Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tengeri környezetről szóló stratégia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A tengeri környezetről szóló stratégia

Európa tengeri környezete a tengeri ökoszisztéma egészségét károsító különféle terheléseknek van kitéve. Az irányelv a tengeri környezetet érő káros emberi tevékenység megelőzésére, valamint a tengeri környezet védelmére és megőrzésére irányuló közös keretet és célkitűzéseket határoz meg.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv).

ÖSSZEFOGLALÓ

Európa tengeri környezete a tengeri ökoszisztéma egészségét károsító különféle terheléseknek van kitéve. Az irányelv a tengeri környezetet érő káros emberi tevékenység megelőzésére, valamint a tengeri környezet védelmére és megőrzésére irányuló közös keretet és célkitűzéseket határoz meg.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • A tengeri ökoszisztéma védelmét és a tengeri környezethez kötődő gazdasági tevékenységek fenntarthatóságának biztosítását célzó stratégiák kidolgozása tekintetében minimumkövetelményeket állapít meg az uniós országok számára.
 • Határokon átnyúló programok kidolgozása révén biztosítja a tengeri régiók (az Atlanti-óceán észak-keleti térsége, a Balti-tenger, a Földközi-tenger és a Fekete-tenger) közötti együttműködést. A programok olyan intézkedéseket tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a „jó környezeti állapot”* 2020-ig történő megvalósítása érdekében kitűzött célok elérését.
 • Hozzájárul a védett tengeri területeket összefogó nemzetközi hálózat létrehozásához, valamint párbeszédet kezdeményez EU-n kívüli országokkal.

LEGÚJABB FEJLEMÉNYEK

 • 2014-ben a Bizottság felülvizsgálta az irányelv végrehajtásának első lépéseit. Azóta az uniós országok kidolgozták nyomonkövetési programjukat.
 • A tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv környezetvédelmi útmutatásként szolgál a 2014-ben közzétett tengeri területrendezésről szóló irányelv számára.
 • Ez utóbbi jogszabály részét képezi az integrált tengerpolitikának, amely az óceánok optimális kezelésének és az optimális tengerpolitikai irányításnak a megvalósítására törekszik. Az integrált tengerpolitika célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 uniós stratégia végrehajtásának támogatása és megkönnyítése.
 • A környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi célkitűzések elérése érdekében az uniós országok hatóságainak intézkedéseket kell hozniuk a tengeri régiókban.
 • Az uniós országoknak intézkedési programokat kell összeállítaniuk. A programok - a tengeri tevékenységek fenntarthatóságának biztosítása érdekében - meghatározzák a lefedendő régió hatókörét, valamint a meglévő és a jövőben végrehajtandó intézkedések határidejét.

FŐBB PONTOK

 • Az uniós országoknak fel kell mérniük tengervizeik környezeti állapotát, valamint az emberi tevékenységek hatását (a felmérés részét képezi egy társadalmi-gazdasági elemzés is). Ezt követően ki kell tűzniük a jó környezeti állapot 2020-ig való elérését lehetővé tévő céljaikat, környezeti célkitűzéseket kell meghatározniuk, ki kell alakítaniuk nyomonkövetési hálózatukat, és intézkedési programokat kell kidolgozniuk.
 • A kezdeti értékelések hozzájárulhatnak Európa tengervizeire vonatkozó ismereteink bővítéséhez - olyan programok révén, mint a tengerrel kapcsolatos tudás, az európai térinformációs infrastruktúra vagy a Copernicus.
 • Az európai tengervizek négy tengeri régióba sorolhatók: a Balti-tenger, az Atlanti-óceán észak-keleti térsége, a Földközi-tenger és a Fekete-tenger. Az azonos tengeri régióban tevékenykedő országoknak össze kell hangolniuk intézkedéseiket.
 • A célkitűzések elérése terén tett előrehaladás mérésére és értékelésére nyomonkövetési programok készülnek. Amennyiben valamely célkitűzést nem sikerül elérni, akkor az adott uniós ország köteles beszámolni annak okáról, illetve szükség esetén bizonyos kivételeket alkalmazhat.

KULCSFOGALMAK

A „jó környezeti állapot” kifejezés az ökológiai szempontból sokszínű és dinamikus, továbbá tiszta, egészséges és produktív óceánokra és tengerekre alkalmazandó. A cél annak biztosítása, hogy a tengeri környezet épsége fennmaradjon a jelen és a jövő nemzedéke számára.

További információkért lásd az Európai Bizottságnak az óceánokkal, a tengerekkel és a partvidékkel foglalkozó honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008/56/EK irányelv

2008.7.15.

2010.7.15.

HL L 164., 2008.6.25., 19-40. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/89/EU irányelve (2014. július 23.) a tengeri területrendezés keretének létrehozásáról (Hivatalos Lap L 257., 2014.8.28., 135-145. o.).

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: A tengervédelmi stratégiáról szóló (2008/56/EK) keretirányelv végrehajtásának első szakasza - Az Európai Bizottság értékelése és útmutatója (COM(2014) 97 final, 2014.2.20.).

utolsó frissítés 19.12.2014

Top