Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az ivóvíz minősége

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az ivóvíz minősége

Az Európai Unió (EU) meghatározza azokat az ivóvízzel kapcsolatos fontosabb minőségi előírásokat, amelyeknek az emberi fogyasztásra szánt víznek meg kell felelnie.

JOGI AKTUS

A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv célja, hogy az ivóvíz egészségességére és tisztaságára vonatkozó követelmények meghatározásával óvja az emberi egészséget az Európai Unióban (EU).

Ivóvíz

Az irányelv a természetes ásványvizek és a gyógyászati terméknek minősülő vizek kivételével az emberi fogyasztásra szánt összes vízre alkalmazandó.

Általános kötelezettségek

A tagállamok biztosítják, hogy az ivóvíz:

  • nem tartalmaz semmilyen mikroorganizmust, parazitát vagy bármilyen más anyagot az emberi egészségre nézve potenciális veszélyt jelentő koncentrációban;
  • megfelel az irányelvben meghatározott minimális követelményeknek (mikrobiológiai, kémiai és a radioaktivitással kapcsolatos paraméterek).

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek az emberi fogyasztásra szánt víz egészségességének és tisztaságának biztosítása érdekében.

Minőségi előírások

A tagállamok meghatározzák a paraméterek értékeit, amelyeknek legalább az irányelv által megállapított értékeknek kell megfelelniük. Ami az irányelvben nem szereplő paramétereket illeti, a tagállamoknak határértékeket kell megállapítaniuk, amennyiben az emberi egészség védelme azt megkívánja.

Ellenőrzés

Az irányelv értelmében a tagállamoknak rendszeresen ellenőrizniük kell az emberi fogyasztásra szánt víz minőségét az irányelvben külön meghatározott elemzési módszerek vagy azoknak megfelelő módszerek használatával. E célból mintavételi helyeket jelölnek ki és ellenőrzési programokat dolgoznak ki.

Javító intézkedések és a használat korlátozása

A paramétereknek való meg nem felelés esetén az érintett tagállam köteles gondoskodni arról, hogy a lehető legrövidebb időn belül megtegyék a szükséges javító intézkedéseket a víz minőségének helyreállítására.

A paraméterek betartásától függetlenül a tagállamok betiltják az ivóvíz szolgáltatását vagy korlátozzák annak használatát, és minden szükséges intézkedést megtesznek, ha az ivóvíz potenciális veszélyt jelent az emberi egészségre. A fogyasztókat tájékoztatni kell az ilyen intézkedésekről.

Eltérések

Az irányelv lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy egy meghatározott maximális mértékig átmeneti eltérést engedélyezzenek a paraméterek teljesítése alól, feltéve, hogy:

  • az átmeneti eltérés nem jelent potenciális veszélyt az emberi egészségére;
  • az adott térségben az emberi fogyasztásra szánt víz szolgáltatását más, ésszerű módon nem lehet fenntartani;
  • az átmeneti eltérést a lehető legrövidebb időre korlátozzák, ami nem haladhatja meg a három évet (az átmeneti eltérés további két alkalommal három évre meghosszabbítható).

Az átmeneti eltérés megadását részletesen meg kell indokolni, kivéve, ha az érintett tagállam úgy véli, hogy a határérték jelentéktelen mértékben nem teljesül, és hogy ez gyorsan orvosolható. A palackokban vagy tartályokban eladásra kínált emberi fogyasztásra szánt víz esetében nem adható átmeneti eltérés.

Az átmeneti eltérést engedélyező tagállam köteles tájékoztatni:

  • az érintett lakosságot;
  • két hónapon belül a Bizottságot, ha az átmeneti eltérés átlagosan napi 1000 m³-t meghaladó vízmennyiség szolgáltatását vagy több mint 5000 fő ellátását érinti.

A kezelés, a berendezések és az anyagok minőségbiztosítása

Az új létesítményeknél az ivóvíz előállításával, illetve szolgáltatásával kapcsolatban használt anyagok vagy az ilyen anyagokban lévő szennyeződések nem maradhatnak az emberi fogyasztásra szánt vízben a szükséges alkalmazási koncentrációnál nagyobb koncentrációban.

Felülvizsgálat

A Bizottság a tudományos és műszaki fejlődés tükrében legalább ötévente felülvizsgálja az irányelv által megállapított paramétereket. Ezt a munkáját a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti.

Tájékoztatás és jelentéskészítés

A fogyasztók tájékoztatása céljából a tagállamok háromévente jelentést tesznek közzé az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről. E jelentések alapján a Bizottság háromévente összefoglaló jelentést tesz közzé az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről az Európai Unióban.

Teljesítési ütemterv

A tagállamok legfeljebb öt éven belül megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az emberi fogyasztásra szánt víz minősége megfeleljen az irányelv rendelkezéseinek. Ez a határidő kivételes esetekben legfeljebb három évvel meghosszabbítható.

Hatályon kívül helyezés

2003. december 25-től a 80/778/EGK irányelv helyébe a 98/83/EK irányelv lép.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 98/83/EK irányelv

1998.12.25.

2000.12.25.

HL L 330., 1998.12.5.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az 596/2009/EK rendelet

2009.8.7.

HL L 188., 2009.7.18.

A 98/83/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 28.10.2011

Top