Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A fogyasztóknak kínált termékek ára

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A fogyasztóknak kínált termékek ára

A fogyasztók tájékoztatása és az árak összehasonlításának elősegítése érdekében a kereskedők által a fogyasztók számára kínált termékeken fel kell tüntetni az eladási árat és az egységárat. Az árakat egyértelmű, könnyen azonosítható és tisztán olvasható módon kell feltüntetni.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve (1998. február 16.) a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A kereskedők által a fogyasztók számára kínált minden terméken egyértelmű, könnyen azonosítható és tisztán olvasható módon fel kell tüntetni az eladási árat és az egységárat. Az irányelv alkalmazásában a hozzáadottérték-adó és minden egyéb adó figyelembevételével vett ár értendő.

Az egységárat nem szükséges jelezni, ha az ugyanaz, mint az eladási ár.

A tagállamok mindamellett úgy határozhatnak, hogy nem alkalmazzák ezt a szabályt a következőkre:

  • szolgáltatás nyújtása során szállított termékek;
  • árverés útján való értékesítés, valamint műtárgyak és régiségek eladása.

Az ömlesztve értékesített termékek esetében csak az egységárat kell feltüntetni.

A termékek eladási árát megemlítő hirdetésnek jeleznie kell az egységárat is.

A tagállamok:

  • mentesülhetnek az olyan termékek egységárának feltüntetésére vonatkozó kötelezettség alól, amelyek esetében ez a feltüntetés nem lenne célszerű, vagy zavart keltene;
  • összeállíthatják azon nem élelmiszeripari termékek jegyzékét, amelyekre nézve az egységár feltüntetésére vonatkozó kötelezettséget továbbra is alkalmazzák.

Az irányelvnek megfelelően a tagállamok egy átmeneti időszakra előírhatják, hogy a kiskereskedelmi kisvállalkozások által nem ömlesztve értékesített termékek egységárának feltüntetésére vonatkozó kötelezettséget nem kell alkalmazni.

A tagállamok:

  • megfelelő intézkedéseket írnak elő annak érdekében, hogy valamennyi érintett személyt tájékoztassák az ezt az irányelvet a belső jogba átültető nemzeti jogszabályról;
  • megállapítják és közlik az ezen irányelv alkalmazása során elfogadott belső rendelkezéseik megsértése esetén alkalmazandó büntetéseket.

Ezen irányelv nyomán a 79/581/EGK irányelv (élelmiszerárak) és a 88/314/EGK irányelv (nem élelmiszeripari árak) 2000. március 18-tól kezdődően hatályát veszti.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 98/6/EK irányelv [az elfogadás a COD/1995/0148 együttdöntési eljárással történt]

1998.3.18.

2003.3.18.

HL L 80., 1998.3.18.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2006. július 21.) a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló, 1998. február 16-i 1998/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról [COM(2006) 325 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé] A közlemény szerint bár az irányelv csak ingó dolgokra terjed ki, azt számos ország a szolgáltatásokra is alkalmazza. Ezek a következők: Belgium, a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Németország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Portugália, Szlovákia és Szlovénia.

Egyben tájékoztat arról, hogy egyes tagállamok bizonyos termékkategóriákat, illetve termékeket mentesítettek az egységár feltüntetésére vonatkozó kötelezettség alól.

Az egységár feltüntetésének kötelezettsége a reklámokra is vonatkozik. Ennek hiányában az megtévesztő reklámnak minősül, amely a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó irányelv tilalma alá esik.

Árakat összehasonlító reklámok

A C-356/04 ügy: a Rechtbank van Koophandel te Brussel által a Lidl Belgium GmbH & Co KG kontra NV Etablissementen Franz Colruyt ügyben 2004. július 29‑én előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem [Hivatalos Lap C 273., 2004.6.11.] E döntés szerint az olyan összehasonlító reklám, amely a különböző áruházak által alkalmazott, a kiválasztott adatok kivetítésén alapuló árszinteket hasonlítja össze, megtévesztő reklámnak minősül, ezért tiltott.

A Bizottság 1998. április 23-án ajánlást nyújtott be az árak és egyéb pénzösszegek párhuzamos feltüntetéséről.

Utolsó frissítés: 03.11.2006

Top