Help Print this page 
Title and reference
A biotechnológiai találmányok jogi oltalma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A biotechnológiai találmányok jogi oltalma

Az európai gazdasági fejlődés és a technológiai-tudományos kutatás számára rendkívül fontos a biotechnológia terén nyújtott világos és hatékony jogi védelem. Ez ennek az irányelvnek a célkitűzése, amely ezenkívül egyértelműen tiltja az ember klónozását, valamint minden beavatkozást az ember csíravonalának genetikai azonosságába. Az etikai szempontokat független bizottság vizsgálja, amely tanácsadói szerepet tölt be ezen a területen az Európai Bizottságnál.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 98/44/EK irányelve (1998. július 6.) a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv célja, hogy különbséget tegyen a szabadalmazható és nem szabadalmazható találmányok között. Megerősíti, hogy az emberi test kialakulásának és fejlődésének egyetlen szakasza sem lehet szabadalmazható találmány tárgya, sem pedig az ember klónozása, vagy pedig a beavatkozás az ember csíravonalának genetikai azonosságába.

A biotechnológiai találmányok védelme érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szabadalmakról szóló tagállami jogszabályok megfeleljenek az irányelv előírásainak.

Szabadalmazhatóság

Az új, feltalálói tevékenységen alapuló és iparilag alkalmazható találmányok szabadalmazhatók akkor is, ha biológiai anyagból * álló vagy azt tartalmazó termékre vonatkoznak. Találmánynak minősülhet a természetes környezetéből izolált vagy műszaki eljárással előállított biológiai anyag is.

Nem szabadalmazhatók:

  • a növényfajták és az állatfajták;
  • a növények vagy állatok előállítására szolgáló biológiai eljárások, mint például a keresztezés vagy a szelekció. Ugyanakkor a szabadalmazhatóságból történő kizárás nem érinti azon találmányok szabadalmazhatóságát, amelyek célja valamely mikrobiológiai eljárás *;
  • az emberi test vagy valamelyik részének puszta felfedezése, ideértve valamely gén szekvenciájának vagy részszekvenciájának felfedezését is.

Ugyanakkor azonban szabadalmazható találmány az emberi testből izolált vagy valamely műszaki eljárással más módon előállított rész, ideértve valamely gén szekvenciájának vagy részszekvenciájának felfedezését is.

Azon találmányok, amelyek hasznosítása közrendbe vagy közerkölcsbe ütközne, nem részesülhetnek szabadalmi oltalomban. Ezek a következők:

  • az ember klónozására szolgáló eljárások;
  • az ember csíravonalának genetikai azonosságát módosító eljárások;
  • az emberi embriók ipari vagy kereskedelmi célra történő alkalmazása;
  • az állatok genetikai azonosságát módosító eljárás, ha ez szenvedést okozhat az állatoknak, valamint az ilyen eljárással létrejövő állatok.

Etikai szempontok

A biotechnológiához kapcsolódó etikai szempontokkal a Bizottság tudománnyal és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoportja (EN) (FR) foglalkozik.

Az oltalom terjedelme

Ha a találmány tárgya olyan biológiai anyag, amelynek a találmány eredményeként sajátos jellemzői vannak, az oltalom kiterjed arra a biológiai anyagra is, amely szaporítás vagy többszörözés útján a találmány tárgyát képező biológiai anyagból származik, és azzal azonos jellemzőkkel rendelkezik.

Ha a találmány tárgya genetikai információt tartalmazó termék, az oltalom kiterjed arra az anyagra is, amelyben a termék megtestesül.

Az oltalom mindamellett nem érvényes:

  • a szabadalmas által vagy az ő kifejezett hozzájárulásával valamely tagállamban már forgalomba hozott biológiai anyag szaporításával vagy többszörözésével előállított biológiai anyagra, ha a többszörözés vagy a szaporítás szükségszerű eredménye annak a felhasználásnak, amelynek céljára a biológiai anyagot forgalomba hozták, feltéve, hogy az így előállított anyagot ezt követően nem használják másféle szaporításra vagy többszörözésre;
  • a szabadalmas által – vagy az ő kifejezett hozzájárulásával bárki más által – mezőgazdasági termelőnek eladott növényi szaporítóanyagra vagy tenyészállatra, feltéve, hogy utóbbi ezeket az állatokat vagy ezt a növényi anyagot a saját mezőgazdasági céljaira használja fel.

Kényszerengedély

Ha a nemesítő nem tudja megszerezni vagy hasznosítani a növényfajta-oltalom tárgyát egy korábbi szabadalom megsértése nélkül, a szabadalmazott találmány hasznosítására – megfelelő díj megfizetése ellenében – az oltalom alatt álló növényfajta hasznosításához szükséges terjedelemben kizárólagosságot nem biztosító kényszerengedélyt kérhet.

Ez vonatkozik azokra is, akik egy biotechnológiai találmány szabadalmasaként nem tudják a szabadalmat hasznosítani egy korábbi növényfajta-oltalom megsértése nélkül.

Biológiai találmányok letétbe helyezése

A szabadalmi kérvénynek különféle feltételeknek kell megfelelnie (legkésőbb a szabadalmi bejelentés napján valamely elismert letéteményes szervnél történő letétbe helyezés, a letétbe helyezett biológiai anyag jellemzőiről szóló adatok közlése stb.).

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Biológiai anyag: bármely olyan – genetikai információt tartalmazó – anyag, amely önmagában képes a szaporodásra, vagy biológiai rendszerben szaporítható.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 98/44/EK irányelv

1998.7.30.

2000.7.30.

HL L 213., 1998.7.30.

Utolsó frissítés: 04.07.2011

Top