Help Print this page 
Title and reference
Hatékonyabb kiadatási eljárások: európai elfogatóparancs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hatékonyabb kiadatási eljárások: európai elfogatóparancs

Az a személy, aki súlyos bűncselekményt követett el egy uniós országban, de egy másikban él, gyorsan és kevés adminisztratív teher mellett visszaküldhető az első országba, hogy ott álljon bíróság elé.

JOGI AKTUS

A Tanács 2002/584/IB kerethatározata (2002. június 13.) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról - bizonyos tagállamok nyilatkozatai a kerethatározat elfogadására vonatkozóan.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az a személy, aki súlyos bűncselekményt követett el egy uniós országban, de egy másikban él, gyorsan és kevés adminisztratív teher mellett visszaküldhető az első országba, hogy ott álljon bíróság elé.

MI A KERETHATÁROZAT CÉLJA?

Javítja és leegyszerűsíti a bírósági eljárásokat azzal a céllal, hogy felgyorsítsa a súlyos bűncselekményt elkövető személyek visszatérését egy másik uniós országból.

FŐBB PONTOK

Az európai elfogatóparancs a kiadatási rendszer helyébe lép. Megköveteli azt, hogy minden nemzeti igazságügyi hatóság minimális formalitás alkalmazása mellett, meghatározott határidőn belül elismerje és reagáljon egy másik uniós ország igazságügyi hatóságának kérelmére. A parancs azért kéri egy adott személy kiadatását, hogy:

büntetőeljárást lehessen lefolytatni,

a személyt őrizetbe lehessen venni, vagy fogházba lehessen zárni.

A parancs a következő esetekben alkalmazandó:

szabadságvesztéssel büntethető bűncselekményeknél vagy maximum 1 évre történő szabadságelvonással járó intézkedésnél;

illetve ha a szabadságvesztést kiszabó jogerős ítéletet vagy a szabadságelvonással járó intézkedést már meghozták, ennek időtartama legalább négy hónap.

A parancs arányos alkalmazása

Az uniós országoknak az alábbiakat kell figyelembe venniük (a lista nem teljes):

a bűncselekmény körülményei és súlyossága;

a valószínűsíthető ítélet,

kevésbé kényszerítő jellegű, alternatív intézkedések megtétele.

Amikor egy egyént letartóztatnak, tájékoztatni kell őt az elfogatóparancs tartalmáról.

Mely esetekben köteles egy uniós ország elutasítani azt, hogy reagáljon egy parancsra?

Ha valamely uniós ország már jogerős ítéletet hozott az adott személyre vonatkozóan ugyanazzal a bűncselekménnyel kapcsolatosan;

ha a bűncselekmény amnesztia alá esik abban az uniós országban, amely kérte az elkövető kiadatását;

ha a szóban forgó személy az életkorából fakadóan nem vonható büntetőjogi felelősség alá abban az uniós országban, amelynek a kérés szerint reagálnia kellene a parancsra.

Az eljárási jogok biztosításának szabályai az elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban

Ezek közé az alábbiak tartoznak:

2010/64/EU irányelv a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról;

2012/13/EU irányelv a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról;

2013/48/EU irányelv az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint a szabadságelvonás ideje alatti családtagokkal és munkaadókkal történő kommunikációhoz való jogról.

Javítanivalók

Egy 2011-ben, az Európai Bizottság által kiadott jelentés szerint, bár az európai elfogatóparancs rendkívül sikeresen segítette az uniós országok bűnözés elleni küzdelmét, számos területen akad még javítanivaló, beleértve:

a nemzeti jogba való átültetést,

a helyes alkalmazást,

az arányosságot,

az eljárási jogok biztosítását.

További információkért, lásd az Európai Bizottság európai elfogatóparanccsal foglalkozó honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2002/584/IB kerethatározat

2002.8.7.

2003.12.31.

HL L 190., 2002.7.18., 1-20. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/299/IB kerethatározat

2009.3.28.

2011.3.28.

HL L 81., 2009.3.27., 24-36. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve (2010. október 20.) a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (Hivatalos Lap L 280., 2010.10.26., 1-7. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/13/EU irányelve (2012. május 22.) a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról (Hivatalos Lap L 142., 2012.6.1., 1-10. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/48/EU irányelve (2013. október 22.) a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról (Hivatalos Lap L 294., 2013.11.06., 1-12. o.).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i tanácsi kerethatározat 2007-től való végrehajtásáról (COM(2011) 175 végleges, 2011.4.11.).

A Tanács európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB kerethatározata 31. cikkének (2) bekezdésében előírt nyilatkozatok (Hivatalos Lap L 246., 2003.9.29., 1. o.).

Utolsó frissítés: 29.07.2015

Top