Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alkohol és alkoholtartalmú italok: a jövedéki adók szerkezetének összehangolása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alkohol és alkoholtartalmú italok: a jövedéki adók szerkezetének összehangolása

Ezen irányelv a belső piac létrehozása érdekében harmonizálja az alkoholtartalmú italokra és más alkoholtartalmú termékekre kivetett jövedéki adók szerkezetét.

JOGI AKTUS

A Tanács 92/83/EGK irányelve (1992. október 19.) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A sörre kivetett jövedéki adót a végtermék hektoliter/alkoholtartalom foka alapján állapítják meg.

A tagállamok legfeljebb négy, Plato-fok alapján meghatározott kategóriába sorolhatják a söröket, és az egyes kategóriákon belül azonos mértékű hektroliterenkénti adót vethetnek ki valamennyi sörre.

A tagállamok csökkentett mértékű jövedéki adót vehetnek ki a független kisüzemi sörfőzdék által előállított sörökre, amennyiben:

  • az adómértékeket nem alkalmazzák az évente több mint 200 000 hl-t termelő vállalkozásokra;
  • az adómértékek legfeljebb 50%-kal alacsonyabbak a normál nemzeti jövedékiadó-kulcsnál.

A tagállamok a megállapított kedvezményes adómértékeket ugyanúgy alkalmazzák a más tagállamokban működő kisüzemi sörfőzdékből a területükre beszállított sörre is.

A tagállamok a 2,8 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmat meg nem haladó alkoholtartalmú sörökre kedvezményes, a minimálisnál is alacsonyabb adómértékeket alkalmazhatnak.

A csendes borra, habzóborra és egyéb erjesztett italokra, valamint köztes alkoholtermékekre kivetett jövedéki adót a végtermék minden hektoliterére határozzák meg.

A tagállamok az alkoholtartalmú italok egyes kategóriáin belül azonos mértékű jövedéki adót kötelesek kivetni.

A tagállamok minden fajta borra és egyéb erjesztett italra kedvezményes adómértékeket alkalmazhatnak – a sör kivételével –, feltéve, hogy a termékek tényleges alkoholtartalma nem haladja meg a 8,5 térfogatszázalékot.

A tagállamok egységes kedvezményes adómértéket alkalmazhatnak azokra a köztes alkoholtermékekre, amelyek tényleges alkoholtartalma nem haladja meg a 15 térfogatszázalékot, feltéve, hogy:

  • a kedvezményes adómérték legfeljebb 40%-kal alacsonyabb a normál nemzeti jövedékiadó-kulcsnál;
  • a kedvezményes adómérték nem alacsonyabb, mint a csendes borra és egyéb csendes erjesztett italokra alkalmazott normál adókulcs.

Az alkoholra és alkoholtartalmú italokra kivetett jövedéki adót a 20°C hőmérsékletű tiszta alkohol egy hektoliterére rögzítik. Ezt a tiszta alkohol hektoliterének száma alapján számítják ki.

Kedvezményes adómértékek alkalmazhatók a kisüzemi szeszfőzdék által előállított etil-alkoholra. Ezek az adómértékek azonban legfeljebb 50%-kal lehetnek alacsonyabbak a normál nemzeti jövedékiadó-kulcsnál.

A tagállamok a kedvezményes adómértékeket ugyanúgy alkalmazzák a más tagállamokban működő kisüzemi szeszfőzdékből a területükre beszállított etil-alkoholra is.

Bizonyos korlátozások mellett a kedvezményes adómértékek olyan szeszes italokra is alkalmazhatók, amelyek tényleges alkoholtartalma nem haladja meg a 10 térfogatszázalékot, valamint a francia rumra és a görög ouzora.

Ha egy alkoholtartalmú italt bevonnak a piacról, mert az állapota miatt emberi fogyasztásra alkalmatlanná vált, a tagállamok visszatéríthetik a befizetett jövedéki adót.

A jelen irányelv által szabályozott termékek mentesülnek a jövedéki adó alól, amennyiben:

  • bármelyik tagállam előírásainak megfelelően denaturálják azokat;
  • denaturálják és emellett bármilyen, nem emberi fogyasztásra való termék előállítására használják fel azokat;
  • ecet, gyógyszerek vagy élelmiszerek aromaanyagainak előállítására használják.

Az irányelv rendelkezik a denaturálási eljárás kölcsönös elismeréséről, és a szükséges információcsere célját, valamint a mentesítési intézkedésekkel való visszaélések elleni küzdelmet szolgáló rendszert állít fel.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 92/83/EGK irányelve

1992.11.10.

1992.12.31.

HL L 316., 1992.10.31.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság Jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak (2004. május 26.) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékéről (előterjesztés az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló 92/84/EGK tanácsi irányelv 8. cikke alapján) [COM(2004) 223 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A jelentés az alkoholra és alkoholtartalmú italokra kivetett jövedéki adókra vonatkozó, 1993. január 1-jén hatályba lépett és azóta nem módosított közösségi jogszabályok helyzetét vizsgálja. A Bizottság elemzi, hogy a jelenlegi helyzet milyen hatással van a belső piac megfelelő működésére, milyen versenyhelyzetet teremt az eltérő mértékű jövedéki adó az alkoholtartalmú italok különböző kategóriái között, illetve mennyi az adó 1992-ben megállapított minimummértékének jelenértéke, valamint elemzi az Európai Unióról szóló szerződés szélesebb célkitűzéseit. Megállapítja, hogy a különböző tagállamokban alkalmazott jövedékiadó-kulcsok fokozott konvergenciája szükséges a verseny torzulásainak és a visszaélések visszaszorítása érdekében. Tekintetbe véve, hogy a tagállamok igen különböző véleményt alkotnak a minimumadókulcsok megfelelő mértékéről, és mivel bármilyen módosítás egyhangú egyetértést kíván meg, a Bizottság egyelőre tartózkodik attól, hogy javaslatokat dolgozzon ki. Ehelyett széles körű vitát kíván indítani a Tanácsban, az Európai Parlamentben és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. A Bizottság e vita eredménye alapján fog arról dönteni, hogy előterjeszt-e javaslatokat a jelentésben felvetett bizonyos vagy valamennyi témában.

Utolsó frissítés: 08.12.2006

Top