Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A vízhiány és az aszály kezelése az EU-ban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A vízhiány és az aszály kezelése az EU-ban

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A vízhiány és az aszály kezelése az EU-ban – COM(2007) 414 végleges

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közlemény a vízhiányt, valamint a közép- és hosszú távú aszályokat jelentős kihívásként azonosítja az EU-ban. Iránymutatásokat ad ezek kezelésére, amelyek az alábbiakkal foglalkoznak:

a víz árszabása,

a víz elosztása,

az aszályok megelőzése és az aszályokra adott reakció,

vízellátási alternatívák,

magas színvonalú információk és technológiai megoldások a vízhiány és az aszályok kezelésére.

FŐBB PONTOK

A vízhiány és az aszályok problémáinak kezeléséhez felelni kell bizonyos kihívásokra. Ezek többek között a következők:

a vízügyi keretirányelv teljes mértékű végrehajtásának szükségessége a rossz vízkészlet-gazdálkodás leküzdése érdekében,

a vízzel kapcsolatos nem hatékony nemzeti árszabási politikák,

a területhasználat tervezése,

víztakarékossági intézkedések ösztönzése, valamint

az integrált és tudományos módon való fellépés szükségessége.

Szükséges a víz megfelelő árazása az uniós országokban, hatékony árképzési politikák alkalmazásával.

A víz és a vízzel kapcsolatos pénzeszközök elosztásának hatékonyabbá kell válnia a vízgyűjtő területekre gyakorolt kedvezőtlen hatások korlátozása érdekében. Speciális intézkedéseket kell tenni különösen a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelv végrehajtása céljából.

Az aszálykockázat-kezelés javítása úgy érhető el, ha az uniós országok aszálykockázat-kezelési terveket dolgoznak ki szükséges esetben, valamint uniós szinten megosztják egymással a jó gyakorlatokat és módszertant. Az EU Szolidaritási Alapja és az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus segíthetnek annak biztosításában, hogy az uniós országok késedelem nélkül megfelelő segítségben részesüljenek.

A szivárgások és a vízpazarlás csökkentése érdekében az Európai Bizottság például azt ajánlja, hogy dolgozzanak ki szabványokat a vízfelhasználó eszközök, valamint a nem-energiafogyasztó vízfelhasználó termékekre (pl. csapokra, zuhanyrózsákra, vécékre) vonatkozóan.

A fogyasztókat és a gazdasági szereplőket is be kell vonni a víztakarékos kultúra kialakulásának támogatása érdekében.

Az ismeretek bővítése és az adatgyűjtés fejlesztése a döntéshozatal szerves része. Az Európa-szerte jelentkező vízhiányra és az aszályra vonatkozó információkat tartalmazó rendszert integrálni kellene az európai víz-információs rendszerbe (WISE).

Az Európai Bizottság az uniós országoktól származó információk és saját munkája alapján éves jelentéseket készít, amelyek értékelik a szakpolitikai opciók végrehajtását az EU-ban.

Egy ezt követő, „Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv” című 2012-es dokumentum része a vízhiányra és aszályokra vonatkozó szakpolitika felülvizsgálata. Ez megállapítja, hogy a vízhiány és aszály trendjeinek megfordítását jelentő célkitűzést nem érték még el.

HÁTTÉR

A víz értékes erőforrás, ám annak elérhetősége ideiglenesen alacsony lehet aszály vagy olyan hosszabb ideig tartó időszak miatt, amikor a víz iránti igény meghaladja a kitermelhető vízforrásokat (vízhiány).

A víz rendelkezésre állásának problémája számos régiót érint Európában. 2007-ig az EU lakosságának legalább 11%-át, területének pedig 17%-át sújtotta vízhiány. A probléma kezeléséhez uniós szinten összehangolt fellépés szükséges, ami az éghajlatváltozás miatt a későbbiekben gyakran jelentkező vízhiányok miatt még inkább szükséges.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Az Európai Unióban a vízhiány és az aszály jelentette kihívás kezeléséről (COM(2007) 414 végleges, 2007.7.18.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv (COM(2012) 673 final, 2012.11.14.)

utolsó frissítés 28.10.2015

Top