Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jó minőségű víz Európában (Az EU víz-keretirányelve)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jó minőségű víz Európában (Az EU víz-keretirányelve)

Az Európai Unió (EU) vizei egyre nagyobb terhelésnek vannak kitéve, mivel számos felhasználási területen folyamatosan növekszik az igény a kielégítő mennyiségű, jó minőségű víz iránt. Az irányelv a vízminőség megóvására és javítására irányul.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) vizei egyre nagyobb terhelésnek vannak kitéve, mivel számos felhasználási területen folyamatosan növekszik az igény a kielégítő mennyiségű, jó minőségű víz iránt. Az irányelv a vízminőség megóvására és javítására irányul.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Olyan szabályokat hoz létre, amelyek az EU-ban található víztestek állapotromlásának megállítását, illetve annak elérését célozzák, hogy 2015-re Európa folyói, tavai és felszín alatti vizei elérjék a „jó állapotú” besorolást.

Pontosítva ez magában foglalja a következőket:

 • valamennyi vízforma megóvása (szárazföldi*, felszíni*, átmeneti*, parti és felszín alatti*);
 • e víztestekben lévő és azokat körbevevő ökoszisztémák helyreállítása;
 • a víztestek szennyezésének csökkentése;
 • az egyének és vállalkozások általi fenntartható vízfelhasználás biztosítása.

FŐBB PONTOK

A jogi szabályozás egyértelmű felelősségi köröket ró ki a nemzeti hatóságokra. Kötelesek:

 • a saját területükön beazonosítani az egyes vízgyűjtőket - azaz a környező földek vízgyűjtő területeit, amelyek bizonyos vízrendszerekbe torkollnak;
 • kijelölni azokat a hatóságokat, amelyek az uniós szabályokkal összhangban kezelik ezeket a vízgyűjtőket;
 • elemezni minden vízgyűjtő jellemzőit, beleértve az emberi tevékenység hatását és a vízfelhasználás gazdasági értékelését is;
 • nyomon követni minden egyes vízgyűjtő vizének az állapotát;
 • regisztrálni a védett területeket, mint amilyenek például az ivóvíznek szánt, különleges figyelmet igénylő körzetek;
 • „vízgyűjtő-gazdálkodási terveket” létrehozni és alkalmazni a felszíni vizek állapotromlásának megakadályozása, a felszín alatti vizek megóvása és javítása, valamint a védett területek megőrzése érdekében;
 • biztosítani, hogy a vízszolgáltatások költségei annyira megtérüljenek, hogy a forrásokat hatékonyan lehessen felhasználni, a vizet szennyezők pedig bírságot fizessenek;
 • közérdekű információt szolgáltatni és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel kapcsolatban konzultálni.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2000. október 22-től.

KULCSFOGALMAK

* felszíni víz - az összes szárazföldi víz, kivéve a felszín alatti vizet, az átmeneti és a parti tengervizet.

* felszín alatti víz - az összes földfelszín alatt található víz.

* szárazföldi víz - minden, a földfelszínen álló vagy mozgó víz.

* átmeneti vizek - a folyótorkolatok közelében lévő vizek, amelyek részben sós jellegűek, de jelentős mennyiségű beáramló édesvizet tartalmaznak.

Víz-keretirányelv - részletek

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2000/60/EK irányelv

2000.12.22.

2003.12.22.

HL L 327., 2000.12.22., 1-73. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2455/2001/EK határozat

2001.12.16.

-

HL L 331., 2001.12.15., 1-5. o.

2008/32/EK irányelv

2008.3.21.

-

HL L 81., 2008.3.20., 60-61. o.

2009/31/EK irányelv

2009.6.25.

2011.6.25.

HL L 140., 2009.6.05., 114-135. o.

2013/39/EU irányelv

2013.9.13.

2015.11.14.

HL L 226., 2013.8.24., 1-17. o.

2013/64/EU irányelv

2014.1.1.

A cikkektől függően változik

HL L 353., 2013.12.28., 8-12. o.

A 2000/60/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/118/EK irányelve (2006. december 12.) a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védeleméről (HL L 372., 2006.12.27., 19-31. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK irányelve (2007. október 23.) az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről (HL L 288., 2007.11.6., 27-34. o.).

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv (COM(2012) 673 final, 2012.11.14.).

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A vízügyi keretirányelv és az árvízvédelmi irányelv: az uniós vizek jó állapotának elérésére és az árvízkockázat csökkentésére irányuló fellépések (COM(2015) 120 final, 2015.3.9.).

utolsó frissítés 30.07.2015

Top