Help Print this page 
Title and reference
A géntechnológiával módosított szervezetek (GMO) környezetbe történő szándékos kibocsátása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A géntechnológiával módosított szervezetek (GMO) környezetbe történő szándékos kibocsátása

Az emberi egészség és a környezet védelme azt igényli, hogy különös figyelmet szenteljünk a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO) környezetbe történő szándékos kibocsátásából következő veszélyek ellenőrzésének. Ezért az Európai Unió (EU) jogszabályi keretet fogadott el a GMO-k szándékos kibocsátásáról és forgalomba hozataláról az etikai alapelvek értelmében. E keret célja, hogy javítsa az engedélyezési eljárás hatékonyságát és átláthatóságát. Hozzájárul továbbá egy közös kockázatértékelési eljárás és egy védelmi mechanizmus megvalósításához. A jogszabályi keret kötelezővé teszi a nyilvánosság tájékoztatását és a GMO-k felcímkézését.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ennek az irányelvnek alapvetően az a célja, hogy a szándékos kibocsátás engedélyezési eljárását és a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO) forgalomba hozatalát hatékonyabbá és átláthatóbbá tegye, a (megújítható) engedélyezést tíz évre korlátozza, és bevezesse a GMO-k forgalomba hozataluk utáni kötelező ellenőrzését.

Az irányelv továbbá előirányoz egy eseti alapon működő közös értékelési eljárást a GMO-k kibocsátásához kapcsolódó veszélyekre vonatkozóan (a környezeti kockázatértékelésre alkalmazandó elvek az irányelv II. mellékletében találhatók), a GMO-k szándékos kibocsátása vagy forgalomba hozataluk utáni felügyelet közös célkitűzéseit, és egy, a GMO-k kibocsátásának módosítását, felfüggesztését vagy beszüntetését lehetővé mechanizmust addig, amíg új információk nem érkeznek az adott kibocsátással kapcsolatos veszélyekről.

Ez az irányelv kötelezővé teszi a nyilvánosság tájékoztatását és a GMO-k felcímkézését. Az értesítések által tartalmazott információk cseréjét szolgáló rendszer, amelyet a 90/220/EGK irányelv dolgozott ki, továbbra is működik. A Bizottság köteles kikérni az illetékes tudományos bizottságok véleményét minden olyan kérdésben, amelynél felmerül a gyanú, hogy hatással van az emberi egészségre és/vagy a környezetre. A Bizottság kikérheti az etikai bizottságok véleményét is. Kötelezővé vált a GMO-k genetikai módosításáról és meghatározásáról szóló információkra vonatkozó különböző nyilvántartások létesítése. Ezeknek a nyilvántartásoknak a működését a 2004/204/EK határozat írja le (lásd a Kapcsolódó okmányok részt).

A Bizottság a tagállamokban az irányelv végrehajtása érdekében meghozott intézkedésekről háromévente összefoglalót tesz közzé. A Bizottság háromévente közzétesz egy jelentést, amelyben összegyűjti a GMO-k forgalmazásában szerzett tapasztalatokat. Ez a jelentés tartalmaz egy külön fejezetet minden egyes forgalombahozatali engedéllyel rendelkező GMO-típus társadalmi-gazdasági előnyeiről és hátrányairól, ahol megfelelően figyelembe veszik a mezőgazdasági termelők és a fogyasztók érdekeit (a jelentést 2003-ban kellett közzé tenni). Az etikai kérdésekről is közzétesznek évente egy jelentést. Ez az irányelv felkéri a Bizottságot, hogy mutasson be egy ajánlást annak a biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvnek a végrehajtásáról, amely a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről szóló 1946/2003/EK rendelet elfogadásához vezetett.

A géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 90/220/EGK irányelvet ez az irányelv 2002. október 17-től hatályon kívül helyezi.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2001/18/EK irányelv

2001.4.17.

2002.10.17.

