Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A részvénytársaságok, illetve a korlátolt felelősségű társaságok pénzügyi beszámoló-készítési kötelezettségei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A részvénytársaságok, illetve a korlátolt felelősségű társaságok pénzügyi beszámoló-készítési kötelezettségei

Az irányelv korszerűsíti a pénzügyi beszámoló-készítési kötelezettségeket, és csökkenti a költségeket, különösen a kkv-k számára. Olyan keretrendszert hoz létre, amelyen belül a vállalkozásoknak és a kormányoknak a természeti erőforrásokból származó bevételeiket közzé kell tenniük, hozzájárulva ezzel az adócsalás és a korrupció elleni küzdelemhez. Két hatályos jogszabályt egyesít és módosít: az egyedi pénzügyi kimutatásokról szóló 78/660/EGK irányelvet és az összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatásokról szóló 83/349/EGK irányelvet.

JOGI AKTUS

Az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv egyszerűsíti a kisvállalkozások pénzügyi kimutatásainak elkészítését, valamint arra kötelezi a tagállamokat, hogy e tekintetben különbséget tegyenek a kis- és nagyvállalkozások között.

Kisvállalkozások esetében csak mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet kell készíteni ahhoz, hogy a jogszabályi előírásoknak megfeleljenek. A tagállamok engedélyezhetik a kisvállalkozásoknak, hogy a fent említett dokumentumoknak csak az egyszerűsített változatát nyújtsák be. Ezáltal biztosítják majd a méretükkel arányosabb mértékű információszolgáltatást. A kisvállalkozásokra nem vonatkozik könyvvizsgálatra irányuló uniós követelmény.

A vállalkozások kategóriái

Az irányelv a következőképpen határozza meg a mikro-, kis- és nagyvállalkozásokat:

  • A mikrovállalkozások 10-nél kevesebb munkavállalóval, 0,7 millió EUR-t meg nem haladó árbevétellel és/vagy 0,35 millió EUR-t meg nem haladó mérlegfőösszeggel rendelkeznek.
  • A kisvállalkozások 50-nél kevesebb munkavállalóval, 8 millió EUR-t meg nem haladó árbevétellel és/vagy 4 millió EUR-t meg nem haladó mérlegfőösszeggel rendelkeznek. A tagállamok ennél magasabb - nevezetesen 12 millió EUR és 6 millió EUR - értékű küszöböt is alkalmazhatnak az árbevétel illetve a mérlegfőösszeg tekintetében.
  • A nagyvállalkozások 250 vagy annál több munkavállalóval rendelkeznek, árbevételük 40 millió EUR, mérlegfőösszegük pedig 20 millió EUR-t tesz ki.

Az uniós vállalkozások több mint 90%-a a kisvállalkozások kategóriájába tartozik számviteli szempontból. Ez magasabb a korábbi adatoknál, azonban jobban tükrözi a vállalkozások jelenlegi szerkezetét Európában. A benyújtandó kiegészítő mellékletben szereplő tételek száma 8 és 13 között lesz a korábbi 14 és 24 helyett.

Ezen irányelv az egységes piac erősítését segíti. Az irányelvben előírt összehasonlítható, egyértelmű és érthető pénzügyi kimutatások elősegíthetik a határokon átnyúló tevékenységeket, valamint megkönnyíthetik a vállalkozásoknak a székhelyükön kívüli finanszírozás megszerzését.

Országonkénti jelentéskészítés

Az irányelv szerint a nyersanyag-kitermelő iparágban működő vagy a természetes erdők fakitermelésével foglalkozó bizonyos nagyvállalkozások és közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek kötelesek évente - országonként és projektenként - szerepeltetni a működésük helye szerinti országok kormányai részére fizetett, egy adott pénzügyi évben 100 000 EUR-t meghaladó összegeket.

A következő fizetett összegeket kell bejelenteni: termelési jogosultság; a bevételre, az előállításra és a profitra kivetett adók; jogdíjak; osztalékok; aláírásra, felfedezésre vonatkozó és termelési prémium; licencdíjak; bérleti díjak; belépési díjak, valamint licencek és/vagy koncessziók egyéb ellenértéke; továbbá az infrastruktúra javítása céljából kifizetett összegek.

A jelentés részletes lebontása javítja majd a kormányok részére a nyersanyag-kitermelő iparág és a fakitermelés által világszerte fizetett összegek átláthatóságát. Ezen túlmenően a civil társadalom részére több információt fog szolgáltatni azokról az összegekről, amelyeket az uniós vállalkozások a természeti erőforrások kitermeléséért a fogadó kormányok részére fizetnek.

Az irányelv rendelkezései 2016. január 1-jén kezdődő vagy az azt követő pénzügyi évek kimutatásaira alkalmazandók.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés - Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006/43/EK irányelv

2006.6.29.

2008.6.29.

HL L 157., 2006.6.9.

Módosító jogszabály

Hatálybalépés - Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2013/34/EU irányelv

2013.7.19.

2015.7.20.

HL L 182., 2013.6.29.

Utolsó frissítés: 10.03.2014

Top