Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat

A Tanács annak érdekében hozta létre a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Igazságügyi Hálózatot, hogy előmozdítsa a tagállamok közötti együttműködést ezen területeken. Az interneten keresztül a polgárok információkhoz juthatnak a tagállamok jogrendszeréről, ügyek bíróság elé vitelének módjáról, a jogi segítségnyújtásról és hasonló témákról. A hálózatot a tagállamokban működő kapcsolattartók alkotják.

JOGI AKTUS

A Tanács határozata 2001/470/EK (2001. május 28.) az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról polgári és kereskedelmi ügyekben [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fokozatos kialakítása, valamint a belső piac zavartalan működése szükségessé teszi a tagállamok között polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés javítását, egyszerűsítését és gyorsítását.

Ez a határozat ennek a célkitűzésnek – amelynek fontosságát 1998. decemberi cselekvési tervében a Tanács és a Bizottság, illetve az 1999. októberi Tamperében tartott Európai Tanács is elismerte – a megvalósítását szolgálja azáltal, hogy megalapítja a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózatot.

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat a következőkből áll:

 • a tagállamok által kijelölt központi kapcsolattartókból és adott esetben korlátozott számú további kapcsolattartókból;
 • összekötő tisztviselőkből és más olyan (a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén illetékes) hatóságokból, amelyeknek a hálózatban való részvételét a tagállamok hasznosnak vélik;
 • olyan jogi szakembereket képviselő szakmai szervezetekből, akik részt vesznek a közösségi és nemzetközi polgárjogi eszközök alkalmazásában.

Ebben a határozatban a „tagállam” kifejezés valamennyi tagállamot jelenti Dánia kivételével.

A tagállamok és állampolgáraik értesítése a polgári és kereskedelmi ügyekről

A Hálózatnak két konkrét feladata van:

 • a tagállamok polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésének elősegítése egy információs rendszer kiépítése által a Hálózat tagjai számára;
 • az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés elősegítése azáltal, hogy információt szolgáltat a közösségi és nemzetközi igazságügyi együttműködés eszközeiről.

A Hálózat továbbá segítséget nyújt:

 • a határokon átnyúló következményekkel járó eljárások zavartalan lefolytatásában;
 • a tagállamok közötti együttműködésre irányuló kérelmek elintézésében, különösen olyan esetekben, ha nincs vonatkozó közösségi jogi rendelkezés vagy nemzetközi eszköz;
 • a közösségi jogi aktusok, illetve a tagállamok között hatályban lévő megállapodások alkalmazásában.

Megfelelés a hálózat követelményeinek: kapcsolattartók

A kapcsolattartók kulcsfontosságú szerepet játszanak a Hálózatban, mivel általános információkat szolgáltatnak a közösségi és nemzetközi jogi eszközökről, valamint tájékoztatnak az együttműködéshez és az adott tagállam jogának alkalmazásához szükséges információkról is, elősegítik az igazságügyi együttműködésre irányuló igények feldolgozását, megoldásokat keresnek a felmerülő nehézségek elhárítására, valamint összehangolják a nemzeti tagok együttműködését.

A kapcsolattartók bizonyos határidőn belül válaszolnak az igazságügyi együttműködésre irányuló igényekre (a beérkezéstől számított 15 napon belül, hacsak meg nem hosszabbítják ezt az időtartamot) a tagállamok által rendelkezésre bocsátott műszaki eszközök használatával. A Bizottság nyilvántartást vezet a beérkezett kérvényekről, valamint a kapcsolattartók által adott válaszokról.

A kapcsolattartók hathavonta legalább egyszer üléseznek információ- és tapasztalatcsere céljából, valamint azért, hogy azonosítsák a problémákat, a bevált gyakorlatokat és az információs rendszer működéséhez szükséges paramétereket.

Függetlenül attól, hogy Dániára nem vonatkozik a határozat, az ország képviseltetheti magát a Hálózat ülésein. Ezenfelül a csatlakozó és a tagjelölt országok, valamint bizonyos EU-n kívüli országok egyenként legfeljebb három képviselőt küldhetnek megfigyelői szerepkörben az ülésekre.

Az üléseken kívül a kapcsolattartók a Bizottság által létrehozott biztonságos, korlátozott hozzáférésű rendszeren keresztül cserélhetnek információkat.

A Hálózat kapcsolatot tart hasonló hálózatokkal és nemzetközi szervezetekkel, mint például a büntetőügyekkel foglalkozó Európai Igazságügyi Hálózattal, az Európai Igazságügyi Képzési Hálózattal (EN) (FR), az Európai Fogyasztói Központok Hálózatával (ECC-Nettel), valamint az EU-n kívüli országok között és nemzetközi szervezetekkel létrehozott igazságügyi együttműködési hálózatokkal.

A nyilvánosság tájékoztatása

Egy internet alapú információs rendszer biztosítja a hozzáférést a hatályban lévő bírósági intézkedésekre, az esetjogra, a tagállamok jogi és igazságszolgáltatási rendszerére, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben való együttműködésre vonatkozó információkhoz. A rendszer továbbá gyakorlati jellegű tájékoztató füzeteket is biztosít a nyilvánosság számára.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2001/470/EK határozata

2002.12.1.

HL L 174., 2001.6.27.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 568/2009/EK határozata

2011.1.11.

HL L 168., 2009.6.30.

A 2001/470/EK tanácsi határozat későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak (2006. május 16) a polgári és kereskedelmi ügyekben egy Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló 2001/470/EK tanácsi határozat alkalmazásáról [COM(2006) 203 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Ez a bizottsági jelentés a fent említett határozat 19. cikkének megfelelően jött létre. Összefoglalja a Hálózat jelenlegi jellemzőit és működését. A Bizottság úgy véli, a Hálózat általánosságban véve teljesítette a vele szemben támasztott elvárásokat, de elismeri, hogy a Hálózatnak még mindig hatalmas lehetőségei vannak a fejlődésre. Biztosítani kell a Hálózat számára a szükséges erőforrásokat ahhoz, hogy élni tudjon ezekkel a lehetőségekkel. A Bizottság ennek megfelelően szeretné, ha:

 • a tagállamokban működő főbb kapcsolattartók képesek lennének teljes egészében a Hálózatnak szentelni idejüket, és ha a tagállamok biztosítani tudnák nekik a szükséges előjogokat és erőforrásokat;
 • nagyobb erőfeszítések történnének annak érdekében, hogy befejezzék a Hálózat honlapjának fejlesztését annak tartalmi és a nyelvi vonatkozásaiban;
 • folytatódna a gyakorlati útmutatókkal, a tájékoztatási kezdeményezésekkel és a konkrét példák megvitatását illető egyéb tevékenységekkel kapcsolatos munka;
 • a kapcsolattartók fokozatosan elérhetővé válnának a nyilvánosság számára online kommunikációs módszerek alkalmazásával.

See also

Utolsó frissítés: 09.06.2011

Top