HL L 106., 2001.4.17.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1829/2003/EK rendelet

2003.11.7.

HL L 268., 2003.10.18.

1830/2003/EK rendelet

2003.11.7.

HL L 268., 2003.10.18.

2008/27/EK irányelv

2008.3.21.

HL L 81., 2008.3.20.

A 2001/18/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

A 2001/18/EK irányelv alapján forgalomba hozott GMO-k

2010/135/EU határozat – EH92-527-1 burgonya [Hivatalos Lap L 53., 2010.3.4.];

2009/244/EK határozat – 123.8.12 szegfű [Hivatalos Lap L 72., 2009.3.18.];

2007/364/EK határozat – 123.2.38 szegfű [Hivatalos Lap L 138., 2007.5.30.];

2007/232/EK határozat – Ms8, Rf3 és Ms8xRf3 olajrepce [Hivatalos Lap L 100., 2007.4.17.];

2006/47/EK határozat – MON863 X MON810 kukorica [Hivatalos Lap L 26., 2006.1.31.];

2005/772/EK határozat – 1507 kukorica [Hivatalos Lap L 291., 2005.11.5.];

2005/635/EK határozat – GT73 olajrepce [Hivatalos Lap L 228., 2005.9.3.];

2005/608/EK határozat – MON863 kukorica [Hivatalos Lap L 207., 2005.8.10.];

2004/643/EK határozat – NK603 kukorica [Hivatalos Lap L 295., 2004.9.18.].

Az információk összegyűjtése és rendelkezésre bocsátása

A Bizottság 2005/463/EK határozata (2005. június 21.) a géntechnológiával módosított, hagyományos és biogazdálkodással termesztett növények együttes jelenlétével kapcsolatos információcserével és az információk összehangolásával foglalkozó hálózati csoport létrehozásáról [Hivatalos Lap L 164., 2005.6.24.].

A Bizottság 2004/204/EK határozata (2004. február 23.) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben a GMO-kon végzett géntechnológiai módosításokra vonatkozó információk nyilvántartásba vételére előírt nyilvántartások működtetésére vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról [Hivatalos Lap L 65., 2004.2.3.]. A 2001/18/EK irányelv értelmében a Bizottság köteles egy vagy több nyilvántartást létrehozni, amely a GMO-k genetikai módosításáról szóló információkat tartalmazza. Ez a határozat kijelenti, hogy ezek a nyilvántartások tartalmaznak olyan adatokat, amelyek a nyilvánosság egésze számára hozzáférhetők, más információk azonban csak a tagállamok, a Bizottság és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság számára elérhetők. A nyilvántartásba kerülő adatok a következők:

  • a kibocsátásért vagy a forgalomba hozatalért felelős személyekről szóló részletes adatok;
  • általános információk a GMO-król (kereskedelmi név és tudományos név, az érintett tagállam, a GMO engedélyezéséről szóló határozat stb.);
  • információk a GMO-ba illesztett DNS-ről;
  • információk a kimutatási és beazonosítási módszerről;
  • információk a minták letétbe helyezéséről, tárolásáról és rendelkezésre bocsátásáról.

A Bizottság 2003/701/EK határozata (2003. szeptember 29.) a géntechnológiával módosított magasabb rendű növényeknek a forgalomba hozataltól eltérő célból történő szándékos környezetbe bocsátása eredményeinek közlésére szolgáló formanyomtatványnak a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint való létrehozásáról [Hivatalos Lap L 254., 2003.10.8.].

Összefoglaló információk formanyomtatványa

A Tanács 2002/813/EK határozata (2002. október 3.) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a géntechnológiával módosított szervezetek forgalomba hozataltól eltérő célú, szándékos környezetbe bocsátására vonatkozó bejelentés-összefoglalók formanyomtatványának megállapításáról [Hivatalos Lap L 280., 2002.10.18.].

