Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A könnyű személygépjárművek légszennyezőanyag-kibocsátásának csökkentése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

A könnyű személygépjárművek légszennyezőanyag-kibocsátásának csökkentése

A könnyűgépjárművek - a személyautók és teherautók - jelentik a légszennyezés egyik legfőbb forrását: az Európai Unió (EU) szén-dioxid (CO2)-kibocsátásának 15%-át teszik ki. Az EU azon munkálkodik, hogy csökkentse a közúti közlekedés környezetre gyakorolt hatását és segítse az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállást.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A könnyűgépjárművek - a személyautók és teherautók - jelentik a légszennyezés egyik legfőbb forrását: az Európai Unió (EU) szén-dioxid (CO2)-kibocsátásának 15%-át teszik ki. Az EU azon munkálkodik, hogy csökkentse a közúti közlekedés környezetre gyakorolt hatását és segítse az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállást.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet összehangolja a kibocsátásra vonatkozó - EK-típusjóváhagyásként ismert - műszaki követelményeket a gépjárművek és a pótalkatrészek tekintetében, hogy ezek egységesek legyenek EU-szerte, és ne kerüljön sor az egységes piac megzavarására. Speciális követelményeket ír elő a gyártók számára, valamint javítási és karbantartási információkhoz biztosít hozzáférést.

FŐBB PONTOK

A gyártóknak:

bizonyítaniuk kell, hogy valamennyi értékesített, nyilvántartásba vett vagy üzembe helyezett gépjármű megfelel a rendeletben előírt kibocsátási normáknak;

a CO2-kibocsátásra és az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozóan számadatokat kell a vásárlóknak adniuk, amikor a vásárlásra sor kerül;

gondoskodniuk kell arról, hogy a gépjárművekbe szerelt szennyezésmérő berendezések 160 000 km-en keresztül működnek, illetve, hogy ötévente vagy százezer kilométerenként - amelyik hamarabb bekövetkezik - ellenőrzik őket;

a gépjárművek javítására és karbantartására vonatkozó, korlátlan és egységes információkat kell biztosítaniuk a független üzemeltetők számára honlapjaikon keresztül. Ezért a szolgáltatásért felszámolhatnak ésszerű díjakat.

Egyéb feltételek

A nemzeti hatóságok nem tagadhatják meg az EK-típusjóváhagyás megadását, ha a gépjármű a rendeletben foglalt valamennyi feltételnek eleget tesz.

Nemzeti pénzügyi ösztönzők nyújthatók a kibocsátáscsökkentő berendezések korai használatának az előmozdítására.

A rendelet megsértéséért büntetéseket lehet kiszabni.

Kibocsátási határértékeket állapítottak meg a különböző szennyező anyagokra, így például a szén-monoxidra, a nitrogén-oxidokra és a különböző járműtípusokra nézve.

A 443/2009/EK rendelet 130 g CO2/km átlagos CO2-kibocsátási teljesítmény-előírást állapít meg az új személyszállító gépjárművek esetében. 2020-tól kezdődően ez az érték 95 g CO2/km-re csökken.

2014-ben az Európai Bizottság rendeletre irányuló javaslatot adott ki, amely plusz jogokat biztosítana a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentésére irányuló intézkedések meghozatalára.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2007. július 2.

További információk az Európai Bizottságnak a gépjárművek CO2-kibocsátásának a csökkentéséről szóló honlapján találhatók.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

715/2007/EK rendelet

2007.7.2.

-

HL L 171., 2007.6.29., 1-16. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

692/2008/EK rendelet

2008.7.31.

-

HL L 199., 2008.7.28., 1-136. o.

595/2009/EK rendelet

2009.8.7.

-

HL L 188., 2009.7.18., 1-13. o.

566/2011/EU rendelet

2011.6.19.

-

HL L 158., 2011.6.16., 1-24. o.

459/2012/EU rendelet

2012.6.4.

-

HL L 142., 2012.6.1., 16-24. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 443/2009/EK rendelete (2009. április 29.) a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról (Hivatalos Lap L 140., 2009.6.5., 1-15. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (Hivatalos Lap L 263., 2007.10.9., 1-160. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendeletnek a gépjárművekből származó szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló rendeletére irányuló javaslat (COM(2014) 28 final, 2014.1.31.).

Utolsó frissítés: 23.07.2015

Top