Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai gazdasági egyesülés (EGE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Európai gazdasági egyesülés (EGE)

A rendelet célja egy, az európai jogon alapuló új jogi személy létrehozása a határokon átnyúló együttműködés megkönnyítése és ösztönzése érdekében.

JOGI AKTUS

A Tanács 2137/85/EGK rendelete az európai gazdasági egyesülésről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Európai gazdasági egyesülést kizárólag a rendeletben foglalt szabályok tiszteletben tartásával lehet létrehozni.

Az egyesülés célja tagjai gazdasági tevékenységeinek megkönnyítése, illetve előmozdítása az erőforrások, tevékenységek és kompetenciák összevonásával. Ez az összevonás jobb eredményeket tesz lehetővé, mint amilyeneket az egyes elszigetelt tevékenységek eredményeznének. Az egyesülésnek nem célja a saját nyereségszerzés. Az esetleges nyereséget a tagjai között osztja fel, és ennek megfelelően adózik. A tevékenységének kapcsolódnia kell tagjai gazdasági tevékenységéhez, azonban nem helyettesítheti ezeket. Az európai gazdasági egyesülésnek nem lehet 500-nál több alkalmazottja.

Európai gazdasági egyesülést magán- vagy közjogi jogállással rendelkező társaságok vagy más jogi személyek hozhatnak létre valamely tagállam jogának megfelelően. Az egyesülés székhelyének az Európai Unióban (EU) kell lennie. Olyan természetes személyek is létrehozhatnak európai gazdasági egyesülést, akik ipari, kereskedelmi, kézműves vagy mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, illetve szakmai vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtanak.

Az európai gazdasági egyesülésnek legalább két olyan tagjának kell lennie, akik különböző tagállamokból származnak.

Az európai gazdasági egyesülés alapító okiratának tartalmaznia kell az egyesülés nevét, székhelyét és célkitűzéseit, adott esetben pedig az egyesülés tagjainak nevét, a bejegyzés számát és helyét, valamint az egyesülés időtartamát, kivéve ha ez határozatlan. Az alapító okiratot a tagállamok által meghatározott nyilvántartáshoz kell benyújtani. A bejegyzés az európai gazdasági egyesüléseknek teljes jogképességet biztosít az egész Európai Unió területén.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C és S sorozat) meg kell jelentetni az európai gazdasági egyesülés létrehozásáról vagy felszámolásáról szóló értesítést.

Az egyesülés székhelyének az Európai Unióban kell lennie. Bizonyos feltételek mellett a székhely áttehető egyik tagállamból a másikba.

Az európai gazdasági egyesülés minden tagjának legalább egy szavazata van. Az egyesülés alapító okirata azonban bizonyos tagoknak egynél több szavazatot is biztosíthat, feltéve, hogy egyetlen tag sem rendelkezik a szavazatok többségével. A rendelet felsorolja azokat a határozatokat, amelyeket egyhangúlag kell meghozni.

Az európai gazdasági egyesülés legalább két szervből áll: az egyesülés közösen eljáró tagjaiból, valamint az igazgatóból vagy igazgatókból. Az igazgató – vagy több igazgató esetén ezek bármelyike – képviseli az egyesülést harmadik személyekkel szemben, és cselekvései/cselekvéseik kötelezőek az egyesülésre nézve még abban az esetben is, ha a kérdéses cselekvések nem állnak összhangban az egyesülés céljaival.

Az egyesülés nem hívhat fel nyilvános befektetésre.

Az egyesülést nem kötelező tőkével megalapítani. Tagjai szabadon bevonhatnak más finanszírozási módokat.

Az európai gazdasági egyesülés nyereségét a tagok saját nyereségükként kezelik, és az alapító okiratban található kikötésnek megfelelően osztják el egymás között, külön kikötés hiányában egyenlő arányban. Az európai gazdasági egyesülés nyeresége vagy vesztesége a tagok adózásában jelenik meg. Az egyesülés alapjául szolgáló szerződéskötési szabadságnak és annak ellensúlyozására, hogy a tagoknak nem kötelező minimális tőkét felmutatni, az egyesülés minden tagja korlátlan és egyetemleges felelősséggel tartozik az egyesülés tartozásaiért.

Háttér

A rendelet azt az igényt igyekszik kielégíteni, miszerint az Európai Unió egész területén elő kell segíteni a gazdasági tevékenységek összehangolt fejlődését, valamint a nemzeti piacokéhoz hasonló feltételeket biztosító közös piac kialakítását. Ezért a természetes személyeket, társaságokat és más jogalanyokat a határokon átnyúló együttműködés során érő jogi, adózási, valamint pszichológiai nehézségek csökkentése érdekében az Európai Unió egy európai gazdasági egyesülés formájában megtestesülő megfelelő közösségi szintű jogszabályi eszközt hoz létre.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2137/85/EGK rendelet

1985.8.3.

HL L 199., 1985.7.31.

Utolsó frissítés: 04.07.2011

Top