Help Print this page 
Title and reference
A könnyű személygépjárművek szennyező kibocsátásainak csökkentése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A könnyű személygépjárművek szennyező kibocsátásainak csökkentése

Az Európai Unió célja, hogy szigorítsa a kis teljesítményű közúti gépjárművek szennyező kibocsátásaira vonatkozó határértékeket, különösen a részecskék és a nitrogén-oxidok kibocsátása tekintetében. A rendelet intézkedéseket tartalmaz továbbá a járművekkel és alkatrészeikkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférésre és a pénzügyi ösztönzők lehetőségére vonatkozóan.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A közúti járművek által okozott szennyezés csökkentése érdekében ez a rendelet közös követelményeket vezet be a gépjárművekből és egyedi cserealkatrészeikből származó kibocsátásokra vonatkozóan (Euro 5-ös és Euro 6-os szabvány). Ezenfelül olyan intézkedéseket ír elő, amelyek lehetővé teszik a járműjavítási információkhoz való jobb hozzáférést, és elősegítik az e rendelkezéseknek megfelelő járművek gyors előállítását.

Érintett gépjárművek

A rendelet a 2610 kg referenciatömeget meg nem haladó M1, M2, N1 és N2 kategóriájú járművekre alkalmazandó. Ide tartoznak többek között a külső gyújtású motorral (benzinmotor, földgáz- vagy PB-gáz-üzemű motor), illetve kompressziós gyújtású motorral (dízelmotor) felszerelt személygépjárművek, kisteherautók és személy- vagy áruszállításra szolgáló, illetve különleges rendeltetésű haszongépjárművek (pl. mentőjármű).

A fenti járműveken kívül (amelyek de facto a rendelet hatálya alá tartoznak) a gyártók kérhetik, hogy a rendelkezéseket a 2610 és 2840 kg közötti referenciatömegű, személy- vagy áruszállításra tervezett járművekre is kiterjesszék.

Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentse a közúti gépjárművek környezetre és egészségre gyakorolt káros hatását, a rendelet a szennyező kibocsátások széles körére vonatkozik: szén-monoxid (CO), nemmetán szénhidrogének és összes széhidrogén, nitrogén-oxidok (NOx) és részecskék (PM). Ide értendők a kipufogócsőből származó, illetve a párolgási és a forgattyúházból származó kibocsátások.

Kibocsátási határértékek

A szennyező kibocsátások valamennyi kategóriájára és a fent felsorolt valamennyi járműtípusra vonatkozóan meghatároztak kibocsátási határértékeket, amelyek a rendelet I. mellékletében olvashatók.

Euro 5-ös szabvány

Dízelüzemű gépkocsikból származó kibocsátások:

 • szén-monoxid: 500 mg/km;
 • részecskék: 5 mg/km (vagy az Euro 4-es szabványhoz képest 80%-os kibocsátáscsökkentés);
 • nitrogén-oxidok (NOx): 180 mg/km (vagy az Euro 4-es szabványhoz képest legalább 20%-os kibocsátáscsökkentés);
 • szénhidrogének és nitrogén-oxidok együttes kibocsátása: 230 mg/km.

Benzinüzemű, illetve földgáz- vagy PB-gáz-üzemű járművekből származó kibocsátások:

 • szén-monoxid: 1000 mg/km;
 • nemmetán szénhidrogének: 68 mg/km;
 • összes szénhidrogén: 100 mg/km;
 • nitrogén-oxidok (NOx): 60 mg/km (vagy az Euro 4-es szabványhoz képest 25%-os kibocsátáscsökkentés);
 • részecskék (kizárólag a tökéletlen égésű, közvetlen befecskendezésű benzinmotorral hajtott gépjárművek esetében): 5 mg/km (az Euro 4-es szabvány értelmében még nem létező határérték bevezetése).

A kisteherautókat és más, áruszállításra szolgáló könnyű haszongépjárműveket illetően a rendelet a jármű referenciatömegétől függően három kibocsátáscsökkentési kategóriát határoz meg: 1305 kg alatt, 1305 és 1760 kg között és 1760 kg fölött. Ez utóbbi kategóriára alkalmazandó határértékek a teherszállító járművekre (N2 kategória) is érvényesek.

Euro 6-os szabvány

Az Euro 6-os szabvány hatálybalépésétől kezdve valamennyi, dízelmotorral felszerelt jármű köteles jelentős mértékben csökkenteni nitrogén-oxid-kibocsátását. A gépkocsikból és más szállítójárművekből származó kibocsátások felső határértéke például 80 mg/km lesz (vagy az Euro 5-ös szabványhoz képest legalább 50%-os további csökkentés). Ugyancsak csökkenni fog a dízelüzemű járművekből származó szénhidrogének és nitrogén-oxidok együttes kibocsátása. Ezek felső határértékét például a gépkocsik és más szállítójárművek esetében 170 mg/km-ben határozzák meg.

