Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
„.eu” felső szintű domain

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

„.eu” felső szintű domain

A „.eu” felső szintű internetes domainnek köszönhetően létrejöhet Európa saját internetes identitása. A felső szintű domain célja, hogy láthatóbbá tegye az Európai Uniót az interneten, megnövelje a felhasználók rendelkezésére álló névválasztékot, valamint előmozdítsa a belső piacon folyó elektronikus kereskedelem fejlődését.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 733/2002/EK rendelete (2002. április 22.) a .eu felső szintű domain bevezetéséről [Hivatalos Lap L 113., 2002.4.30.].

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet célja az, hogy megállapítsa a „.eu” felső szintű domain (TLD) bevezetésének feltételeit, és mindenekelőtt nyilvántartó kijelöléséről rendelkezzen és létrehozza azt az általános keretet, amelyben a nyilvántartó működni fog.

A „.eu” TLD létrehozása az eEurópa 2002 cselekvési tervben az elektronikus kereskedelem fellendítésére és az internethasználat ösztönzésére irányuló egyik célként szerepel.

A „.eu” domain nem váltja fel az Európai Unióban már meglévő (például Franciaországban a „.fr” vagy Olaszországban a „.it”) domaineket, hanem kiegészíti azokat, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy páneurópai internetes identitást alakítsanak ki (alapvetően webhely- vagy e-mail címek).

Célkitűzések

A „.eu” TLD létrehozása az alábbi célkitűzéseket szolgálja:

 • az internetes hálózatok használatának előmozdítása és a felhasználók rendelkezésére álló választék növelése azáltal, hogy a meglévő, országkód szerinti felső szintű domainekhez (ccTLD-k) vagy az általános felső szintű domainekhez kiegészítő regisztrációs domaint biztosít;
 • a transzeurópai hálózatok együttműködési képességének javítása a „.eu” névszerverek Unión belüli rendelkezésre állásának biztosítása révén;
 • a belső piac internetes alapú virtuális piacon való jelenlétének láthatóbbá tétele, valamint az Európai Unió arculatának népszerűsítése a világméretű információs hálózatokon.

A nyilvántartó jellemzői

Az Európai Bizottság feladata, hogy egy érdeklődésnyilvánítási felhívásnak a Hivatalos Lapban történő közzétételét követően kijelölje a nyilvántartót.

A nyilvántartó valamely tagállam joga szerint létrehozott nonprofit szervezet.

A nyilvántartó kötelezettségei

A nyilvántartónak az alábbi feladatokat kell ellátnia:

 • bármilyen akkreditált .eu regisztrátor útján bejegyzi a „.eu” TLD-n azt a domainnevet, amelyet az Unióban székhellyel rendelkező vállalkozás vagy szervezet, illetve ott lakóhellyel rendelkező természetes személy kér;
 • a Bizottsággal és az egyéb érdekelt felekkel egyeztetve elfogadja a „.eu” TLD-re vonatkozó bejegyzési politikát, az általános szabályok figyelembevételével;
 • a felmerült költségekhez közvetlenül kapcsolódó díjakat szed/állapít meg;
 • végrehajtja a viták peren kívüli rendezésére vonatkozó politikát, valamint a nevekkel kapcsolatos jogok tekintetében a domainnév birtokosok között felmerülő jogviták és a nyilvántartó egyedi döntéseivel kapcsolatos jogviták gyors rendezésére irányuló eljárást alkalmaz;
 • elfogadja a „.eu” regisztrátorok akkreditálására vonatkozó eljárásokat, és végzi az akkreditációt;
 • biztosítja a domainnevek adatbázisainak integritását.

Szabályozási keret

Az Európai Bizottság általános szabályokat fogad el a „.eu” TLD bevezetésével és funkcióival, valamint a bejegyzés általános elveivel kapcsolatban. Ezek a szabályok a következőket foglalják magukban:

 • a viták peren kívüli rendezésének politikája;
 • a domainnevek spekulatív és visszaélésszerű bejegyzésére vonatkozó politika;
 • a domainnevek esetleges visszavonására vonatkozó szabályok;
 • nyelvi kérdések és földrajzi fogalmak;
 • a szellemi tulajdonjogok és egyéb jogok kezelése.

Jogfenntartás

Az Unió fenntart minden, a „.eu” TLD-hez kapcsolódó jogot, beleértve különösen a szellemi tulajdonjogokat és a nyilvántartói adatbázisokhoz fűződő egyéb jogokat.

Végrehajtási jelentés

A Bizottság egy évvel e rendelet elfogadása után, majd azt követően kétévente jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a .eu TLD bevezetéséről, hatékonyságáról és működéséről.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

733/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2002.4.30.

HL L 113., 2002.4.30.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1137/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2008.12.11.

HL L 311., 2008.11.21.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2007. július 6.) – Jelentés a „.eu” felső szintű domain bevezetéséről, működéséről és eredményességéről [COM(2007) 385 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Bevezetése után két évvel a „.eu” felső szintű domain (TLD) sikere tagadhatatlan.

A jelentés jelzi, hogy a „.eu” domainnevek aktív használatban vannak, és kielégítik az európai polgárok, az ipar és egyéb szervezetek valós igényét. Az EURid szerint több mint 2,8 millió „.eu” domaint hoztak létre az interneten, így a „.eu” TLD európai szinten a negyedik, világszinten pedig a kilencedik helyet foglalja el a legnagyobb felső szintű domainek („.com”, „.net”, „.info” stb.) között. A kihívás most a felhasználóknak nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztése, például egy, a regisztrátorok számára kidolgozott etikai kódex elfogadásán keresztül.

A Bizottság 874/2004/EK rendelete (2004. április 28.) a .eu felső szintű domain bevezetésére és funkcióira vonatkozó általános szabályok, valamint a bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról [Hivatalos Lap L 162., 2004.4.30.].

Ez a rendelet részletesen ismertet több, a 733/2002/EK rendelet végrehajtásához szükséges összetevőt, többek között a bejegyzés iránti kérelmek tartalmát, a regisztrátorok akkreditálására vonatkozó szabályokat, a nyelvekkel és a fenntartott földrajzi nevekkel, valamint a domainnevek spekulatív és visszaélésszerű bejegyzésével kapcsolatos eljárásokat.

Ez a végrehajtási rendelet továbbá szakaszos bejegyzési eljárást, illetve alternatív vitarendezési eljárást hoz létre.

A bejegyzés iránti kérelmeket a Bizottság által a „.eu” domainnevek kezelésére kijelölt EURid nyilvántartó által akkreditált regisztrátorokhoz kell benyújtani (lásd fent). A bejegyzés az „érkezési sorrendben történő kiszolgálás” elve alapján történik (14. cikk).

See also

„.eu” felső szintű domain (EN), Információs Társadalom és Média Főigazgatóság

Utolsó frissítés: 11.05.2011

Top