Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási kerete

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási kerete

Az Európai Unió (EU) általános rendelkezéseket állapít meg az energiatermékek és a villamos energia adóztatására vonatkozóan. A minimális adókulcsokat megszabó uniós rendszert, amely sokáig az ásványi olajokra korlátozódott, kiterjeszti a szénre, a földgázra és a villamos energiára. Ez a rendszer megállapítja az üzemanyagként, tüzelő- vagy fűtőanyagként, illetve elektromos energia termelésére felhasznált energiatermékek esetében alkalmazandó minimális adómértéket. Így a belső piac működésének javítását célozza azáltal, hogy csökkenti az ásványi olajok és más energiatermékek közötti versenyben fellépő torzulást. Az EU célkitűzéseivel és a Kiotói Jegyzőkönyvvel összhangban ösztönzi a hatékonyabb energiafelhasználást annak érdekében, hogy mérsékelje az importált energiatermékektől való függést és csökkentse az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A környezet védelme érdekében továbbá arra is feljogosítja az EU-tagállamokat, hogy adóelőnyöket biztosítsanak azoknak a vállalkozásoknak, amelyek konkrét lépéseket tesznek kibocsátásaik csökkentése céljából.

JOGI AKTUS

A Tanács 2003/96/EK irányelve (2003. október 27.) az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az energiatermékeket és a villamos energiát csak akkor adóztatják, ha azokat üzemanyagként, tüzelő- vagy fűtőanyagként használják fel, azonban nem adóztatják meg, amennyiben nyersanyagként vagy kémiai redukció céljaira, valamint elektrolízisnél és fémipari folyamatokban kerül felhasználásra.

Ebből az elvből kiindulva az irányelv meghatározza az üzemanyag, az ipari vagy kereskedelmi, valamint a tüzelő-, fűtőanyag felhasználású üzemanyag, valamint a villamos energia minimális adómértékét. Az Európai Unió (EU) tagállamai által alkalmazott „adómértékek” * nem lehetnek alacsonyabbak, mint az irányelvben meghatározott minimális adómérték.

Az üzemanyagokra alkalmazandó minimum adómértékek az alábbiak:

-

A hatályban lévő minimális jövedékiadó-mérték

Benzin (EUR/1000 l)

421

Ólommentes benzin (EUR/1000 l)

359

Dízel (EUR/1000 l)

330

Kerozin (EUR/1000 l)

330

Cseppfolyósított szénhidrogén (LPG) (EUR/1000 l)

125

Földgáz (EUR/gigajoule)

2,6

(A térfogatot 15 °C hőmérsékleten kell megmérni.)

Az Európai Parlamenttel történő konzultációt követően egyhangúlag eljárva, valamint a Bizottság jelentése és javaslata alapján a Tanács a legkésőbb 2012. január 1-jéig határoz a gázolajra alkalmazandó minimum adómértékekről a 2013. január 1-jével kezdődő további időszakra.

Az irányelv lehetővé teszi, hogy az EU-tagállamok különbséget tehessenek a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi és nem kereskedelmi felhasználása között, feltéve, hogy a minimum közösségi adómértékeket betartják és a motorhajtóanyagként felhasznált kereskedelmi gázolaj * adómértéke nem kisebb, mint a 2003. január 1-jén hatályban levő nemzeti adómérték az ezen irányelvben erre a felhasználásra meghatározott bármilyen eltérés ellenére.

Az EU-tagállamok ezt a különbségtételt felhasználhatják a gépjárművekben felhasznált nem kereskedelmi gázolaj és a benzin jövedékiadó-szintje közötti különbség csökkentésére, ugyanis nincs a környezettel kapcsolatos vagy egyéb jogos indok arra, hogy jelenleg a gépjárművekben felhasznált gázolajra alacsonyabb minimális adómértéket alkalmaznak.

Az ipari vagy kereskedelmi célokra használt üzemanyagokra alkalmazandó minimális adómértékek az alábbiak:

-

A hatályban lévő minimális jövedékiadó-mérték

Dízel (EUR/1000 l)

21

Kerozin (EUR/1000 l)

21

Cseppfolyósított szénhidrogén (LPG) (EUR/1000 kg)

41

Földgáz (EUR/gigajoule)

0,3

(A térfogatot 15 °C hőmérsékleten kell megmérni.)

Az irányelv meghatározza, hogy ipari és kereskedelmi használaton az alábbiakat értjük:

 • mezőgazdasági, kertészeti vagy haltenyésztési munkák és az erdészet;
 • helyhez kötött motorok;
 • magas- és mélyépítéshez, közművekhez használt műszaki berendezések és gépek;
 • nem a közúthálózaton történő használatra szánt járművek.

A tüzelő-, fűtőanyagra és villamos energiára alkalmazandó minimum adómértékek az alábbiak:

-

A hatályban lévő minimális jövedékiadó-mérték(üzleti felhasználás)

A hatályban lévő minimális jövedékiadó-mérték(nem üzleti felhasználás)

Dízel (EUR/1000 l)

21

21

Nehéz fűtőolajok (EUR/1000 kg)

15

15

Kerozin (EUR/1000 l)

0

0

Cseppfolyósított szénhidrogén (LPG) (EUR/1000 kg)

0

0

Földgáz (EUR/gigajoule)

0,15

0,3

Szén és koksz (EUR/gigajoule)

0,15

0,3

Villamos energia (EUR/MWh)

0,5

1,0

(A térfogatot 15 °C hőmérsékleten kell megmérni.)