A szabványok alkalmazása

Az Euro 5-ös és Euro 6-os szabvány hatálybalépésének napjától a tagállamok kötelesek megtagadni az e kibocsátási határértékeknek nem megfelelő járművek típusjóváhagyását, nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy üzembe helyezését. Az áruszállításra szolgáló járművek (N1 kategória II. és III. osztály, illetve N2 kategória) és a különös szociális igények teljesítésére tervezett járművek esetében a határidő egy évvel meghosszabbodik. Az ütemezés a következő:

 • az Euro 5-ös szabvány a típusjóváhagyás tekintetében 2009. szeptember 1-jétől, az új járműtípusok nyilvántartásba vétele és értékesítése tekintetében pedig 2011. január 1-jétől alkalmazandó;
 • az Euro 6-os szabvány a típusjóváhagyás tekintetében 2014. szeptember 1-jétől, az új járműtípusok nyilvántartásba vétele és értékesítése tekintetében pedig 2015. szeptember 1-jétől alkalmazandó. A közvetlen befecskendezésű külső gyújtású motorokra azonban a kevésbé korlátozó küszöbértékek vonatkoznak a részecskék számának megfelelően további 3 évig.

A tagállamok az új határértékek korábbi bevezetésének előmozdítása érdekében pénzügyi ösztönzőket nyújthatnak, amennyiben:

 • azok a tagállam piacán értékesített minden olyan új járműre érvényesek, amely a határidőket megelőzően eleget tesz az e rendeletben foglalt követelményeknek;
 • az ösztönzők a határértékek alkalmazása kezdetének napján megszűnnek;
 • az ösztönzők összege egyik járműtípus esetében sem lépi túl az előírt határértékek teljesítésének biztosítására bevezetett műszaki intézkedések és a járműbe való beszerelésük többletköltségét.

A gyártók egyéb kötelezettségei

A fent említett kibocsátási határértékek betartásán túl a gyártók kötelesek 160 000 km-ig biztosítani a kibocsátáscsökkentő berendezések élettartamát. Ezenfelül az üzemelés közbeni megfelelés 5 évvel bezárólag, illetve 100 000 km megtétele után ellenőrizhető.

A Bizottság a következőkre vonatkozóan konkrét eljárásokat, vizsgálatokat és követelményket határoz meg:

 • kipufogócsőnél keletkező kibocsátások, ideértve a vizsgálati ciklusokat, az alacsony környezeti hőmérsékletet, az üresjárati fordulatszámnál tapasztalható kibocsátásokat, a füst átlátszatlanságát és az utókezelő rendszerek működését és felújítását;
 • párolgási kibocsátások és kibocsátások a forgattyúházból;
 • az OBD-rendszerek és a kibocsátáscsökkentő berendezések üzemelés közbeni teljesítménye;
 • kibocsátáscsökkentő berendezések élettartama, kibocsátáscsökkentő pótalkatrészek, üzemelés közbeni megfelelés, gyártásmegfelelőség és közlekedésre való alkalmasság;
 • szén-dioxid-kibocsátás és üzemanyag-fogyasztás;
 • hibrid járművek;
 • a típusjóváhagyások és követelmények kiterjesztése a kis mennyiséget gyártókra;
 • a vizsgálóberendezésekre vonatkozó követelmények;
 • referencia-üzemanyagok, úgymint benzin, gázolaj, gáz-halmazállapotú üzemanyagok és bioüzemanyagok;
 • a motorteljesítmény mérése.

A járműjavítási és -karbantartási információkhoz való egyszerű és egyértelmű hozzáférés nélkülözhetetlen a tájékoztatási és javítási szolgáltatások belső piacán folyó szabad verseny biztosításához. E célból a gyártók kötelesek egyszerű internetes hozzáférést biztosítani a járműjavítási és -karbantartási információkhoz a független gazdasági szereplők számára, a hivatalos forgalmazókhoz és szervizeken kívüli vállalkozásokhoz képest megkülönböztetést nem jelentő módon. Ez a kötelezettség kiterjed az OBD-rendszerekre és azok alkatrészeire, a diagnosztikai eszközökre és vizsgálóberendezésekre, valamint a szabványos munkaegységekre vagy a javítási és karbantartási feladatok időtartamára. Az információkhoz való hozzáférésért a gyártók ésszerű és arányos díjat számíthatnak fel. A független javítók mindazonáltal térítésmentesen és a hivatalos forgalmazókra vagy szervizekre vonatkozókkal megegyező feltételek mellett férhetnek hozzá a nyilvántartási adatokhoz.

A gyártóknak továbbá rendelkezésre kell bocsátaniuk a járműjavítási és -karbantartási, illetve a tranzakciós szolgáltatásokra vonatkozó információkat.

Háttér

Noha a szennyező kibocsátásokra vonatkozó szabványokat 2005. január 1-jén aktualizálták (Euro 4-es szabvány), az Európai Unió véleménye szerint további szigorításra van szükség, figyelembe véve a piac és a gyártók versenyképessége tekintetében vett következményeket, valamint a vállalkozásokra nehezedő közvetlen és közvetett költségeket.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 715/2007/EK rendelet

2007.7.2.

-

HL L 171., 2007.6.29.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 692/2008/EK rendelet

2008.7.31.

-

HL L 199., 2008.7.28.

Az 595/2009/EK rendelet

2009.8.7.

-

HL L 188., 2009.7.18.

Az 566/2011/EU rendelet

2011.6.19.

-

HL L 158., 2011.6.16.

Az 459/2012/EU rendelet

2012.6.4

-

HL L 142., 2012.6.1.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 443/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg).

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról [Hivatalos Lap L 152., 2008.6.11.].

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 263., 2007.10.9.].

Utolsó frissítés: 17.01.2014

Top