Help Print this page 
Title and reference
A polgári repülés és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A polgári repülés és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

A közös biztonsági szabályok képezik az Európai Unió (EU) repülésbiztonságának alapját. E szabályok egységes szintű követelményeket tartalmaznak az üzemben tartókra*, gyártókra és a légiközlekedési személyzetre egyaránt. Mindez hozzájárul az áruk, a személyek és a szervezetek szabad mozgásának megkönnyítéséhez a EU belső piacán, és lehetővé teszi az uniós országok számára a bizonyítványok* kölcsönös elismerését. Ezáltal csökkennek a nemzeti hatóságokat és az iparágat sújtó adminisztratív terhek és munkaterhelés.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A közös biztonsági szabályok képezik az Európai Unió (EU) repülésbiztonságának alapját. E szabályok egységes szintű követelményeket tartalmaznak az üzemben tartókra*, gyártókra és a légiközlekedési személyzetre egyaránt. Mindez hozzájárul az áruk, a személyek és a szervezetek szabad mozgásának megkönnyítéséhez a EU belső piacán, és lehetővé teszi az uniós országok számára a bizonyítványok* kölcsönös elismerését. Ezáltal csökkennek a nemzeti hatóságokat és az iparágat sújtó adminisztratív terhek és munkaterhelés.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet fő célja olyan fő szabályok és elvek megállapítása, amelyekkel kialakítható és fenntartható Európában a polgári repülésbiztonság egységesen magas szintje, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) létrehozását is ideértve.

Az egyéb célok közé tartoznak a következők:

a környezetvédelem magas szintjének biztosítása;

az áruk, a személyek és a szolgáltatások szabad mozgásának megkönnyítése;

a szabályozási és típusalkalmassági vizsgálati* eljárásokban a költséghatékonyság elősegítése.

FŐBB PONTOK

Ez az uniós jogszabály vonatkozik a repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések tervezésére, előállítására, karbantartására és üzemben tartására, valamint az ebben részt vevő személyzetre és szervezetekre.

A fenti célkitűzések elérésének legfontosabb eszköze volt az EASA létrehozása. A jogszabály meghatározza az Ügynökség feladatait, belső szerkezetét, munkamódszereit és pénzügyi követelményeit.

Az EASA fő feladatai a következők:

az európai polgári légi közlekedés biztonságával kapcsolatos vélemények elfogadása;

az Európai Bizottság támogatása a jogszabályok végrehajtásához szükséges intézkedésekkel, beleértve a technikai kérdéseket is, mint például a szerkezet és tervek;

a feladatai teljesítéséhez szükséges ellenőrzések és vizsgálatok elvégzése.

A belső szerkezetet illetően a jogszabály meghatározza az ügynökségre vonatkozó főbb szabályokat, mint például jogállás, az igazgatóság hatásköre és összetétele, valamint az ügyvezető hatáskörei és feladatai.

Az EASA mellett a jogszabály a repülésbiztonság közös szabályait is megállapítja, beleértve a következőket:

légialkalmassági: a légi járműveknek érvényes légialkalmassági bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, beleértve a termékekre, alkatrészekre és a légi járművek tervezésére vonatkozó különleges bizonyítványokat;

környezetvédelem: a légi járművekkel kapcsolatos termékeknek, alkatrészeknek és berendezéseknek meg kell felelniük a vonatkozó uniós és nemzetközi környezetvédelmi rendelkezéseknek;

a repülőszemélyzet bizonyítványai: a pilótáknak megfelelő szakszolgálati engedéllyel és orvosi bizonyítvánnyal, a képzőszervezeteknek pedig megfelelő bizonyítványokkal kell rendelkezniük;

repülőterek és légiforgalmi irányítás: a repülőterek biztonságosságát garantáló bizonyítványok, valamint a légiirányítók megfelelő bizonyítványainak előírása.

A jogszabály számos egyéb kapcsolódó kérdéssel is foglalkozik. Ezek közé tartozik a felügyelet és betartatás, a bizonyítványok elismerése és az EU-n kívüli bizonyítványok elfogadása.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2008. április 8.

KULCSFOGALMAK

* Üzemben tartó: olyan jogi vagy természetes személy, amely/aki egy vagy több légi járművet üzemben tart vagy azok üzemben tartását tervezi.

* bizonyítvány: bármilyen jóváhagyás, engedély vagy a típusalkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiállított egyéb okmány.

* típusalkalmassági vizsgálat: a termék, alkatrész vagy berendezés, szervezet vagy személy elismerésének bármilyen formája, amely megfelel az alkalmazandó előírásoknak. Ide tartozik az ilyen megfelelést igazoló vonatkozó bizonyítvány kiállítása is.

* repülőtér: olyan hely, ahol repülési műveletekre kerülhet sor, a leszállópályától egészen a nagy nemzetközi repülőterekig.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

216/2008/EK rendelet

2008.4.8.

-

HL L 79., 2008.3.19., 1-49. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1108/2009/EK rendelet

2009.12.14.

-

HL L 309., 2009.11.24., 51-70. o.

6/2013/EU rendelet

2013.1.29.

-

HL L 4., 2013.1.9., 34-35. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap L 97, 2008.4.9., 72-84. o.).

Utolsó frissítés: 10.06.2015

Top