Help Print this page 
Title and reference
A környezeti információkhoz való hozzáférés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A környezeti információkhoz való hozzáférés

Az Európai Unió rögzíti a hatóságok birtokában lévő környezeti információkhoz való szabad hozzáférés biztosítását lehetővé tevő szabályokat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv célja, hogy biztosítsa a hatóságok birtokában lévő környezeti információkhoz való hozzáférést, és megkönnyítse azoknak a polgárok körében történő terjesztését.

Az érintett információk

A hatóságoknak a polgárok rendelkezésére kell bocsátaniuk a birtokukban lévő környezeti információkat:

 • a nemzetközi szerződéseket, egyezményeket és megállapodásokat;
 • az uniós, nemzeti, regionális és helyi jogszabályokat;
 • a politikákat, programokat és cselekvési terveket;
 • a környezetállapot-jelentéseket (amelyeket legalább 4 évente kell közzétenni);
 • a környezetre hatást gyakorló tevékenységekre vonatkozó adatokat;
 • az engedélyeket és hozzájárulásokat;
 • a környezeti hatásvizsgálatokat és kockázatelemzéseket.

A kérelmek feldolgozása

A tagállamok biztosítják, hogy:

 • a tisztviselők segítsék a nyilvánosságot a keresett információk megszerzésében;
 • a hatóságok jegyzéke nyilvánosan hozzáférhető legyen;
 • a környezeti információhoz jutás joga ténylegesen gyakorolható legyen.

A hatóságoknak a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül meg kell adniuk a kért információkat. Ez a határidő azonban az információ összetett jellege és mennyisége miatt két hónap is lehet.

Különleges igények

Abban az esetben, ha az információt különleges formátumban kérik, a hatóság elősegíti az ebben a formátumban történő tájékoztatást, kivéve, ha azt más formátumban már közzétették, vagy a hatóság szerint azt más formátumban célszerű rendelkezésre bocsátani. Ebben az esetben az elutasítás indokolását egy hónapos határidőn belül megadják a kérelmezőnek. A hatóságok arra törekszenek, hogy az információkat elektronikus úton könnyen sokszorosítható és hozzáférhető formátumban, valamint naprakészen, összehasonlítható módon és pontosan tárolják.

Díjak

A közhiteles nyilvántartásokhoz vagy jegyzékekhez történő hozzáférés és a kért információ helyszínen végzett tanulmányozása díjmentes. A hatóságok azonban egyes információk szolgáltatásáért ésszerű összegben megállapított díjat számolhatnak fel.

Elutasítás

Az információkérések az alábbi esetekben utasíthatók el (a kérelmezőnek egy hónapon belül írásban vagy elektronikus úton megküldött, indokolással ellátott értesítés mellett):

 • a hatóság nincs a kért információ birtokában;
 • a kérés ésszerűtlen;
 • a kérés túlságosan általános;
 • a kért információ feldolgozása folyamatban van;
 • a kérés belső közleményeket érint;
 • az információk közzététele hátrányosan befolyásolná a hatósági határozatok, illetve az üzleti vagy ipari kérdések bizalmas jellegét, a közbiztonságot vagy a honvédelmet, a folyamatban lévő bírósági eljárások tisztességes tárgyalását, a szellemi tulajdonjogokat, a személyes adatok bizalmas jellegét, bármely olyan személy érdekét, aki a kért információt önként szolgáltatta, vagy a környezet védelmét.

Igazságszolgáltatáshoz való jog

A tagállamok biztosítják, hogy minden olyan kérelmező, aki úgy ítéli meg, hogy információkérésével nem ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelően foglalkoztak, gyorsított és nem költséges felülvizsgálati vagy közigazgatási eljárást indíthasson valamely független testületnél.

Háttér

Ez az irányelv utat nyit ahhoz, hogy az Európai Unió ratifikálja a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998-ban aláírt egyezményt (Aarhusi Egyezmény).

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2003/4/EK irányelv

2003.2.14.

2005.2.14.

HL L 41., 2003.2.14.

Utolsó frissítés: 03.11.2011

Top