Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elővigyázatosság elve

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Elővigyázatosság elve

Az elővigyázatosság elve lehetővé teszi az emberi, állati vagy növényi egészséget fenyegető lehetséges veszéllyel szemben vagy a környezet védelme érdekében történő gyors fellépést. Amikor a tudományos adatok nem teszik lehetővé a teljes körű kockázatértékelést, az elv alkalmazásával többek között megelőzhető az egészségre potenciálisan veszélyes termékek forgalomba hozatala, vagy az ilyen termékek visszahívhatók a piacról.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az elővigyázatosság elvéről (COM(2000) 1 végleges, 2000. február 2.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az elővigyázatosság elvét az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 191. cikke említi. Célja az, hogy kockázat esetén megelőző jellegű döntéshozatallal biztosítsa a környezet magas szintű védelmét. A gyakorlatban ugyanakkor az elv alkalmazási köre ennél jóval tágabb, és magában foglalja a fogyasztóvédelmi politikát, az európai élelmiszerügyi szabályozást, valamint az emberi, állati és növényi egészséget is.

Ennélfogva ez a közlemény közös iránymutatásokat határoz meg az elővigyázatosság elvének alkalmazására vonatkozóan.

Az elv meghatározása nemzetközi szinten is kedvező hatást gyakorol, mivel a nemzetközi tárgyalások során szavatolja a környezet és az egészség megfelelő szintű védelmét. Az elvet több nemzetközi egyezmény is elismeri, így szerepel többek között a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében kötött, az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekről szóló egyezményben (SPS-egyezményben) is.

Az elővigyázatosság elvének alkalmazása

A Bizottság szerint az elővigyázatosság elve akkor alkalmazható, ha tudományos és objektív értékelés azonosítja egy jelenség, termék vagy eljárás feltehetően veszélyes hatásait, feltéve, hogy a szóban forgó értékelés nem teszi lehetővé a kockázat kellő biztonsággal történő meghatározását.

Az elv alkalmazása a (kockázatértékelésen túl a kockázatkezelést és az azzal kapcsolatos tájékoztatást is magában foglaló) kockázatelemzés általános keretébe illeszkedik, és azon belül a döntéshozatali szakasszal egybeeső kockázatkezelés részét képezi.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy az elővigyázatosság elve kizárólag valamely lehetséges kockázatra vonatkozó feltételezés esetén alkalmazható, és semmilyen körülmények között nem indokolhatja önkényes döntések meghozatalát.

Az elővigyázatosság elvének alkalmazása tehát kizárólag három előzetes feltétel együttes teljesülésekor indokolt:

feltehetően káros hatások meghatározása;

a rendelkezésre álló tudományos adatok értékelése;

a tudományos bizonytalanság mértéke.

Elővigyázatossági intézkedések

A kockázatkezelésért felelős hatóságok a veszély mértékétől függően dönthetnek úgy hogy intézkednek, vagy tartózkodnak a fellépéstől. Magas kockázat esetén többféle intézkedést fogadhatnak el. Ezek lehetnek arányos jogi aktusok, kutatási programok finanszírozása, a nyilvánosság tájékoztatása stb.

Közös iránymutatások

Az elővigyázatosság elvét három egyedi elvet követve kell alkalmazni:

a lehető legteljesebb tudományos értékelés és a lehetőségek szerint a tudományos bizonytalanság mértékének meghatározása;

a kockázat, valamint a fellépés hiányából eredő lehetséges következmények értékelése;

a tudományos értékelés és/vagy a kockázatértékelés eredményeinek közzétételét követően valamennyi érdekelt fél bevonása az elővigyázatossági intézkedések vizsgálatába.

Ezenfelül az elővigyázatosság elvének alkalmazásakor továbbra is alkalmazni kell a kockázatkezelés általános elveit. A következő öt elvről van szó:

a meghozott intézkedéseknek a védelem kívánt szintjével arányos volta;

az intézkedések megkülönböztetésmentes alkalmazása;

az adott intézkedések és a hasonló helyzetben hozott, illetve hasonló megközelítést alkalmazó korábbi intézkedések közötti összhang;

az intézkedés, illetve az intézkedés elmaradása előnyeinek és költségvonzatának vizsgálata;

az intézkedések felülvizsgálata a tudományos fejlődés fényében.

A bizonyítás terhe

A legtöbb esetben – a gyógyszerek, a növényvédő szerek és az élelmiszer-adalékanyagok kivételével – az európai fogyasztóknak és az őket képviselő szövetségeknek kell bizonyítaniuk, hogy egy forgalomban lévő eljárás vagy termék veszélyt hordoz.

Az elővigyázatosság elve alapján hozott intézkedés esetén azonban a termelő, a gyártó vagy az importőr kötelezhető arra, hogy bizonyítsa: a veszély nem áll fenn. Ennek lehetőségét eseti alapon kell megvizsgálni. A bizonyítási teher átruházása nem alkalmazható átfogó módon a forgalomba hozott termékek és eljárások összességére.

utolsó frissítés 21.09.2015

Top