Help Print this page 
Title and reference
A fizetési mérlegek pénzügyi támogatási mechanizmusa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A fizetési mérlegek pénzügyi támogatási mechanizmusa

Ez a rendelet pénzügyi támogatást vezet be azon európai uniós tagállamok részére, amelyek még nem fogadták el az eurót. Amennyiben folyó fizetéseikkel vagy tőkemozgásaikkal kapcsolatban nehézségeket tapasztalnak, e tagállamok pénzügyi támogatásban részesülhetnek. A hitel összege nem haladhatja meg a 12 milliárd eurót.

JOGI AKTUS

A Tanács 332/2002/EK rendelete (2002. február 18.) a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus révén hitel nyújtható a folyó fizetéseikkel vagy tőkemozgásaikkal kapcsolatban nehézségeket tapasztaló tagállamok részére. Kizárólag azok a tagállamok élhetnek ezzel a mechanizmussal, amelyek még nem vezették be fizetőeszközként az eurót.

Ez a rendelet meghatározza a kérelmezési eljárást és a mechanizmust igénybe vevő tagállamok részére történő hitelnyújtás részletes szabályait.

Eljárás

A mechanizmust a Tanács hajthatja végre, az érintett tagállammal egyetértésben eljárva a Bizottság kezdeményezése, illetve a nehézségeket tapasztaló tagállam kezdeményezése alapján.

A középtávú pénzügyi támogatás megszerzéséhez a tagállam az Európai Bizottsággal közösen értékeli szükségleteit, és utóbbi, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére kiigazításiprogram-tervezetet nyújt be. A kérelmező tagállam helyzetének vizsgálatát követően a Tanács határoz:

  • a hitel vagy megfelelő pénzügyi eszköz rendelkezésre bocsátásáról, annak összegéről és átlagos futamidejéről;
  • a középtávú pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó gazdaságpolitikai feltételekről, tekintettel a fenntartható fizetésimérleg-helyzet visszaállítására vagy biztosítására;
  • a hitel vagy finanszírozási eszköz folyósítási technikájáról, amelynek felszabadítása vagy lehívása általában egymást követő részletekben történik.

A Bizottság és az érintett tagállam ezt követően egyetértési megállapodást ír alá, amely tartalmazza a Tanács által meghatározott részletes szabályokat. A megállapodásról ezt követően tájékoztatják az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

A Bizottság a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal együttműködve rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy a kedvezményezett tagállam gazdaságpolitikája összhangban áll-e a kiigazítási programmal, illetve bármely más feltétellel. E célból a tagállamok minden szükséges információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak, és teljeskörűen együttműködnek a Bizottsággal. A hitel további részleteinek felszabadításáról az ilyen ellenőrzés megállapításai alapján határoznak.

A hitelnyújtás részletes szabályai

A kölcsönfelvételi és hitelnyújtási műveleteket euróban kell végrehajtani. Azonos értéknapot kell alkalmazni, és az Unió nem vehet részt a futamidők átalakításában, illetve semmiféle kamat-, árfolyam- vagy más kereskedelmi kockázat viselésében.

A kedvezményezett tagállam kérésére engedélyezhető a kölcsön határidő előtti visszafizetése.

Az adós tagállam kérésére és amennyiben a körülmények lehetővé teszik a hitel kamatának javítását, a Bizottság refinanszírozhatja az eredeti hitel egészét vagy egy részét, vagy átalakíthatja a vonatkozó pénzügyi feltételeket. Ezek a műveletek nem eredményezhetik az adott hitel átlagos futamidejének kiterjesztését vagy a fennálló tőkeösszeg növekedését. Az egyes műveletek megkötésével és végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségeket a kedvezményezett tagállam viseli. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot folyamatosan tájékoztatni kell e műveletek lefolytatásáról.

Ezenfelül a fizetési mérlegek pénzügyi támogatási mechanizmusa alapján a tagállamoknak nyújtható hitelek rendelkezésre álló összegét 50 milliárd euró tőkeösszegre kell korlátozni. E célból a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió nevében kölcsönöket vegyen fel a tőkepiacokon vagy pénzügyi intézményektől.

A hitelek nyilvántartásához szükséges szabályokat az EKB hozza meg.

A kedvezményezett tagállam külön számlát nyit nemzeti központi bankjánál a kapott támogatás kezelésére. Emellett a fizetés esedékességi napja előtt hét üzleti nappal köteles átutalni az esedékes összegeket az Európai Központi Banknál vezetett számlára.

Az Európai Számvevőszék jogosult bármely szükséges pénzügyi ellenőrzést vagy vizsgálatot lefolytatni. Az Európai Bizottság és az Európai Csalás Elleni Hivatal szintén jogosult arra, hogy ellenőrzés elvégzése céljából tisztviselőit a pénzügyi támogatásban részesülő tagállamba küldje.

Összeegyeztethetőség más pénzügyi támogatási mechanizmusokkal

A középtávú pénzügyi támogatásként nyújtott hiteleket az Európai Központi Bank (EKB) által az igen rövid távú finanszírozási eszköz keretében nyújtott rövid távú pénzügyi támogatás kiegészítéseként is nyújthatják.

A fizetési mérlegek pénzügyi támogatási mechanizmusa továbbá az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmussal is összeegyeztethető. Emlékeztetőül: ez a stabilitási mechanizmus pénzügyi támogatást kínál a pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamok számára.

Végül, amennyiben az eurót még be nem vezetett valamely tagállam Unión kívüli finanszírozási forrás igénybevételét kérelmezi, először a Bizottsággal és a többi tagállammal kell konzultálnia. Az ilyen konzultációt a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság keretein belül kell megtartani. A konzultáció célja elsősorban az, hogy megvizsgálják a fizetési mérlegek pénzügyi támogatási mechanizmusa keretében rendelkezésre álló lehetőségeket.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 332/2002/EK rendelet

2002.2.24.

HL L 53., 2002.2.23.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az 1360/2008/EK rendelet

2009.1.1.

HL L 352., 2008.12.31.

A 431/2009/EK rendelet

2009.5.28.

HL L 128., 2009.5.27.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Központi Bank EKB/2003/14 határozata (2003. november 7.) az Európai Közösség által a középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus keretében végzett hitelnyújtási és hitelfelvételi műveletek kezeléséről [Hivatalos Lap L 297., 2003.11.15.]. Ez az EKB-határozat végrehajtja a 332/2002/EK rendelet 9. cikkét, és biztosítja az említett rendelet keretében nyújtott hitelek kezelését.

Utolsó frissítés: 15.09.2011

Top