A Tanács 2002/812/EK határozata (2002. október 3.) a termékként vagy termékekben megjelenő, géntechnológiával módosított szervezetek forgalomba hozatalával kapcsolatos összefoglaló formanyomtatványoknak a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról [Hivatalos Lap L 280., 2002.10.18.].

Magyarázó megjegyzések a mellékletekhez

A Tanács 2002/811/EK határozata (2002. október 3.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VII. mellékletének kiegészítésére szolgáló iránymutatások meghatározásáról [Hivatalos Lap L 280., 2002.10.18.].

A Bizottság 2002/623/EK határozata (2002. július 24.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletét kiegészítő iránymutatások létrehozásáról [Hivatalos Lap L 200., 2002.7.30.].

Jelentések

A Bizottság második jelentése (2007. március 5.) a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelv alapján forgalomba hozott GMO-kkal kapcsolatos tagállami tapasztalatokról [COM(2007) 81 végleges – a Hivatalos Lapban nem tették közzé]. 2002 októbere és 2005 októbere között nyolc tagállam által benyújtott 13 darab, genetikailag módosított növény forgalombahozatali engedélyezésének kérelméből öt termékre adtak engedélyt:

  • a Monsanto Europe S.A. NK603 kukoricája;
  • a Monsanto Europe S.A. MON863 kukoricája;
  • a Monsanto Europe S.A. GT73 olajrepcéje;
  • a Pioneer Hi-Bred International, Inc. és a Mycogen Seeds 1507 kukoricája;
  • a Monsanto Europe S.A. MON863 X MON810 kukoricája.

Ezenkívül ugyanebben az időszakban, 13 tagállam által benyújtott 245, a GMO-k forgalomba hozatalától eltérő célból (például kutatási célból) történő kibocsátása iránti kérelemből 191 kapott engedélyt (további 23 kérelem 2005 októberében még függőben volt).

Azok a tagállamok, amelyek ezekkel a kérelmekkel foglalkoztak, általában pozitív mérleget vontak az irányelv végrehajtásáról, még ha néhány technikai problémát meg is kell oldani. Összességében más érdekeltek kevésbé bizonyultak derűlátónak az irányelv értékelésekor. Néhány tagállam a környezeti kockázatértékelés egyes sajátos vonatkozásait illetően több iránymutatást és a kutatási célokból történő kibocsátásokra vonatkozó eljárás jobb harmonizációját igényli. A tagállamok többsége a vetőmagokra vonatkozó küszöbértékeket megállapító jogi aktus szükségességét hangsúlyozza.

Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the experience of member states with GMOs placed on the market under Directive 2001/18/EC and incorporating a specific report on the operation of parts B and C of the Directive [COM(2004) 575 - not published in the Official Journal] (A Bizottság jelentése [2004. augusztus 31.] a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 2001/18/EK irányelv alapján forgalomba hozott GMO-kkal kapcsolatos tagállami tapasztalatokról, továbbá egy külön jelentés az irányelv B. és C. részének végrehajtásáról) [COM(2004) 575 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ez a jelentés csak 15 tagállamra vonatkozik, ennélfogva az említett jelentés által megcélzott időszak az új tagállamok csatlakozása előtt lejárt (2004. május 1.). A szándékos kibocsátásra szánt GMO-k nagy többsége géntechnológiával módosított növényi kultúrákból áll, amelyek célja, hogy toleránsabbak legyenek egyes gyomirtó szerekkel szemben, és ellenállóbbak egyes rovarirtó szerekkel szemben. Annak ellenére, hogy az irányelv hatálybalépése óta korlátozott számú tapasztalat született, a jelentés hangsúlyozza, hogy az irányelv és annak kiegészítő rendeletei (lásd lentebb) hozzájárulnak a jogszabályi keretbe és a döntéshozatali folyamatok kiszámítható jellegébe vetett bizalom növeléséhez.

See also

Utolsó frissítés: 11.10.2010

Top