Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Települési szennyvíz kezelése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Települési szennyvíz kezelése

Ezen európai uniós jogszabály célja a szennyvíz kezelésének megfelelő biztosítása az emberi egészség és a környezet védelme érdekében.

JOGI AKTUS

A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen európai uniós jogszabály célja a szennyvíz kezelésének megfelelő biztosítása az emberi egészség és a környezet védelme érdekében.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv, amelynek célja a vízi környezet védelme a települési szennyvíz káros hatásaival (pl. az eutrofizációval) szemben, a szennyvíz összegyűjtésére, kezelésére és kibocsátására vonatkozó uniós szintű szabályokat határoz meg. A jogszabály hatálya alá tartoznak az egyes iparágak - többek között az agrár-élelmiszeripar (például az élelmiszer-feldolgozás és söripar) - által előállított szennyvizek is.

FŐBB PONTOK

Az uniós országoknak:

  • a legalább 2000 fő lakost számláló városi településeken össze kell gyűjteniük és kezelniük kell a szennyvizet, illetve az összegyűjtött szennyvízre a másodlagos kezelés* nevű eljárást is alkalmazniuk kell;
  • a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú, a kijelölt érzékeny területeken* belül található városi településeken fejlettebb kezelési eljárást kell alkalmazniuk;
  • biztosítaniuk kell a szennyvíztisztító telepek megfelelő karbantartását annak érdekében, hogy azok teljesítménye megfelelő legyen és valamennyi szokásos időjárási körülmény között működni tudjanak;
  • engedélykötelessé kell tenniük a települési szennyvíz agrár-élelmiszeriparból, illetve az ipari szennyvízelvezetőkből a városi szennyvízgyűjtő rendszerekbe történő elvezetését;
  • lépéseket kell tenniük a rendkívüli helyzetekben, például szokatlanul heves esőzések esetében a befogadó vizek csapadékidei túlfolyás okozta szennyezésének csökkentése érdekében;
  • nyomon kell követniük a szennyvízkezelő telepek és befogadó vizek teljesítményét;
  • nyomon kell követniük a szennyvíziszap ártalmatlanítását és újrahasznosítását.

A nyomon követésre és az eredmények értékelésére vonatkozó módszereket tartalmazó I. melléklet általános előírásokat is tartalmaz, mégpedig a következőkre vonatkozóan:

  • gyűjtőrendszerek,
  • a települési szennyvízkezelő telepekről elvezetett szennyvizek, többek között az ezekre vonatkozó kibocsátási határértékek,
  • a települési gyűjtőrendszerekbe elvezetett ipari szennyvíz.

A II. melléklet az érzékeny és kevésbé érzékeny területek meghatározásának kritériumait sorolja fel.

Az Európai Bizottság 2013. évi jelentése kiemeli, hogy e jogszabály végrehajtása - az eddig elért javulások ellenére - továbbra is kihívásokkal néz szembe, mégpedig elsősorban a végrehajtás terén érintett nagyobb infrastrukturális beruházások miatt.

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 1991. május 29-én lépett hatályba, de az egyes előírások teljesítésére különböző határidőkkel. 1998-ban a Bizottság elfogadta a 98/15/EK irányelvet, amelyben - az egyes uniós országokban különbözőképpen értelmezett - szabályokat egyértelműsítik. Ez az irányelv 1998. március 27-én lépett hatályba. Az EU-hoz 2004 után csatlakozó országokra más határidők vonatkoznak. E határidőket az érintett országokkal kötött csatlakozási szerződések tartalmazzák.

KULCSFOGALMAK

Eutrofizáció: a víz tápanyagokban - például foszfor- vagy nitrogénvegyületekben - gazdag lesz, ami a biológiai egyensúly megbomlásához és általában véve a víz minőségének a romlásához vezet.

Másodlagos kezelés: a szennyvíz rendszerint (aerob baktériumokat, enzimeket stb. felhasználó) biológiai tisztítást és utóülepítést magában foglaló vagy más eljárással való tisztítása, amely megfelel az I. melléklet 1. táblázatában megállapított követelményeknek.

Érzékeny területek: (i) eutrofizáció veszélyének kitett víztestek, (ii) több mint 50 mg/liter nitrátot tartalmazó ivásra szánt felszíni vizek, valamint (iii) olyan területek, ahol további tisztításra van szükség a vízzel, fürdővízzel, a mészhéjú állatok halászatára használt vizekkel, illetve az élőhelyek és madarak védelmével kapcsolatos uniós jogszabályoknak való megfelelés eléréséhez.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottságnak a települési szennyvízről szóló irányelvét áttekintő honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

91/271/EGK irányelv

1991.6.19.

1993.6.30.

HL L 135., 1991.5.30., 40-52. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

98/15/EK irányelv

1998.3.27.

1998.9.30.

HL L 67., 1998.3.7., 29-30. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2014/431/EU végrehajtási határozata (2014. június 26.) a 91/271/EGK tanácsi irányelv végrehajtását célzó nemzeti programokról szóló jelentéstétel formanyomtatványairól (Hivatalos Lap L 197., 2014.7.4., 77-86. o.).

A Bizottság jelentése - Az 1998. február 27-i 98/15/EK bizottsági irányelvvel módosított, a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv - A tagállamok által végrehajtott intézkedések összefoglalása és a megszerzett információk értékelése az irányelv 17. és 13. cikkével összhangban (COM(98) 775 végleges 1999.1.15.).

A Bizottság jelentése - Az 1998. február 27-i 98/15/EK bizottsági irányelvvel módosított, a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (COM(2001) 685végleges 2001.11.21.).

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Az 1998. február 27-i 98/15/EK bizottsági irányelvvel módosított, a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (COM(2004) 248végleges 2004.4.23.).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv végrehajtásáról szóló hetedik jelentés (COM(2013) 574 final, 2013.8.7.).

Bizottsági szolgálati munkadokumentum - A Bizottság Európai Parlamenthez és a Tanácshoz szóló közleményének a kísérő dokumentuma - A fenntartható vízgazdálkodás irányában az Európai Unióban - A 2000/60/EK víz-keretirányelv végrehajtásának első szakasza [COM(2007) 128 végleges] [SEC(2007) 363] (SEC(2007) 362 végleges, 2007.3.22.).

Bizottsági szolgálati munkadokumentum - a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv végrehajtásáról szóló ötödik bizottsági összefoglaló (SEC(2009) 1114 végleges, 2009.8.3.).

Bizottsági szolgálati munkadokumentum - a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv végrehajtásáról szóló hatodik bizottsági összefoglaló (SEC(2011) 1561 végleges, 2011.12.7.).

utolsó frissítés 20.04.2015

Top