Help Print this page 
Title and reference
Előre csomagolt áruk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Előre csomagolt áruk

Az előre csomagolt (kiszerelt) áruk csomagolásán és azok tartalmán a címkén harmonizált formában és bizonyos metrológiai feltételek figyelembevételével fel kell tüntetni azok tömegét vagy térfogatát.

JOGI AKTUS

A Tanács 76/211/EGK irányelve (1976. január 20.) az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az előre csomagolt termékek * (a csomagolás és a benne lévő termék) * címkéjén a fogyasztó tájékoztatására szolgáló információkat kell feltüntetni.

Ezeket a termékeket a gyártó által előre meghatározott tömeg- vagy térfogategységekben értékesítik. Az egységek lehetséges értéke:

  • legalább 5 gramm vagy 5 milliliter;
  • legfeljebb 10 kilogramm vagy 10 liter.

Az „e” megfelelőségi jelölés

Az előre csomagolt termékeket legalább 3 mm magas kisbetűs „e” jelöléssel lehet ellátni, amely a csomagoló, illetve az importőr felelőssége mellett tanúsítja, hogy az előre csomagolt termék eleget tesz az ezen irányelvben foglalt minőségi és a metrológiai ellenőrzésre vonatkozó előírásoknak (az I. melléklet 5. pontja és a II. melléklet).

A betűt a névleges tömeg vagy a névleges térfogat feltüntetéséhez használt mezőben kell elhelyezni.

A tömeg, illetve a térfogat feltüntetése

Folyékony termékeket tartalmazó csomagolásokon fel kell tüntetni a termékek térfogatát, egyéb termékeket tartalmazó csomagolásokon pedig a termékek tömegét.

Ha az előre csomagolt termék vonatkozásában a kereskedelmi gyakorlat vagy a nemzeti szabályozás eltérő az egyes tagállamokban, az ilyen előre csomagolt termékeken a tömegre és térfogatra vonatkozó információkat fel kell tüntetni a rendeltetési hely kereskedelmi gyakorlatának vagy nemzeti szabályozásának megfelelő módon.

A tagállamok nem tilthatják meg vagy korlátozhatják a csomagolások forgalomba helyezését, ha azok a térfogat, illetve a tömeg feltüntetése és az alkalmazott metrológiai eszközök vonatkozásában megfelelnek az irányelv előírásainak.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Előre csomagolt termék: ezen irányelv alkalmazásában egy termék és az azt tartalmazó egyedi csomagolás kombinációja.
  • Egy termék akkor tekinthető előre csomagoltnak, ha azt nem a vásárló jelenlétében helyezik el egy bármilyen jellegű csomagolásban, a csomagolásban található termék mennyiségének előre meghatározott értéke van, és az a csomagolás kinyitása vagy észrevehető módosítása nélkül nem változtatható meg.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

76/211/EGK irányelv

1976.1.23.

1977.7.22.

HL L 46., 1976.2.21.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

78/891/EGK irányelv

1978.9.29.

1980.1.1.

HL L 311., 1978.11.4.

2007/45/EK irányelv

2007.10.11.

2008.10.11.

HL L 247., 2007.9.21.

A 76/211/EGK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról [Hivatalos Lap L 304., 2011.11.22.].

Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított szervezetek nyomon követhetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomon követhetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról [Hivatalos Lap L 268., 2003.10.18.]

Utolsó frissítés: 18.03.2012

Top