Help Print this page 
Title and reference
Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség

A határok nélküli schengeni térségben való szabad mozgás az Európai Unió polgárait megillető alapvető jog. Az Unió belső határainak eltörlésével azonban szigorítani kell a külső határok igazgatását, hogy biztosítani lehessen a lakosság áramlásának szabályozását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1168/2011/EU rendelete az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló 2007/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2005 óta működő Frontex, azaz az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség célja az Unió külső határai integrált igazgatásának javítása, valamint a tagállamok határvédelmi hatóságai közötti együttműködés megerősítése. Az Ügynökség székhelye a lengyelországi Varsóban található.

A Frontex munkájának értékelését követően, és miután azt a Tanács és az Európai Tanács (többek között a 2008-ban elfogadott Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum és a 2009. évi Stockholmi Program keretében) felszólította, hogy erősítse meg szerepvállalását és operatív kapacitását az illegális bevándorlás elleni küzdelem terén, 2011-ben módosították a Frontexet létrehozó eredeti jogi aktust, és ezáltal új lehetőségeket teremtettek az Ügynökség számára az együttműködés megerősítésére.

Az Ügynökség feladatai

A Frontex legfontosabb feladatai a következők:

  • a tagállamok munkatársainak és eszközeinek igénybevételével a szárazföldi, tengeri és légi határokon végrehajtott közös műveletek megtervezése és koordinálása;
  • a külföldi állampolgárok közös visszatérési műveleteinek koordinálása;
  • közös képzési követelmények és eszközök kialakítása a nemzeti határőrök számára;
  • kockázatelemzések végzése (például annak rendszeres értékelése, hogy az országok képesek-e kezelni a külső határaikon jelentkező fenyegetéseket és az ott rájuk nehezedő nyomást);
  • a külső határaikon fokozott technikai és műveleti támogatást igénylő tagállamok segítése (például humanitárius katasztrófahelyzetekben, tengeri mentés esetén, vagy ha egyes országok határára sajátos, aránytalan mértékű nyomás nehezedik);
  • közös műveletek, kísérleti projektek és gyors beavatkozások alkalmával bevethető európai határvédelmi csapatok létrehozása;
  • gyorsreagálási kapacitás kiépítése, amelynek az európai határvédelmi csapatok mellett részét képezi a válsághelyzetben bevethető, rendelkezésre álló eszközök és erőforrások adatbázisa is.

Műveleti terv

A közös műveleteket és kísérleti projekteket megelőzően kidolgozott műveleti tervnek ki kell térnie többek között a feladatokra és felelősségekre, a csapatok összetételére, a vezetésre és irányításra vonatkozó rendelkezésekre, az értékelésre és az eseményekkel kapcsolatos jelentéstételre, valamint az alkalmazandó joghatóságra (például tengeri műveletek esetén).

Alapvető jogok

A Frontexnek eredményes mechanizmust kell kialakítania annak biztosítása érdekében, hogy minden tevékenysége során nyomon követhesse az alapvető jogok tiszteletben tartását.

Együttműködés

A Frontex együttműködhet az Europollal, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével és más uniós szervekkel, harmadik országok hatóságaival és különféle nemzetközi szervezetekkel.

Személyes adatok

A Frontex továbbíthatja a határokon átnyúló bűnügyi tevékenységekben, az illegális bevándorlás elősegítésében vagy embercsempészeti tevékenységben való részvétellel gyanúsított személyek személyes adatait az Europol vagy más uniós rendészeti ügynökségek részére.

Eszközök

A Frontex saját eszközeit (gépjárműveit, hajóit, helikoptereit stb.) lízingelheti, illetve önállóan vagy valamely tagállammal együtt közösen is megvásárolhatja.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az 1168/2011/EU rendelet

2011.12.12.

-

HL L 304 (2011.11.22.)

Utolsó frissítés: 15.01.2014

Top