Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az európai közúti alagutakra vonatkozó biztonsági minimumkövetelmények

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az európai közúti alagutakra vonatkozó biztonsági minimumkövetelmények

Egyes európai alagutakat, amelyeket hosszú idővel ezelőtt helyeztek üzembe, olyan korban terveztek meg, amikor a műszaki lehetőségek és a közlekedési feltételek még nagyon különböztek a maiaktól. Az alagutakban a közelmúltban bekövetkezett balesetek ráirányítják a figyelmet a harmonizált biztonsági intézkedések bevezetésének fontosságára.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/54/EK irányelve (2004. április 29.) a transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér

Az alagutak fontos infrastruktúrák, amelyek megkönnyítik az Európai Unió (EU) kiterjedt területei közötti közlekedést, és ezért létfontosságúak a távolsági szállítás és a regionális gazdaságok fejlődése szempontjából.

Azonban az alagutakban bekövetkező balesetek – különösen a tüzek – drámai következményekkel járhatnak és rendkívül súlyos árat követelhetnek, ugyanis emberéletek elvesztését, fokozott forgalmi torlódást, környezetszennyezést eredményeznek, valamint a javítási költségek is számottevőek.

A Mont Blanc (Franciaország/Olaszország) és a Tauern (Ausztria) alagútban 1999-ben, illetve a Gotthard (Svájc) alagútban 2001-ben keletkezett tüzek ráirányították a figyelmet az ilyen alagútbalesetek lehetséges emberi és gazdasági következményeire: több tucat halott és sebesült, jelentős európai főútvonalak hónapokra vagy akár évekre lezárva.

Mivel a Bizottságot aggodalommal töltötte el a balesetek gyakoriságának emelkedése, közzétett egy fehér könyvet „Európai közlekedéspolitika 2010-ig: ideje dönteni” címmel, amelyben biztonsági minimumkövetelményeket hirdetett ki a transzeurópai közúthálózat részét alkotó közúti alagutakra vonatkozóan.

Ez az irányelv harmonizált minimális biztonsági szabványokat határoz meg, amelyek a különböző szervezeti, szerkezeti, műszaki és működési vonatkozásokkal foglalkoznak.

Az irányelv célja azt biztosítani, hogy mindazok az 500 méternél hosszabb alagutak – akár működnek, akár folyamatban van építésük, akár még a tervezési szakaszban járnak –, amelyek a transzeurópai közúthálózat részét alkotják, megfeleljenek az új harmonizált biztonsági követelményeknek. Az 500 méternél rövidebb alagutakat általában nem szükséges felszerelni mechanikus szellőztető rendszerekkel, mivel a tűz által kibocsátott forró füst ott természetesen is rétegződik.

Közigazgatási hatóság

Minden EU-tagállamnak ki kell jelölnie egy vagy több közigazgatási hatóságot, amely a biztonság minden szempontjáért felelős, és amely az irányelvnek való megfelelés biztosítása érdekében megteszi a szükséges lépéseket.

A közigazgatási hatóság felállítható nemzeti, regionális vagy helyi szinten. Határon átnyúló alagutak esetében vagy mindkét érintett EU-tagállam kijelöl egy-egy közigazgatási hatóságot, vagy a két EU-tagállam közös közigazgatási hatóságot jelöl ki.

A közigazgatási hatóság előzetes engedélyére van szükség abban az esetben, ha új alagút építésének megrendelésére vagy meglévő alagút újjáépítésére kerül sor. A közigazgatási hatóságnak jogában áll, hogy felfüggessze vagy korlátozza egy alagút működését, amennyiben a biztonsági feltételek nem teljesülnek.

A közigazgatási hatóság biztosítja az alábbi feladatok ellátását:

 • alagutak rendszeres vizsgálata és ellenőrzése, az ezekre vonatkozó biztonsági követelmények meghatározása;
 • a segélyszolgálatok képzésére és felszerelésére vonatkozó szervezeti és működési rendszerek felállítása (ideértve a vészhelyzeti intézkedési terveket is);
 • vészhelyzet esetére az alagút azonnali lezárási eljárásának a meghatározása;
 • a szükséges kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtása.