Eltérő adómértékek

A tagállamok adóügyi felügyelet mellett eltérő adómértékeket is alkalmazhatnak, feltéve, hogy tiszteletben tartják az ebben az irányelvben előírt minimum adómértékeket, és hogy azok összeegyeztethetők a közösségi joggal, mégpedig a következő esetekben:

 • közvetlen kapcsolat áll fenn az eltérő adómértékek és a termékminőség között;
 • az eltérő adómértékek a tüzelési, fűtési célra használt villamos energia és energiatermékek fogyasztásához igazodnak;
 • a következő felhasználásoknál: helyi tömegközlekedés (beleértve a taxit is), hulladékgyűjtés, fegyveres erők és közigazgatás, fogyatékossággal élő személyek, betegszállító járművek;
 • a fent említett energiatermékek és villamos energia esetén az üzleti és nem üzleti felhasználások között különbséget tesznek.

Mentességek és kedvezmények

Az alábbiak mentesülnek az adózás alól:

 • villamos energia előállításához felhasznált energiatermékek és villamos energia, illetve a villamosenergia-előállítási képesség fenntartásához felhasznált villamos energia. Az EU-tagállamok környezetvédelem-politikai célzattal azonban e termékeket is adókötelessé tehetik;
 • magánjellegű, kedvtelési célú repülés kivételével a légi közlekedés által üzemanyagként felhasznált energiatermékek;
 • azok az energiatermékek, amelyeket a magánjellegű, kedvtelési célú vízi járművek kivételével az EU felségvizein belüli hajózás céljaira – a halászatot is beleértve – szolgáló üzemanyagként történő felhasználásra értékesítenek, valamint a vízi jármű fedélzetén előállított villamos energia.

A tagállamok az utóbbi két mentesség alkalmazási körét korlátozhatják a nemzetközi és az EU-n belüli szállításra. Ezért egy EU-tagállamon belül történő, illetve két, egymással ilyen tárgyú kétoldalú megállapodást kötött EU-tagállam között történő minden légi vagy vízi szállításra az EU-tagállamok az irányelvben előírt minimummértéknél alacsonyabb adómértéket is alkalmazhatnak.

Az EU-tagállamok teljes vagy részleges adómentességeket vagy adókedvezményeket alkalmazhatnak többek között a következőkre:

 • a környezetet jobban kímélő termékek technológiai fejlesztésével foglalkozó kísérleti projektek területén vagy megújuló energiaforrásokból előállított üzemanyagokkal kapcsolatban, adóügyi felügyelet mellett felhasznált energiatermékek;
 • bioüzemanyagok;
 • nap, szél, árapály vagy geotermikus eredetű, illetve biomasszából * vagy hulladékból nyert energia;
 • áruk és személyek vasúton, metrón, villamoson és trolibuszon történő szállításához felhasznált energiatermékek és villamos energia;
 • azok az energiatermékek, amelyeket a magánjellegű, kedvtelési célú vízi járművek kivételével belvízi hajózás céljaira (a halászatot is beleértve) szolgáló üzemanyagként történő felhasználásra értékesítenek, valamint a vízi jármű fedélzetén előállított villamos energia;
 • motorhajtóanyagként felhasznált földgáz és cseppfolyósított szénhidrogén (LPG).

Az irányelv figyelembe veszi a vállalkozások versenyképességét azáltal, hogy olyan intézkedéseket hoz, amelyek csökkentik a nagy energiaintenzitású vállalkozások * és/vagy a környezetvédelmi célkitűzések elérésére vagy az energiahatékonyság javítására vállalkozó cégek adóterheit.

Ezenkívül biztosítja, hogy az EU-tagállamok visszatéríthetik teljesen vagy részlegesen a vállalkozások által fizetett adót, amennyiben azok beruháztak energiafelhasználásuk racionalizálásába. Ez a visszatérítés a nagy energiaintenzitású vállalkozások esetében akár 100%, más vállalkozásoknál legfeljebb 50% lehet.

Átmeneti időszakok

Egyes EU-tagállamok esetében az irányelv olyan átmeneti időszakokat határoz meg, amelyek alatt a tagállamok fokozatosan csökkenteni kötelesek saját adómértékük és az új minimális adómértékek közötti eltérést. Azonban amennyiben a nemzeti adómérték és a minimum adómérték közötti különbség nem haladja meg e minimummérték 3%-át, akkor az érintett EU-tagállam az időszak végéig is várhat a nemzeti adómérték kiigazításával.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Adómérték: a szabad forgalomba bocsátás időpontjában az energiatermékek és a villamos energia mennyiségére közvetlenül vagy közvetetten számított összes közvetett adó (kivéve hozzáadottérték-adó) tekintetében megállapított teljes teher.
 • Motorhajtóanyagként felhasznált kereskedelmi gázolaj: ellenszolgáltatás fejében vagy saját költségre kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló és legalább 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel vagy nyerges járműszerelvénnyel végzett közúti árufuvarozás céljából, valamint akár menetrendszerű, akár nem menetrendszerű forgalomban, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására 70/156/EGK
 • Biomassza: a mezőgazdaságból (beleértve a növényi és állati eredetű anyagokat is), erdőgazdálkodásból és kapcsolódó iparágakból származó termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része.
 • Nagy energiaintenzitású vállalkozás: olyan üzleti vállalkozás, amelynél vagy az energiatermék és a villamos energia beszerzési értéke eléri legalább a termelési érték 3,0%-át, vagy a fizetendő nemzeti energiaadó eléri legalább a hozzáadott érték 0,5%-át.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2003/96/EK irányelve

2003.10.31.

2003.12.31.

HL L 283., 2003.10.31.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2004/74/EK irányelve

2004.5.1.

2004.5.1.

HL L 195., 2004.6.2.

A Tanács 2004/75/EK irányelve

2004.5.1.

2004.5.1.

HL L 195., 2004.6.2.

A 2003/96/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 03.11.2010

Top