Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az euró és a részt vevő nemzeti valuták közötti árfolyam-mechanizmus (ERM II)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az euró és a részt vevő nemzeti valuták közötti árfolyam-mechanizmus (ERM II)

E megállapodás a korábbi, az euró bevezetésével elavulttá vált Európai Monetáris Rendszer helyébe lépő árfolyam-mechanizmust hoz létre. Az ERM II célja, hogy fenntartsa az euró és az ERM II-ben részt vevő országok nemzeti valutái közötti árfolyamok stabilitását, ezzel elkerülve a belső piacon belüli túlságosan nagy árfolyam-ingadozásokat. A 2006. március 16-i megállapodás a nagyobb pontosság és átláthatóság kedvéért felváltja a korábbi, 1998 szeptemberében megkötött és technikai okokból többször módosított megállapodást.

JOGI AKTUS

Megállapodás (2006. március 16.) az Európai Központi Bank (EN) és az euróövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A kereskedelmi folyamatok zavartalansága érdekében az egységes piacot nem veszélyeztetheti az euró és az Európai Unión (EU) belüli többi fizetőeszköz közötti reálárfolyamok torzulása vagy a túlzott nominális árfolyam-ingadozások. A megállapodás célja, hogy az euró és a részt vevő nemzeti valuták közötti árfolyam-mechanizmus (ERM II) létrehozásával stabil gazdasági környezetet biztosítson. Az ERM II-ben való részvételről az euróövezeten kívüli tagállamok szabadon döntenek. Az eltéréssel rendelkező tagállamoktól elvárható a mechanizmusba való belépés. Az ERM II biztosítja, hogy a mechanizmusban részt vevő tagállamok olyan politikát folytassanak, amely a stabilitást és a konvergenciát szolgálja, ezáltal hozzájárulva az euró bevezetésére irányuló erőfeszítéseikhez.

Középárfolyam és árfolyam-ingadozási sáv megállapítása

A részt vevő, euróövezeten kívüli tagállamok valutája és az euró között középárfolyamot állapítanak meg. A középárfolyam alatt és felett egy ±15%-os standard árfolyam-ingadozási sáv helyezkedik el. A középárfolyamok meghatározásáról szóló kölcsönös megállapodás minden résztvevőjének – így az Európai Központi Banknak (EKB) is – jogában áll bizalmas eljárást kezdeményni a középárfolyamok újbóli megfontolására.

A döntéseket az euróövezethez tartozó tagállamok miniszterei, az EKB és az euróövezeten kívüli, de a mechanizmusban részt vevő tagállamok miniszterei és központi bankjainak elnökei közös megállapodással, az Európai Bizottság részvételével folytatott közös eljárás szerint, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően hozzák meg.

A megállapodás rendelkezik az euróban és az ERM II-ben részt vevő tagállamok nemzeti valutáiban történő beavatkozás szabályairól. Az EKB és az érintett nemzeti központi bankok valamennyi deviza-intervenciós műveletről értesítik egymást. A megállapodás a sávszéli beavatkozásokról és a sávon belüli összehangolt beavatkozásokról rendelkezik.

  • Sávszéli beavatkozások. E beavatkozás főszabály szerint automatikus és korlátlan. Az EKB és a részt vevő, euróövezeten kívüli nemzeti központi bankok (NKB-k) azonban felfüggeszthetik az automatikus beavatkozást, amennyiben az ütközne elsődleges célkitűzésükkel, vagyis az árstabilitás fenntartásával.
  • Sávon belüli összehangolt beavatkozások. Az EKB és a részt vevő, euróövezeten kívüli NKB-k megegyezhetnek sávon belüli, összehangolt beavatkozások végrehajtásában is.

Be kell szerezni az eurón kívüli intervenciós valutát kibocsátó NKB előzetes hozzájárulását, ha a Központi Bankok Európai Rendszeréhez tartozó másik központi bank ezt a valutát oly mértékben használja fel, ami meghaladja a közösen megállapított felső határt.

Az euróövezeten kívüli NKB haladéktalanul bejelenti az EKB-nak, ha olyan mértékben használ fel eurót, ami meghaladja a megállapított felső határt.

Az a bank, amely beavatkozásnak nem minősülő olyan műveletet hajt végre, amely érint legalább egy euróövezeten kívüli valutát vagy az eurót, és meghaladja a megállapított felső határt, előzetesen bejelenti azt az érintett központi bank(ok)nak.

