Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hulladékgazdálkodási statisztikák

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Hulladékgazdálkodási statisztikák

Az Európai Unió keretet hozott létre a hulladékkeletkezéssel, -hasznosítással és -ártalmatlanítással kapcsolatos statisztikák összeállításához.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. november 25-i 2150/2002/EK rendelete a hulladékra vonatkozó statisztikákról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió keretet hozott létre a hulladékkeletkezéssel, -hasznosítással és -ártalmatlanítással kapcsolatos statisztikák összeállításához.

MI A RENDELET CÉLJA?

Ez a jogszabály lehetővé teszi a rendszeres és összehasonlítható adatok gyűjtését az uniós országokban, valamint azok Eurostatnak történő továbbítását. Az összegyűjtött statisztikák alapján figyelemmel kísérhető és értékelhető az uniós hulladékpolitika végrehajtása.

FŐBB PONTOK

Hatály

A jogszabály szerint az uniós országok és a Bizottság saját hatáskörükben elkészítik a következő területekre vonatkozó statisztikákat:

  • hulladéktermelés (a rendelet I. melléklete);
  • hulladékhasznosítás és -ártalmatlanítás (a rendelet II. melléklete).

Nómenklatúra

Az uniós országok és a Bizottság a statisztikák elkészítésekor kötelesek az I-III. mellékletben meghatározott nómenklatúrákat (kategóriákat) használni. E nómenklatúrák a hulladékkategóriákat (pl. használt oldószerek, ásványi és fémhulladékok), a gazdasági tevékenységeket (a bányászattól az élelmiszer-termelésig vagy a textiliparig) és a hulladékgazdálkodási műveleteket (pl. a szennyvízkezelést, az ipari víz tisztítását vagy az anyagok hasznosítását) érintik.

Adatgyűjtés

A statisztikák készítéséhez használt adatokat felmérésekkel, statisztikai becslésekkel, illetve adminisztrációs vagy egyéb forrásból kell beszerezni. A 10-nél kevesebb főt foglalkoztató vállalkozások kimaradnak a felmérésekből, amennyiben nem jelentős hulladéktermelők.

A statisztikák továbbítása az Eurostat részére

Az uniós országok a statisztikák eredményeit (a bizalmas adatokat is beleértve) az I. és II. mellékletben megállapított referencia-időszak végétől számított 18 hónapon belül megküldik az Eurostatnak. Ezt kétéves gyakorisággal kell megtenniük.

A Bizottság elfogadhat a rendelet alkalmazásához vagy módosításához szükséges intézkedéseket. Ezek a következőkre vonatkoznak:

  • az eredmények uniós országok általi továbbításának megfelelő formátuma;
  • a statisztikai adatgyűjtés, -feldolgozás és a statisztikák közlése terén végbement gazdasági és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás;
  • az I., II., és III. mellékletben felsorolt követelmények kiigazítása;
  • megfelelő minőségértékelési követelmények megfogalmazása;
  • a kísérleti tanulmányok eredményeinek végrehajtása.

A Bizottság háromévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet értelmében készített statisztikákról, azok minőségéről és a vállalkozásokra nehezedő teherről.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2002. december 29.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2150/2002/EK rendelet

2002.12.29.

-

HL L 332., 2002.12.9., 1-36. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

574/2004/EK rendelet

2004.4.16.

-

HL L 90., 2004.3.27., 15-47. o.

783/2005/EK rendelet

2005.6.14.

-

HL L 131., 2005.5.25., 38-41. o.

221/2009/EK rendelet

2009.4.20.

-

HL L 87., 2009.3.31., 157-159. o.

849/2010/EU rendelet

2010.10.18.

-

HL L 253., 2010.9.28., 2-41. o.

A 2150/2002/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2005. szeptember 5-i 1445/2005/EK rendelete a hulladékra vonatkozó statisztika megfelelő minőségértékelési kritériumainak és a minőségre vonatkozó jelentések tartalmának meghatározásáról, a 2150/2002/EK rendelet alkalmazása céljából (Hivatalos Lap L 229., 2005.9.6., 6-12. o.)

A Bizottság 2005. május 24-i 782/2005/EK rendelete a hulladékra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás formátumának szabályozásáról (Hivatalos Lap L 131., 2005.5.25., 26-37. o.).

utolsó frissítés 20.05.2015

Top