszélesítik a proliferáció megakadályozásának célját;
  • szoros együttműködés a kulcsfontosságú partnerekkel - mint például az Egyesült Államok, Oroszország, az Egyesült Királyság vagy a NATO - a proliferáció megakadályozása terén az országok vagy nemzetközi szervezetek által betöltött fontos szerep tekintetében.

A 2003-ban elfogadott stratégiában felvázolt cselekvési terv alkalmazása érdekében számos intézkedést építettek be a KKBP keretébe. A Külkapcsolatok Tanácsa félévente vitát rendez a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni európai uniós stratégia végrehajtásáról, és a jelentések hathavonta értékelik az elért eredményeket.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács következtetései a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése elleni küzdelemre irányuló európai uniós fellépés új irányairól - Brüsszel, 2008. december 17. (Doc. 17172/08) (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

A Tanács 2008. december 18-i 2008/974/KKBP határozata a ballisztikus rakéták elterjedése elleni hágai magatartási kódexnek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról (Hivatalos Lap L 345., 2008.12.23.).

A Tanács 2010. július 26-i 2010/430/KKBP határozata a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtását támogató, nonproliferációval foglalkozó független szellemi műhelyek európai hálózatának a létrehozásáról (Hivatalos Lap L 202., 2010.8.4.).

A Tanács 2012. július 23-i 2012/423/KKBP határozata a ballisztikus rakéták elterjedése elleni küzdelemnek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia, valamint a 2003/805/KKBP tanácsi közös álláspont végrehajtása keretében történő támogatásáról (Hivatalos Lap L 196., 2012.7.24.).

A Tanács következtetései a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedéséről (2013. október 21.) (Doc. 15104/13) (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

A Tanács 2013. november 18-i 2013/668/KKBP határozata az Egészségügyi Világszervezet által a biológiai biztonság és biológiai védelem területén végzett tevékenységeknek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni európai uniós stratégia keretében történő támogatásáról (Hivatalos Lap L 310., 2013.11.20.).

Féléves jelentés a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásában elért eredményekről (2013/II.) (Hivatalos Lap C 54., 2014.2.25.).

A Tanács 2014. március 10-i 2014/129/KKBP határozata a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtását támogató, nonproliferációval foglalkozó független szellemi műhelyek európai hálózatának a támogatásáról (Hivatalos Lap L 71., 2014.3.12.).

Utolsó frissítés: 30.05.2014

Top