Beavatkozások: a nagyon rövid távú finanszírozás biztosítása

Az euróban és a részt vevő, euróövezeten kívüli nemzeti valutákban történő beavatkozás céljára az EKB és az egyes NKB-k nagyon rövid távú finanszírozási eszközöket nyújtanak egymásnak. Ezen eszközök a sávszéli vagy a sávon belüli beavatkozások finanszírozására szolgálnak.

  • A sávszéli beavatkozás finanszírozása. A nagyon rövid távú finanszírozási eszköz főszabályként automatikusan és korlátlan összegben áll rendelkezésre a részt vevő valutákban történő sávszéli beavatkozás finanszírozása céljából. Az EKB és a részt vevő, euróövezeten kívüli NKB-k felfüggeszthetik az automatikus finanszírozást, amennyiben az ütközik az árstabilitás fenntartásának célkitűzésével.
  • A sávon belüli beavatkozás finanszírozása. A nagyon rövid távú finanszírozási eszköz a sávon belüli beavatkozás finanszírozására az intervenciós valutát kibocsátó központi bank egyetértésével bocsátható rendelkezésre. Emellett be kell tartani a következő feltételeket: az összeg nem haladhatja meg a megállapodás II. mellékletében meghatározott felső határt, és az adós központi banknak az eszköz lehívását megelőzően megfelelő módon fel kell használnia devizatartalékait.

A nagyon rövid távú finanszírozási művelet eredeti lejárata három hónap. E lejárati határidő egy alkalommal automatikusan, legfeljebb három hónapra meghosszabbítható, azonban az eladósodás teljes összege egy időpontban sem haladhatja meg a II. mellékletben az adós központi bank tekintetében megállapított felső határt. Az ezen összeget meghaladó adósság a hitelező központi bank egyetértésével három hónapra meghosszabbítható. Bármely olyan adósság, amelynek három hónapra történő automatikus megújítására egyszer már sor került, a hitelező központi bank egyetértésével további három hónapra másodszor is megújítható. A műveletek a részt vevő valuták azonnali – a vonatkozó követeléseket és kötelezettségeket keletkeztető – eladása és vétele formájában történnek.

Szorosabb együttműködés

Az euróövezeten kívüli valamely részt vevő tagállam kezdeményezésére szorosabbá fűzhető az árfolyam-politika területén folytatott együttműködés. Az érintett tagállam kérésére formális megállapodás keretében a standardnál szűkebb, illetve finanszírozással és automatikus beavatkozással támogatott árfolyam-ingadozási sávok is meghatározhatók.

A rendszer működésének figyelemmel kísérése

Az EKB Általános Tanácsa figyelemmel kíséri az ERM II működését, összehangolja a monetáris politikákat és az árfolyam-politikákat, továbbá ellátja az e megállapodásban meghatározott beavatkozási és finanszírozási mechanizmusok irányítását.

A megállapodás rendelkezik az euróövezeten kívüli, részt vevő NKB-k és az EKB közötti fokozott árfolyam-politikai együttműködésről. Az euróövezeten kívüli, az ERM II-ben részt nem vevő NKB-k egyeztetések és/vagy egyéb információcserék keretében együttműködnek az EKB-val és az euróövezeten kívüli, részt vevő NKB-kkal.

A megállapodás módosítása

E megállapodást módosítani kell, valahányszor új nemzeti központi bank csatlakozik az ERM II-ről szóló megállapodáshoz. Módosítani kell továbbá, ha valamely nemzeti központi bank kilép a megállapodásból, nevezetesen ha az érintett tagállam az eurót közös valutaként bevezeti.

Ennek megfelelően módosították a megállapodást, amikor Szlovénia, Ciprus és Málta, Szlovákia, valamint Észtország csatlakozott az euróövezethez, illetve amikor Románia és Bulgária belépett az Európai Unióba.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2006. március 16-i megállapodás

2006.4.1.

HL C 73., 2006.3.25.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2006. december 21-i megállapodás

2007.1.1.

HL C 14., 2007.1.20.

A 2007. december 14-i megállapodás

2008.1.1.

HL C 319., 2007.12.29.

A 2008. december 8-i megállapodás

2009.1.1.

HL C 16., 2009.1.22.

A 2010. december 13-i megállapodás

2011.1.1.

HL C 5., 2011.1.8.

Utolsó frissítés: 19.09.2011

Top