Help Print this page 
Title and reference
Hibás termékek: felelősség

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Hibás termékek: felelősség

Az európai jogszabályok védelmet biztosítanak a fogyasztók számára a hibás termékek által okozott kárral szemben. Ennek értelmében a károsultak kártérítést igényelhetnek a belső piacon forgalomban lévő termékek vonatkozásában.

JOGI AKTUS

A Tanács 85/374/EGK irányelve (1985. július 25.) a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről [lásd a módosító jogi aktusokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv meghatározza az európai gyártókra vonatkozó objektív felelősség elvét. Amennyiben egy hibás termék * kárt okoz a fogyasztónak, a gyártó felelősséggel tartozik.

Gyártónak tekintendők:

 • a végtermékek gyártói és a nyersanyagok vagy résztermékek szállítói;
 • a termékek importálói;
 • akik nevük vagy védjegyük feltüntetésével vagy egyéb megkülönböztető jelzéssel magukat gyártónak tüntetik fel;
 • akik olyan terméket szállítanak, amelynek gyártója nem állapítható meg.

Olyan helyzetekben, ahol több személy felelős egyazon kárért, az említett személyek mindegyike felelősséggel tartozik.

A kár bizonyítása

Egy termék hibás, ha nem nyújtja az elvárható biztonságot, tekintettel különösen:

 • a termék kiszerelésére;
 • a termék ésszerű használatára;
 • a termék forgalomba hozatalának időpontjára.

A bizonyítás terhe a károsultra hárul. Ez alapján bizonyítania kell:

 • a kár meglétét;
 • a termék hibáját;
 • a hiba és a kár közötti okozati összefüggést.

A gyártó mentesítése a felelősség alól

A gyártó nem tekinthető felelősnek, ha bizonyítja, hogy:

 • a terméket nem ő hozta forgalomba;
 • a hiba a termék forgalomba hozatalának időpontjában nem állt fenn;
 • a terméket nem eladás vagy bármely üzleti célú forgalmazás céljából gyártotta;
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében állította elő vagy forgalmazta;
 • a hiba a hatóságok által hozott, kötelező érvényű szabályoknak való megfelelésből ered;
 • a termék általa történő forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a technika akkori állása szerint nem volt felismerhető. Ezzel a ponttal kapcsolatban a tagállamok eltérő rendelkezéseket hozhatnak;
 • egy résztermék hibája esetében a hiba a végtermék előállítása során keletkezett.

A gyártó felelőssége csökken, amennyiben a kárt a károsult hibája okozza.

A jog által meghatározott kár

Az irányelv a következő károkra vonatkozik:

 • halál vagy testi sérülés által okozott kár;
 • a hibás terméken kívül más, személyes használatra vagy fogyasztásra használt dologban okozott kár 500 euró értékhatár fölött.

A tagállamok ugyanakkor korlátozhatják a gyártók általános felelősségét a több azonos, ugyanolyan hibával rendelkező tárgy által okozott halálesetért vagy személyi sérülésért.

Az irányelv nem alkalmazható a nukleáris balesetekből eredő és a tagállamok által ratifikált nemzetközi egyezmények által szabályozott károkra.

A felelősség elévülése

A károsult személy három éven belül folyamodhat kártérítésért. A három évet attól a naptól kell számítani, amikor a károsult tudomást szerzett a kárról, a hibáról és a gyártó személyéről.

A gyártó felelőssége a termék forgalomba hozatalától számított tíz év elteltével elévül.

A gyártó felelőssége a károsult vonatkozásában nem korlátozható szerződésbeli kitételekkel.

Az irányelv nem befolyásolja a polgári jogi felelősséget érintő nemzeti jogok érvényességét.

Kulcsfogalmak

 • Termék: minden ingó dolog, akkor is, ha az más ingó vagy ingatlan dolog részét alkotja, valamint a villamos energia, az elsődleges mezőgazdasági termékek (a termőföld, az állattenyésztés és a halászat termékei) és a vadászati termékek.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 85/374/EGK irányelv

1985.7.30.

1988.7.30.

HL L 210., 1995.8.7.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az 1999/34/EK irányelv

1999.6.4.

2000.12.4.

HL L 141., 1999.6.4.

A 85/374/EGK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 27.04.2011

Top