Alagútkezelő

Az olyan alagutak esetében, amelyek egy EU-tagállam területén találhatók – függetlenül attól, hogy azok a tervezési, építési vagy már az üzemeltetési szakaszban vannak– a közigazgatási hatóság alagútkezelőként állami vagy magántestületet jelölhet ki az adott szakaszban lévő alagút kezelésére. Az alagút kezelője minden jelentős, az alagútban bekövetkező eseményről vagy balesetről jelentést készít.

Biztonsági tiszt

Az alagútkezelő a közigazgatási hatóság előzetes jóváhagyásával minden egyes alagút esetében egy biztonsági tisztet jelöl ki, aki az alagút használóinak és üzemeltetőinek a biztonsága érdekében összehangolja az összes megelőző intézkedést és óvintézkedést.

A biztonsági tiszt a következő feladatokat látja el:

 • biztosítja a koordinációt a segélyszolgálatokkal, és részt vesz az operatív programok kidolgozásában;
 • részt vesz a vészhelyzeti tevékenységek megtervezésében, végrehajtásában és értékelésében;
 • részt vesz a biztonsági tervek és az infrastrukturális létesítmények meghatározásában;
 • ellenőrzi az üzemeltetést végzők és a segélyszolgálatok szakképesítését, és részt vesz a rendszeres időközönként tartandó gyakorlatok szervezésében;
 • tanácsot ad az alagutak szerkezetének és a berendezéseknek az üzembe helyezésével és működtetésével kapcsolatban;
 • ellenőrzi, hogy az alagút szerkezetét és berendezéseit karbantartsák és megjavítsák;
 • részt vesz minden jelentős esemény vagy baleset értékelésében.

Olyan alagutak esetében, amelyek terveit már jóváhagyták, de amelyeket 2005. április 30-áig még nem adtak át a forgalomnak, a közigazgatási hatóság felméri az irányelv követelményeinek való megfelelést.

Olyan alagutak esetében, amelyeket eddig az időpontig megnyitnak a forgalom előtt, a közigazgatási hatóságnak 2005. október 30-ig van lehetősége arra, hogy felmérje az ezen irányelv követelményeinek való megfelelést.

Az EU-tagállamok 2005. április 30-ig jelentést tesznek a Bizottságnak arról, hogyan tervezik az irányelv követelményeinek való megfelelést, valamint a tervezett intézkedésekről, és megfelelő esetben az alagúthoz vezető főutak megnyitásának vagy lezárásának következményeiről.

Időszakos ellenőrzések

A EU-tagállamok gondoskodnak róla, hogy az ellenőrzést, értékelést és vizsgálatokat elvégezzék az ellenőrző szervezetek.

A közigazgatási hatóság meggyőződik arról, hogy az ellenőrző szervezet rendszeres ellenőrzéseket végez annak biztosítására, hogy az ezen irányelv alkalmazási körébe tartozó valamennyi alagút megfeleljen az irányelv rendelkezéseinek. Két egymást követő ellenőrzés között egyetlen alagút esetében sem telhet el hat évnél hosszabb idő.

Kockázatelemzés

A közigazgatási hatóság kérésére egy adott alagútról országos szinten meghatározott egységes módszertan alapján kockázatelemzést készít egy független testület. Ez az elemzés számba veszi az összes olyan tervezési tényezőt és közlekedési feltételt, amely kihat a biztonságra, nevezetesen a forgalom jellemzőit és típusát, az alagút hosszát és geometriáját, valamint a naponta áthaladó nehéz áruszállító járművek becsült számát.

Jelentések

A Bizottság 2009. április 30-áig jelentést tesz közzé az EU-tagállamok által követett gyakorlatról.

Az EU-tagállamok kétévente jelentést állítanak össze az alagutakban keletkezett tüzekről és a közutakon közlekedők biztonságát az alagutakban nyilvánvalóan befolyásoló balesetekről, valamint az ilyen események gyakoriságáról és okairól, és értékelik ezeket, valamint információkat szolgáltatnak a biztonsági létesítmények és intézkedések tényleges szerepéről és hatékonyságáról.

A Bizottság ennek az irányelvnek a mellékleteit hozzáigazítja a műszaki fejlődéshez.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2004/54/EK irányelv

2004.4.30.

2006.4.30.

HL L 167., 2004.4.30.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 596/2009/EK rendelete

2009.8.7.

HL L 188., 2009.7.18.

A 2004/54/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 11.07.2011

Top