Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Megtévesztő és összehasonlító reklám

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Megtévesztő és összehasonlító reklám

Az európai jogszabályok biztosítják a kereskedelmi, ipari, kézműipari és szakmai tevékenységet folytató személyek védelmét a megtévesztő reklámmal és annak tisztességtelen következményeivel szemben.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/114/EK irányelve (2006. december 12.) a megtévesztő és összehasonlító reklámról (kodifikált változat).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv biztosítja a szakmai tevékenységet folytató személyek védelmét a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat keretében végzett megtévesztő reklámtevékenységgel szemben. Ezzel összefüggésben azokat a feltételeket is meghatározza, amelyek mellett engedélyezhető az összehasonlító reklám.

Megtévesztő reklám

Tilos az olyan reklám, amely megtéveszti vagy megtévesztheti az azt befogadó személyeket. Az ilyen reklámok megtévesztő jellege befolyásolhatja a fogyasztók és a szakmai tevékenységet folytató személyek gazdasági magatartását, vagy kárt okozhat valamely szakmai versenytársnak.

A reklám megtévesztő jellege több kritérium alapján határozható meg:

  • az áruk és szolgáltatások tulajdonságai (hozzáférhetőség, összetétel vagy jelleg, a gyártás vagy a szolgáltatásnyújtás módja, eredet stb.), a használatuktól várható eredmények és az elvégzett minőségellenőrzések eredményei;
  • az ár vagy az ár megállapításának módja;
  • azok a feltételek, amelyek mellett az árut és a szolgáltatásokat biztosítják;
  • a reklámozó természete, sajátosságai és jogai (azonosítás és vagyon, képesítések, ipari tulajdonjogok stb.).

Összehasonlító reklám

Az összehasonlító reklámok közvetlen vagy közvetett módon utalnak egy versenytársra vagy versenytársak által kínált árukra vagy szolgáltatásokra.

Az ilyen reklám csak akkor engedélyezett, ha az nem megtévesztő. Ez esetben a reklám megbízható eszköze lehet a fogyasztók előnyüket szolgáló módon való tájékoztatásának. Az összehasonlításnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

  • azonos igényeket kielégítő vagy azonos rendeltetésű árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozik;
  • ugyanazon eredetmegjelöléssel rendelkező termékekre vonatkozik;
  • tárgyilagosan mutatja be az áruk vagy szolgáltatások jelentős, lényeges, ellenőrizhető és jellemző tulajdonságait, amelybe az ár is beletartozhat;
  • nem idézi elő a piaci szereplők összetévesztését, nem rontja a versenytársak védjegyének vagy kereskedelmi nevének hírét, azokat nem utánozza vagy nem használja ki.

Jogorvoslat

Az európai uniós (EU) országok gondoskodnak arról, hogy azok a személyek vagy szervezetek, akiknek vagy amelyeknek ahhoz jogos érdekük fűződik, bírósághoz fordulhassanak vagy közigazgatási eljárást kezdeményezhessenek a meg nem engedett reklámokkal szemben.

Ily módon az uniós országok bíróságainak vagy közigazgatási szerveinek hatáskörrel kell rendelkezniük:

  • a meg nem engedett reklámtevékenység megszüntetésének elrendelésére, akkor is, ha nincs veszteség vagy tényleges hátrány, illetve nem bizonyított a gondatlanság; vagy
  • a meg nem engedett és még közzé nem tett reklám betiltására.

Háttér

Ez az irányelv hatályon kívül helyezi a 84/450/EGK irányelvet, és annak valamennyi módosítását egyetlen jogi aktusban egyesíti.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2006/114/EK irányelv

2007.12.12.

-

HL L 376., 2006.12.27.

22.01.2015

Top