Help Print this page 
Title and reference
Ingatlanvásárlás egy másik uniós országban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ingatlanvásárlás egy másik uniós országban

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Ingatlanvásárlás egy másik uniós országban (Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 63. cikke és az azt követő cikkek)

ÖSSZEFOGLALÓ

MI EZEKNEK A JOGI AKTUSOKNAK A CÉLJA?

Ezek a jogi aktusok szabályozzák az Európai Unióban történő szabad tőkemozgást*, ideértve egy másik uniós országban történő ingatlanvásárlás jogát, valamint az általános alapelv alóli kivételeket.

FŐBB PONTOK

AzEurópai Unió működéséről szóló szerződés meghatározza az európai uniós országok közötti, valamint az Európai Unió és harmadik országok közötti szabad tőkeáramlás általános alapelvét. Ez tartalmazza az állampolgárok ingatlanvásárlási (például nyaralók vagy másodlagos lakóhelyek vásárlásának) jogát.

Bár a szabad mozgás minden uniós országra vonatkozik, az új uniós országok csatlakozásakor bizonyos átmeneti időszakokat és kivételeket fogadtak el a szabad tőkeáramlásra vonatkoztatva, amelyek bizonyos országokban kiterjednek az ingatlanok, valamint a mezőgazdasági és erdőterületek vásárlására is. Ezeket a kivételeket Az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez kapcsolódó jegyzőkönyvek és az uniós országok csatlakozási szerződései tartalmazzák.

Konkrétan:

Az Európai Unióról szóló szerződéshez kapcsolódó (32.) jegyzőkönyv lehetővé teszi Dánia számára, hogy fenntartsa a nem dán állampolgárokkal szemben a második lakóingatlan megszerzésére vonatkozó korlátozó jogszabályait;

a 2003. évi csatlakozási okmány (6.) jegyzőkönyve lehetővé teszi Málta számára, hogy korlátozza a második lakóingatlanok vásárlását;

a Lengyelország csatlakozásáról szóló, 2003. évi csatlakozási okmány XII. melléklete lehetővé teszi Lengyelország számára, hogy a csatlakozás dátumától számított tizenkét éven keresztül fenntartsa a jogszabályaiban foglalt, a mezőgazdasági földterületek és erdők uniós és az Európai Gazdasági Térség állampolgárai által történő megszerzésére vonatkozó szabályokat;

a Finnország csatlakozásáról szóló, 1994. évi csatlakozási okmány (2.) jegyzőkönyve lehetővé teszi az Åland-szigetekre vonatkozó, különleges korlátozásokat tartalmazó jogszabályainak fenntartását, ideértve az ingatlanvásárlást is;

a Horvátország csatlakozásáról szóló, 2011. évi csatlakozási okmány V. melléklete lehetővé teszi Horvátország számára, hogy a csatlakozás dátumától számított hét éven keresztül fenntartsa a jogszabályaiban foglalt, a mezőgazdasági földterületnek uniós és az EGT (Európai Gazdasági Térség) állampolgárai által történő megszerzésére vonatkozó korlátozásokat, amelyek három évvel meghosszabbíthatók.

HÁTTÉR

A tőke szabad mozgása

KULCSFOGALOM

* A tőke szabad mozgása az Európai Unió egységes piacának legfontosabb része, és a „négy alapszabadság” egyike (kiegészítve a személyek, áruk és szolgáltatások szabad mozgását). Lehetővé teszi az állampolgárok és a vállalatok számára a többi uniós országban történő befektetést.

JOGI AKTUS

Szerződés a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról (HL L 112., 2012.4.24., 6–110. o.)

Szerződés a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról (HL L 157., 2005.6.21., 11–393. o.)

A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozásról szóló, 2003. április 16-án, Athénban aláírt szerződés V–XIV. mellékletei (HL L 236., 2003.9.23., 803–924. o.)

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány – (6.) jegyzőkönyv a másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlanok szerzéséről Máltán (HL L 236., 2003.9.23., 947. o.)

A Norvég Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány – (2.) jegyzőkönyv az Åland-szigetekről (HL C 241., 1994.8.29., 352. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – (32.) jegyzőkönyv – a Dániában történő ingatlanszerzésről (HL C 326., 2012.10.26., 318. o.)

utolsó frissítés 11.01.2016

Top