Help Print this page 
Title and reference
Egyes horizontális megállapodásokra vonatkozó kivételek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Egyes horizontális megállapodásokra vonatkozó kivételek

Horizontális megállapodásnak azokat a megállapodásokat nevezzük, amelyek a piac azonos termelési vagy forgalmazási szintjén versenyző vállalatok között jönnek létre. Bár az ilyen megállapodások jelentős gazdasági hasznot is hozhatnak és hoznak is, potenciális versenytorzító hatásuk is van. Ennélfogva – mivel a versenytársak közötti együttműködés a mai gazdaságban egyre fontosabbá válik – világos szabályokra van szükség, amelyek hozzájárulnak Európa versenyképességéhez.

JOGI AKTUS

A Tanács 2821/71/EGK rendelete (1971. december 20.) a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének (korábban a 85. cikk (3) bekezdésének) a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bizottság egyedi esetekben mentesíthet bizonyos olyan megállapodásokat, döntéseket és összehangolt magatartásokat, amelyek eleget tesznek az Európai Közösséget létrehozó szerződés (az EK-Szerződés) 81. cikke (3) bekezdésében foglalt feltételeknek (ez jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 101. cikke (3) bekezdése). Ezenkívül rendelet által csoportmentességet is adhat. Ez a rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy bizonyos megállapodásokat, döntéseket és összehangolt magatartásokat csoportmentesség révén mentesítsen.

Alkalmazási kör

Ez a rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy bizonyos, alábbi tárgyú megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra rendelet által alkalmazza az EK-Szerződés 81. cikke (3) bekezdését:

  • termékek vagy eljárások kutatása és fejlesztése és e kutatás eredményeinek hasznosítása, beleértve az ipari tulajdonjogokra és a bizalmas jellegű műszaki ismeretekre vonatkozó rendelkezéseket is;
  • szakosítás, beleértve a megvalósításához szükséges megállapodásokat is.

A mentességi rendeletekre vonatkozó feltételek

A Bizottság által hozott mentességi rendeleteknek teljesíteniük kell bizonyos feltételeket :

  • tartalmazniuk kell azon megállapodások, döntések és összehangolt magatartások csoportjainak jellemzését, amelyre alkalmazandók, valamint meg kell határozniuk azokat a korlátozásokat, záradékokat és egyéb feltételeket, amelyek megjelenhetnek bennük;
  • korlátozott ideig alkalmazhatók, de módosíthatók és hatályukat veszthetik;
  • visszaható hatállyal alkalmazandók olyan megállapodásokra, amelyekre nézve hatályba lépésük napján előnyösen hatott volna egy, a 17. (EGK) rendelet 6. cikke értelmében visszaható hatállyal hozott határozat. Nem kerülnek alkalmazásra olyan megállapodások esetében, amelyek 1962. március 13. előtt is léteztek, illetve amelyeket 1963. február 1-je előtt be kellett jelenteni.

A szóban forgó rendeleteknek az alábbi jóváhagyási eljárást kell követniük:

  • közzé kell tenni egy tervezetet, amelynek alapján minden érintett egyén vagy szervezet benyújthatja megjegyzéseit a Bizottságnak;
  • a Bizottságnak konzultálnia kell a versenykorlátozó magatartásokkal és gazdasági erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal a tervezetek közzététele, illetve a rendeletek elfogadása előtt;
  • ha a Bizottság hivatalból vagy az Európai Unió (EU) valamely tagállama, illetve természetes vagy jogi személyek kérelmére megállapítja, hogy adott esetben a mentességi rendelet hatálya alá tartozó megállapodásoknak, döntéseknek vagy összehangolt magatartásoknak mégis vannak olyan hatásai, amelyek összeegyeztethetetlenek a 81. cikk (3) bekezdésében megállapított feltételekkel, akkor a rendelet alkalmazásából származó kedvezményt határozattal visszavonhatja.

Az EU-hoz csatlakozni kívánó országokban ez a rendelet az ország EU-csatlakozásának napján lép hatályba.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2821/71/EGK rendelet

1972.1.18.

HL L 285., 1971.12.29.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2743/72/EGK rendelet

1973.1.1.

HL L 291., 1972.12.28.

1/2003/EK rendelet

2003.1.24.

2004.5.1.

HL L 1., 2003.1.4.

A 2821/71/EGK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 07.03.2007

Top