Help Print this page 
Title and reference
Nemzetközi számviteli standardok (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nemzetközi számviteli standardok (IAS)

Az Európai Unió (EU) a befektetők védelme érdekében egységesíti a tőzsdén jegyzett vállalatok által nyújtandó pénzügyi információkat. A nemzetközi számviteli szabályok alkalmazása révén az Unió erősíteni kívánja a pénzügyi piacok iránti bizalmat, megkönnyítve az értékpapírokkal kapcsolatos, határokon átnyúló és nemzetközi tárgyalásokat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet célja nemzetközi számviteli standardok elfogadása és alkalmazása az Európai Unióban (EU) a vállalatok által szolgáltatott pénzügyi információk egységesítése érdekében. Ez biztosítja a pénzügyi beszámolók nagyfokú átláthatóságát, illetve összehasonlíthatóságát.

Fogalommeghatározások

Az International Financial Reporting Standards, röviden IFRS (vagy a legrégebbi standardok esetében International Accounting Standards – IAS) elnevezésű nemzetközi számviteli standardokat a londoni székhelyű, nemzetközi számviteli standardok megalkotásával foglalkozó szervezet, az International Accounting Standards Board (IASB (EN)) fogadja el.

Hatály

2005 óta az EU-ban működő valamennyi, tőzsdén jegyzett vállalat (beleértve a bankokat és a biztosítótársaságokat is) köteles az IFRS nemzetközi számviteli standardokat alkalmazni konszolidált beszámolója készítése során. Ezenkívül a tagállamok is engedélyezhetik vagy előírhatják ennek a rendszernek a használatát az EU területén működő, tőzsdén jegyzett vállalatok esetében az éves beszámoló, illetve tőzsdén nem jegyzett vállalatok esetében az éves és/vagy konszolidált éves beszámoló készítésére vonatkozóan.

A bevezetési mechanizmus

A nemzetközi számviteli standardok csak abban az esetben fogadhatók el, ha alkalmazásuk megbízható és hű képet ad a vállalkozás pénzügyi helyzetéről és eredményeiről, az európai közérdeket szolgálja, és megfelel a gazdasági döntéshozatalhoz és a vállalatvezetés megítéléséhez szükséges pénzügyi információval szemben támasztott közérthetőségi, lényegességi, megbízhatósági és összehasonlíthatósági követelményeknek. A Bizottság az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal (ESMA) egyeztetve dolgozik a szabályok végrehajtásával kapcsolatos egységes megközelítés kialakításán.

A rendelet bevezetésének mechanizmusa kettős struktúrát követ, amely az alábbiakból áll:

  • szabályozási szinten egy számviteli szabályozó bizottság felállítása, amely a tagállamok képviselőiből áll, és a Bizottság felügyelete alatt működik. Ez a bizottság az Európai Bizottság javaslatai alapján dönt az egyes IFRS standardok elfogadásáról. Ennek célja a teljes átláthatóság, valamint a Tanáccsal és a Parlamenttel szembeni felelősségvállalás biztosítása;
  • technikai szinten egy számviteli műszaki bizottság, az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) felállítása, amely több tagállam versenyszférában tevékenykedő számviteli szakembereiből áll. Ez a bizottság az IFRS standardok értékelése során nyújt támogatást és megfelelő szakértelmet, továbbá tanácsot ad a Bizottságnak a vizsgált IFRS standard elfogadhatóságával kapcsolatban.

A Bizottság által elfogadott egységes szerkezetbe foglalt szövegen alapuló alkalmazás

A nemzetközi számviteli standardok és a kapcsolódó értelmezések a 2002. szeptember 14. óta hatályos vonatkozó standardokat tartalmazó bizottsági végrehajtási rendeletben szerepelnek. Ennek célkitűzése az említett standardok alkalmazásának egyszerűsítése, mégpedig azoknak a Bizottság által elfogadott egységes szerkezetbe foglalt szövegbe, a 1126/2008/EK rendeletbe (2008. november 3.) történő csoportosítása révén.

E rendeletet is számos alkalommal módosították annak érdekében, hogy a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) által 2008 óta előterjesztett valamennyi standard szerepeljen benne, beleértve az összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatásokról, a személyegyesítő társaságokról és az egyéb gazdálkodó egységekben fennálló részesedésekre vonatkozó információkról szóló 2012. évi egyes módosításokat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1606/2002/EK rendelet

2002.9.14.

-

HL L 243., 2002.9.11.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

297/2008/EK rendelet

2008.4.10.

-

HL L 97., 2008.4.9.

Az 1606/2002/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

Rendeletek

A Bizottság 1126/2008/EK rendelete (2008. november 3.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 320., 2008.11.29.].

Irányelv

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 182., 2013.06.29.].

Az irányelv célja az uniós vállalkozásokra alkalmazandó számviteli szabályok felülvizsgálata i. a pénzügyi kimutatások egyértelműségének és összehasonlíthatóságának fokozása; ii. az adminisztrációs terhek könnyítése és a számviteli szabályok egyszerűsítése, különösen a kkv-k tekintetében, valamint iii. a nyersanyag-kitermelő iparágból és a természetes erdők fakitermeléséből származó kormányok részére fizetett összegek átláthatóságának javítása céljából.

Utolsó frissítés: 10.01.2014

Top