Help Print this page 
Title and reference
Térinformációs infrastruktúra (INSPIRE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Térinformációs infrastruktúra (INSPIRE)

Az Európai Unió (EU) létrehozza az INSPIRE infrastruktúrát, amely harmonizált tér- és környezeti információk megosztását teszi lehetővé. Ezek az információk az interneten keresztül érhetők el.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról [Hivatalos Lap L 108., 2007.4.25.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv szabályokat fektet le az Európai Unión (EU) belül egy olyan térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításához, amelynek célja, hogy lehetővé tegye a kölcsönösen felhasználható tér- és környezeti adatok, illetve az ilyen adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások cseréjét, megosztását, hozzáférhetőségét és felhasználását. Az INSPIRE-nek olyan fokú koordinációt kell megvalósítania az információ felhasználói és szolgáltatói között, amelynek révén a különböző szektorokból érkező információk összekapcsolhatók és terjeszthetők.

Az INSPIRE a hatóságok által vagy a nevükben elektronikus formátumban tárolt, földrajzi vonatkozású információkra terjed ki, például környezeti megfigyelésekre vagy statisztikákra. Ezek az információk olyan földrajzi területekhez kapcsolódnak, amelyeken egy tagállam joghatósággal rendelkezik és/vagy joghatóságot gyakorol. Olyan témákat érinthetnek, mint például a közigazgatási határok, a levegő-, víz- vagy talajminőségre vonatkozó megfigyelések, a biodiverzitás, a felszín borítása, a közlekedési hálózatok, a vízrajz, a domborzat, a földtan, a népesség vagy a fajok eloszlása, az élőhelyek, az ipari létesítmények illetve a természeti kockázati zónák (a teljes lista megtalálható az irányelv I., II. és III. mellékleteiben).

Ezeket az információkat teljes körű metaadatokkal * kell kiegészíteni, amelyek többek között az érintett térinformációk hozzáférhetőségének és használatának feltételeire, az információk minőségére és érvényességére, a hozzáférés feltételeire, valamint az információkért felelős hatóságokra vonatkoznak.

Az említett információk interoperabilitásának biztosítása érdekében a Bizottságnak végrehajtási szabályokat kell kidolgoznia legkésőbb 2009. május 15-ig illetve 2012. május 15-ig (attól függően, hogy az információk az I. melléklet, illetve a II. és III. melléklet keretébe tartoznak-e). Az új térinformációkat a végrehajtási szabályok elfogadásától számított két éven belül összhangba kell hozni ezekkel a szabályokkal, míg a meglévő információkra hét éves határidő vonatkozik. A végrehajtási szabályok magukban foglalják az ezen irányelv tárgyát képező információkhoz kapcsolódó térbeli objektumok meghatározását és osztályozását, valamint az ilyen adatok földrajzi hivatkozásai megadásának módját.

A tagállamok hálózati szolgáltatásokat bocsátanak a felhasználók rendelkezésére a térinformációk keresése, megtekintése és letöltése céljából. Ez a Bizottság által közösségi szinten kezelt INSPIRE portálon, valamint esetlegesen a tagállamok saját további elérési pontjain keresztül valósulhat meg. Egyes szolgáltatások díjkötelesek lehetnek. A térinformációkhoz való nyilvános hozzáférés egyébként korlátozható többek között a nemzetközi kapcsolatok megfelelő működésére, a közbiztonságra, a honvédelemre, a hatóságok tanácskozásai illetve bizonyos üzleti vagy üzemi információk titkos jellegére, a szellemi tulajdonjogoknak illetve a személyes adatok titkos jellegének tiszteletben tartására vagy a környezetvédelemre való tekintettel.

A tagállamoknak az általuk birtokolt adatokat meg kell osztaniuk egymással, és lehetővé kell tenniük a hatóságok számára az ilyen adatokhoz való hozzáférést, illetve azok cseréjét és felhasználását azon közfeladatok ellátása céljából, amelyek hatást gyakorolhatnak a környezetre. Az ilyen hozzáférés díjköteles lehet, kivéve, ha az a jogszabályokon alapuló jelentéstételi kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges. Ez a hozzáférés egyébként korlátozható az igazságszolgáltatási eljárások gördülékeny lefolytatására, a közbiztonságra, a honvédelemre vagy a nemzetközi kapcsolatokra való tekintettel.

Az INSPIRE koordinációját uniós szinten a Bizottság, tagállami szinten pedig a tagállamok által kijelölt megfelelő struktúrák és mechanizmusok biztosítják.

A tagállamok 2010. május 15-ig, a Bizottság pedig 2014. május 15-ig köteles jelentést készíteni az INSPIRE infrastruktúra tartalmával és megvalósításával kapcsolatban.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Metaadatok: téradatkészleteket és téradat-szolgáltatásokat leíró információk, amelyek lehetővé teszik azok megtalálását, tárolását és felhasználását.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2007.5.15.

2009.5.15.

HL L 108., 2007.4.25.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 911/2010/EU rendelete (2010. szeptember 22.) az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti üzemszerű működéséről (2011–2013) [Hivatalos Lap L 276., 2010.10.20.].

A GMES rendszer egy környezeti és biztonsági információk gyűjtését és terjesztését végző hálózat, amely a Föld világűrből történő és helyszíni megfigyelésén alapul. Ez a rendszer támogatni fogja az európai hatóságok és magánintézmények döntéshozatali folyamatait, valamint a kutatást is.

Utolsó frissítés: 02.09.2011

Top