Help Print this page 
Title and reference
Közös vállalkozás egy új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Közös vállalkozás egy új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében

Ez a rendelet egy közös vállalkozást hoz létre az európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer modernizálásának biztosítására. A közös vállalkozás a SESAR („Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási [ATM] kutatási) projekt keretein belül összpontosítja az Európai Unió (EU) kutatási és fejlesztési erőfeszítéseit.

JOGI AKTUS

A Tanács 219/2007/EK rendelete (2007. február 27) az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A légi közlekedés fontos eleme az európai kohéziónak és gazdaságnak. Mintegy 220 milliárd euróval járul hozzá Európa GDP-jéhez, és több mint 3 millió embert foglalkoztat. A várakozások szerint a következő húsz év során a légi forgalom volumene több mint kétszeresére, egyes régiókban akár háromszorosára is nőhet. Az ezen forgalom szervezésére alkalmazott berendezések és eljárások azonban csak keveset változtak, és nehezen képesek a fejlődéssel lépést tartani.

A jelenleg használt légiforgalom-irányítási rendszerek hamarosan elavulnak, és nem alapozzák meg az új társadalmi igényeket kiszolgálni képes európai légi közlekedés gyors, gazdaságos és megbízható fejlődését. Ezek az igények a következők:

 • az utasok hatékony, megfizethető és biztonságos közlekedést akarnak;
 • a környezetvédelem jelentős korlátozó tényezővé válik;
 • 2001. szeptember 11-e megmutatta, hogy a repülőgépek fenyegetést is jelenthetnek a lakosság biztonságára.

Az „egységes európai égbolt” (SES) program az Európai Unió (EU) válasza a problémára. A 2004 márciusában indult kezdeményezés a légiforgalmi szolgáltatást (ATM) az EU hatáskörébe sorolta. A SES az ATM intézményi reformját jelenti azzal a céllal, hogy újjászervezze az európai légteret, és javítsa a léginavigációs szolgálatok teljesítményét.

Intézményi reformként azonban nem elégséges a SES teljesítménybeli célkitűzéseinek elérése. Paradigmaváltásra is szükség volt az ATM technológiai reformja révén. A SESAR („Egységes európai égbolt” ATM-kutatás) a SES technológiai pillére és megvalósításának alapvető záloga. A SESAR-projekt három szakaszból áll:

 • a meghatározási szakasz (2005–2007), amelyben a légiforgalom-modernizálási tervet (más néven „ATM-főtervet”) dolgozták ki a különböző technológiai szakaszok, prioritások és ütemtervek meghatározása céljából;
 • a kiépítési szakasz (2007–2016), amely a rendszerek új generációjához szükséges új technológiákhoz és eljárásokhoz kapcsolódó kutatási, fejlesztési és hitelesítési tevékenységekből áll;
 • az üzemeltetési szakasz (2014–2020), amely az új technológiák és eljárások nagyszabású létrehozását és végrehajtását jelenti.

A SESAR közös vállalkozás: tevékenységek, alapokmány és finanszírozás

Ez a rendelet egy közös vállalkozást hoz létre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikke alapján a SESAR kiépítési szakaszának irányítására. Ez az állami és magánszféra partnerségét foglalja magába, melyben az EU és az Eurocontrol az alapító tagok, és amely lehetővé teszi az ATM kutatási és fejlesztési erőfeszítéseinek racionalizálását és összehangolását egy, az üzemeltetésre orientált megközelítés alkalmazásával. A közös vállalkozás lehetővé teszi a finanszírozás és a know-how egyesítésében rejlő lehetőségek kihasználását, a hasonló nemzeti és regionális projektek által okozott szétaprózódás csökkentését, valamint a magánszektorban rendelkezésre álló képességek és innovációs kapacitások kiaknázását a közszférával létrehozott megfelelő kockázatmegosztási megállapodások révén.

A SESAR közös vállalkozás feladatai az alábbiak:

 • a SESAR-projekt szervezése és összehangolása az ATM-főtervvel összhangban;
 • a szükséges tevékenységek finanszírozása a köz- és a magánszféra forrásainak kombinálásával és kezelésével;
 • az ATM-főterv végrehajtása és frissítése;
 • a műszaki kutatási és fejlesztési, hitelesítési és tanulmánykészítési szakmai munka szervezése az ilyen tevékenységek szétaprózódásának elkerülésével;
 • a légiforgalmi szolgáltatási ágazatban érdekelt felek (a szolgáltatók, a légtérfelhasználók, a szakszemélyzeti szövetségek, a repülőterek, a gyártók, valamint a tudományos közösség és intézményei) bevonásának biztosítása a projektbe;
 • az ATM-főtervben meghatározott közös termékek kifejlesztésére irányuló tevékenységek felügyelete és szükség esetén egyedi pályázati felhívások szervezése.

A brüsszeli központú SESAR közös vállalkozás az EU jogi személyiséggel rendelkező szerve, amelynek finanszírozása a tagjai – beleértve a magánvállalkozásokat is – hozzájárulásaiból történik. Az EU hozzájárulása a kutatási és fejlesztési keretprogram, valamint a transzeurópai hálózatok költségvetéséből származik.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 219/2007/EK rendelete

2007.3.3.

HL L 64., 2007.3.2.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 1361/2008/EK rendelete

2009.1.1.

HL L 352., 2008.12.31.

Az 219/2007/EK rendelet későbbi módosításait és javításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 30.08.2011

Top