Help Print this page 
Title and reference
A közösségi politikákat érintő csalásokkal szembeni küzdelem közös jogi kerete

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A közösségi politikákat érintő csalásokkal szembeni küzdelem közös jogi kerete

Ez a rendelet a csalások elleni küzdelem hatékonnyá tétele érdekében a közösségi szakpolitikák által érintett valamennyi területen egységes jogi keretet határoz meg. Legfőképpen ellenőrzéseket és közigazgatási szankciókat vezet be a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme érdekében.

JOGI AKTUS

A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet olyan rendelkezéseket vezet be, amelyek célja az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalások elleni küzdelem. Valamennyi tagállamban egységes ellenőrzéseket, valamint közigazgatási intézkedéseket és szankciókat vezet be a közösségi joggal kapcsolatos szabálytalanságok tekintetében.

Szabálytalanság: egy gazdasági szereplő kárt okoz a közösségi költségvetésben

A „szabálytalanság” a közösségi jog valamely rendelkezésének egy gazdasági szereplő általi, annak cselekménye vagy mulasztása útján történő megsértése, amelynek eredményeként a Közösségek általános költségvetése vagy a Közösségek által kezelt költségvetések kárt szenvednek vagy szenvednének, akár közvetlenül a Közösségek nevében beszedett saját forrásokból származó bevétel csökkenése vagy kiesése révén, akár indokolatlan kiadási tételek miatt.

A gazdasági szereplők természetes és jogi személyek, valamint egyéb, a nemzeti jogszabályok által jogképesnek nyilvánított jogalanyok, akikkel szemben szabálytalanság elkövetése esetén szankciókat alkalmaznak. Azokkal a személyekkel szemben is alkalmazhatók szankciók, akik vagy amelyek részt vettek a szabálytalanság elkövetésében, vagy felelősséggel tartoznak a szabálytalanságért, illetve biztosítaniuk kell, hogy azt ne kövessék el.

Egységes jogi keret meghatározása a közösségi szakpolitikák által érintett összes területen

A Közösség kiadásainak több mint fele a tagállamokon keresztül kerül kifizetésre a kedvezményezettek felé. A decentralizált igazgatásra és a kiadások felhasználását ellenőrző rendszerekre a vonatkozó közösségi politikák alapján különböző rendelkezések által szabályozott részletes előírások érvényesek. Ez a rendelet az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme céljából a közösségi szakpolitikák által érintett összes területen jogi keretet határoz meg, nevezetesen ellenőrzések, közigazgatási intézkedések és szankciók által.

A tagállamok felelőssége, hogy megtegyék a Közösségek pénzügyi érdekeit érintő tranzakciók jogszerűségének és hatékonyságának biztosításához szükséges lépéseket. Az ellenőrzésekre vonatkozó intézkedéseknek arányban kell állniuk a kitűzött célokkal, hogy ne eredményezzenek túlzott mértékű gazdasági kényszert, illetve ne járjanak túlzott közigazgatási költséggel, és figyelembe kell venniük a tagállamokban fennálló közigazgatási gyakorlatot és struktúrákat.

Az Európai Bizottság felelőssége ellenőrizni:

  • a közigazgatási gyakorlat és a közösségi szabályozás összhangját;
  • a szükséges igazoló dokumentumok meglétét és azoknak a közösségi bevételekkel és kiadásokkal való összhangját;
  • hogy megfelelőek-e azok a körülmények, amelyek között a pénzügyi tranzakciókat végrehajtják és ellenőrzik.

Ezenkívül az Európai Bizottság helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat is végezhet.

A jogtalanul megszerzett előny megvonása

Általában véve bármilyen szabálytalanság magával vonja a jogtalanul szerzett előny megvonását, és emellett adott esetben fix kamat fizetendő. Ez a következőket jelentheti:

  • tartozás tárgyát képező vagy jogtalanul kapott összegek utáni fizetési vagy visszafizetési kötelezettséget;
  • az előny iránti kérelemhez vagy előleg fizetésekor nyújtott biztosíték teljes vagy részleges elvesztését.

A szándékosan elkövetett vagy gondatlanságból okozott szabálytalanságok a következő közigazgatási szankciók kiszabását vonhatják maguk után:

  • közigazgatási bírság fizetése;
  • legfeljebb a visszatartó erőhöz feltétlenül szükséges mértékű, további összeg megfizetése;
  • a biztosított előny teljes vagy részleges megvonása, még akkor is, ha a gazdasági szereplő a szóban forgó előnyt csak részben élvezte jogosulatlanul, vagy az előnyből való kizárás vagy annak megvonása a szabálytalanságot követő időszak vonatkozásában;
  • egyéb, tisztán gazdasági jellegű szankciók, amelyeket a közösségi jog határoz meg.

Általános elvek

A közigazgatási ellenőrzéseknek, intézkedéseknek és szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. Figyelembe kell venniük a szabálytalanság jellegét és súlyát, a nyújtott vagy szerzett előnyt és a felelősség mértékét.

Egy közigazgatási szankció csak akkor alkalmazható, ha a szabálytalanságot megelőzően közösségi jogi rendelkezés rendelkezett arról.

Az eljárás elévülési ideje a szabálytalanság elkövetését követő négy év. Folyamatos vagy ismételt szabálytalanságok esetében az elévülési idő azon a napon kezdődik, amikor a szabálytalanság megszűnt. Többéves programok esetében az elévülési idő minden esetben a program lezárásáig tart.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete

1995.12.26.

HL L 312 (1995.12.23.)

See also

Utolsó frissítés: 02.05.2011

Top