Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat

A rendelet létrehozza a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratot. Minimumszabályok meghatározása révén e jogi eszköz biztosítja az Európai Unióban a nem vitatott követelésekről szóló határozatok, bírósági egyezségek és közokiratok szabad mozgását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet létrehozza az adós által nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratot. Az európai végrehajtható okirat olyan tanúsítvány, amely alapján a nem vitatott követelésekre vonatkozó határozatokat, bírósági egyezségeket és közokiratokat közbenső eljárás nélkül is elismerik, és automatikusan végrehajtják a többi tagállamban.

Hatály

A rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben alkalmazandó. A rendelet nem vonatkozik különösen az adó-, vám- vagy közigazgatási jogi ügyekre. A rendelet Dánia kivételével valamennyi tagállamra alkalmazandó.

A követelést akkor kell nem vitatottnak tekinteni, ha:

  • annak fennállását az adós a bírósági eljárás során kifejezett elismeréssel, illetve bíróság által jóváhagyott vagy az eljárás során a bíróság előtt kötött egyezséggel elfogadta; vagy
  • a bírósági eljárás során az adós a követeléssel szemben nem emelt kifogást; vagy
  • miután a bírósági eljárás során korábban a követeléssel szemben kifogást emelt, az adós nem jelent meg, illetve nem képviseltette magát az említett követelésre vonatkozó bírósági tárgyaláson; vagy
  • az adós azt közokiratban kifejezetten elismerte.

Európai végrehajtható okirat

A nem vitatott követelésre vonatkozó határozatot európai végrehajtható okiratként hitelesíti a határozat meghozatalának helye szerinti tagállam (származási tagállam). A hitelesítés szabványos formanyomtatvány útján történik. Előfordulhat, hogy a tanúsítvány csak a határozat egy részére vonatkozik; ebben az esetben „részleges végrehajtható okiratról” beszélünk.

Minimumszabályok

Annak érdekében, hogy a nem vitatott követelésre vonatkozó határozatot európai végrehajtható okiratként hitelesítsék, a származási tagállam szerinti bírósági eljárásnak meg kell felelnie bizonyos eljárási feltételeknek.

Így kizárólag a rendeletben felsorolt kézbesítési módok esetén hitelesíthető az ítélet európai végrehajtható okiratként.

Az eljárást megindító iratban emellett pontosan meg kell jelölni a következőket:

  • a követelést (a felek személyes adatai, a követelés összege, a kamatláb és az az időszak, amelyre kamatot igényelnek stb.);
  • a követelés vitatásának eljárásjogi követelményeit (a követelés vitatásának határideje, a kifogás elmaradásának következményei stb.).

A származási tagállam kivételes esetekben végül köteles felülvizsgálati jogot biztosítani a határozat tekintetében.

Végrehajtás

A végrehajtási eljárásra annak a tagállamnak a joga alkalmazandó, ahol a határozat végrehajtását kérik (végrehajtás szerinti tagállam). A hitelező köteles átadni a végrehajtásért felelős hatóságoknak a következőket:

  • a határozat egy példányát;
  • az európai végrehajtható okirat egy példányát;
  • ha szükséges, az európai végrehajtható okirat átiratát vagy fordítását a végrehajtás szerinti tagállam hivatalos nyelvére vagy e tagállam által elfogadott nyelvre.

Semmilyen biztosíték, óvadék vagy letét nem követelhető meg a hitelezőtől pusztán azért, mert harmadik országbeli állampolgár vagy a végrehajtás szerinti tagállamban nem rendelkezik lakó- vagy tartózkodási hellyel.

A végrehajtás szerinti tagállam illetékes bírósága bizonyos feltételek mellett visszautasíthatja a végrehajtást, ha a határozat összeegyeztethetetlen egy tagállamban vagy harmadik országban hozott korábbi határozattal. Bizonyos esetekben az illetékes hatóság felfüggesztheti vagy korlátozhatja is az eljárást.

Általános és záró rendelkezések

A végrehajtási eljárásokhoz való hozzáférés előmozdítása érdekében a tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy – különösen a polgári és kereskedelmi ügyek területén működő Európai Igazságügyi Hálózat útján – a nyilvánosság és az érintett szakmai körök rendelkezésére bocsátják a szükséges információkat.

A hitelezőnek továbbra is lehetősége van kérni a határozat Brüsszel I. rendelet alapján való elismerését és végrehajtását. A rendelet emellett nem gátolja bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló rendelet alkalmazását.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 805/2004/EK rendelet

2005.1.21.

HL L 143., 2004.4.30.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az 1869/2005/EK rendelet

2005.11.24.

HL L 300., 2005.11.17.

See also

  • A Jogérvényesülési Főigazgatóság internetes oldala: Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása (EN).

Utolsó frissítés: 01.12.2011

Top