Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Tanács állásfoglalása a gazdaságpolitikák összehangolásáról

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az Európai Tanács állásfoglalása a gazdaságpolitikák összehangolásáról

Az Európai Tanács hivatalosan kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Szerződésben a gazdaságpolitikák felügyeletére és összehangolására vonatkozóan foglalt rendelkezéseket. Ebben az állásfoglalásban megerősíti az egységes valutával rendelkező tagállamok közötti (többek között az informális „eurócsoport” létrehozása révén), illetve az eurót használó és azt nem használó tagállamok közötti koordinációt.

JOGI AKTUS

Az Európai Tanács állásfoglalása (1997. december 13.) a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában a gazdaságpolitikák összehangolásáról és az EK-Szerződés 111. és 113. cikkéről [Hivalas Lap C 35., 2.2.1998].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az euróövezet tagállamai egységes monetáris politikát követnek és egységes árfolyamot használnak, a gazdaságpolitika egyéb vonatkozásai azonban nemzeti hatáskörben maradnak. Amennyiben a nemzetgazdasági események hatást gyakorolnak az euróövezet pénzügyi helyzetére, a Közösségnek szigorítania kell az övezetbe tartozó tagállamok gazdaságpolitikáinak felügyeletét és összehangolását.

A gazdaságpolitikai koordinációba valamennyi tagállamot, köztük az euróövezeten kívüli országokat is be kell vonni, mivel valamennyien az egységes piac szereplői, és később csatlakozhatnak az új árfolyam-mechanizmushoz.

A megerősített felügyeletnek és koordinációnak az alábbi területekre kell kiterjednie:

  • a tagállami makrogazdasági változásokra és az euró árfolyamának változására;
  • a költségvetési politikák állapotára;
  • a munkaerő-, termék- és szolgáltatási piaccal kapcsolatos strukturális politikákra, valamint a költségek és árak terén megfigyelhető tendenciákra.

A gazdaságpolitikák összehangolását a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva kell megvalósítani.

A gazdasági és monetáris unió (GMU) megfelelő működésének biztosítása érdekében az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásoknak konkrétabb és az egyes tagállamok igényeihez igazított irányvonalakat kell kijelölniük, és nagyobb hangsúlyt kell helyezniük a növekedési potenciál javítására és a munkahelyteremtésre.

A tagállamoknak kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy teljes körűen és késlekedés nélkül megosztják egymással a feltehetően határokon átnyúló hatással bíró gazdasági változásokkal és politikai törekvésekkel kapcsolatos információkat, még akkor is, ha azok nem jelentenek veszélyt a költségvetési helyzetre. A Tanács a maga részéről fokozottabban törekedhetne arra, hogy ajánlásokat intézzen azokhoz a tagállamokhoz, amelyeknek gazdaságpolitikája nem felel meg az átfogó iránymutatásoknak.

A tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereit tömörítő Gazdasági és Pénzügyi Tanács (az ECOFIN Tanács) meghatározó szerepet játszik a gazdasági koordinációs és döntéshozatali folyamatban. Amennyiben közös érdekű kérdések merülnek fel, azokat az említett miniszterek megvitatják. . Ugyanakkor az euróövezet tagállamainak miniszterei informális találkozón vehetnek részt, hogy az egységes valutával kapcsolatos egyedi kötelezettségeiket érintő közös kérdésekről tárgyaljanak (ez az „eurócsoport” elnevezésű formáció rendszerint az ECOFIN Tanács ülését megelőző napon ülésezik).

Mivel a Tanács feladata, hogy figyelemmel kísérje az euró árfolyamának változásait, fontos, hogy információ- és eszmecserét folytathasson az Európai Központi Bankkal (EKB). Kivételes esetben a Tanács általános árfolyam-politikai iránymutatásokat fogalmazhat meg a Közösségen kívüli valutákra vonatkozóan. Ennek során tiszteletben kell tartania a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) függetlenségét és annak elsődleges célkitűzését, az árstabilitást.

A Tanács meghatározza a Közösség álláspontját a GMU szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró kérdésekben, mind a harmadik országokkal létesített kétoldalú kapcsolatok, mind pedig a nemzetközi szervezetek vagy informális tagállami csoportosulások keretében folyó munka tekintetében. A szavazásban kizárólag az euróövezet tagállamai vehetnek részt.

Nemzetközi szinten a Tanács és az Európai Központi Bank látja el a Közösség képviseletét, a Szerződésben előírt hatáskörmegosztásra is figyelemmel.

A gazdaságpolitika monetáris és árfolyam-politikától eltérő szempontjait illetően a tagállamok továbbra is a közösségi kereten kívül, de a közösségi érdekeket szem előtt tartva határozzák meg politikájukat.

A nemzetközi szervezeteken belüli képviselet során eleget kell tenni az érintett szervezetek előírásainak: így például a Nemzetközi Valutaalap (IMF) tagjai kizárólag országok lehetnek.

A Szerződésben előírt hatáskörmegosztásra is tekintettel, a Közösség zavartalan gazdasági fejlődéséhez folyamatos párbeszédre van szükség a Tanács és az EKB között, amelybe be kell vonni a Bizottságot is, és amelynek minden szempontból tiszteletben kell tartania a KBER függetlenségét.

A vezető tisztviselői szintű párbeszéd előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges keretet a Gazdasági és Monetáris Bizottság biztosítja.

Utolsó frissítés: 30.06.2006

Top