Help Print this page 
Title and reference
Az elektronikus fizetési szolgáltatások kalózkodással szembeni védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az elektronikus fizetési szolgáltatások kalózkodással szembeni védelme

A feltételes hozzáférésen (azaz előfizetés ellenében engedélyezett hozzáférésen) alapuló szolgáltatások jogi védelméről szóló irányelv célja az elektronikus fizetési szolgáltatások kalózkodással szembeni védelme. A chipkártyák (beépített mikroprocesszorral vagy mikrochippel rendelkező plasztikkártyák) és a televízióhoz, rádióhoz és az interneten keresztül történő fizetési szolgáltatásokhoz való védett hozzáférés esetleges megkerülését lehetővé tevő egyéb eszközök bármely kereskedelmi tevékenységét - többek között gyártását, terjesztését és forgalomba hozatalát - tiltja.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 98/84/EK irányelve (1998. november 20.) a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv hatálya

Az irányelv a feltételes *hozzáférés alapján nyújtott - az előfizetéssel hozzáférhető vagy igénybevétel alapján fizetendő (pay-per-view) fizetős televíziós és rádiós szolgáltatásokhoz, igény szerinti videóközvetítési (video-on-demand) szolgáltatásokhoz, továbbá számos online szolgáltatáshoz hasonló - valamennyi szolgáltatásra kiterjed.

Jogellenes tevékenységek

Valamennyi uniós ország a következők tiltására irányuló jogszabályokat köteles bevezetni:

  • a védett szolgáltatásokhoz illetéktelen hozzáférést biztosító jogellenes berendezés vagy szoftver kereskedelmi haszonszerzés céljából történő gyártása, behozatala, értékesítése, bérbeadása vagy birtoklása;
  • jogellenes berendezés kereskedelmi haszonszerzés céljából történő telepítése, fenntartása és cseréje;
  • jogellenes berendezést vagy szoftvert célzó reklám.

Büntetések és jogorvoslat

Valamennyi uniós országnak biztosítania kell a következő intézkedések életbe léptetését:

  • hatékony, visszatartó erejű és a jogellenes magatartás lehetséges hatásával arányos büntetések bevezetése;
  • annak biztosítása, hogy a jogellenes magatartás által hátrányosan érintett szolgáltatásnyújtók kártérítési eljárást indíthassanak és - adott esetben - a jogellenes eszközök elkobzását kérelmezhessék.

Belső piaci alapelvek

Az uniós országok nem korlátozhatják a következőket:

  • valamely másik uniós országból származó védett szolgáltatások vagy kapcsolt szolgáltatások biztosítása;
  • a feltételes hozzáférést biztosító eszközök szabad mozgása, kivéve, ha az adott eszköz az irányelv értelmében jogellenesnek minősül (azaz valamely védett szolgáltatáshoz érthető formában való hozzáférésre, a szolgáltatást nyújtó engedélye nélkül tervezett vagy kialakított bármilyen berendezés vagy szoftver).

Az Európa Tanács egyezménye

Az EU 2014-ben határozatot hozott a 2003-ban hatályba lépett, a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezmény aláírásáról. Az egyezmény Unió nevében történő aláírása várhatóan ösztönözni fogja az Európa Tanács többi tagját a jóváhagyásra. Ez a 98/84/EK irányelvben szereplő szabályokhoz hasonló szabályok alkalmazásának az EU határain túlra történő kiterjesztését eredményezné, aminek következményeként létrejönne a feltételes hozzáférésen alapuló szolgáltatásokra vonatkozó - az európai kontinens egészére alkalmazandó - jogszabály.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

98/84/EK irányelv

1998.11.28.

2000.5.28.

HL L 320., 1998.4.9., 54-57. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2014/243/EU határozata (2014. április 14.) a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezménynek az Unió nevében történő aláírásáról. (HL L 128., 2014.4.30., 61-61. o.).

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Második jelentés a feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló, 1998. november 20-i 98/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról (COM(2008) 593 végleges, 2008. szeptember 30.).

Az elektronikus fizetési szolgáltatások jogi védelméről - A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak - Jelentés a feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló, 1998. november 20-i 98/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról (COM(2003) 198 végleges, 2003. április 24.).

Utolsó frissítés: 23.09.2014

Top