Help Print this page 
Title and reference
A csökkent mozgásképességű személyek jogai a légi közlekedésben

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A csökkent mozgásképességű személyek jogai a légi közlekedésben

Ez a rendelet egy olyan általános terv része, amely az összes közlekedési módra vonatkozóan meg kívánja erősíteni az utasok jogait. A csökkent mozgásképességük miatt hátrányos helyzetben lévő személyek számára biztosítani kell a légi közlekedéshez való, más polgárok lehetőségeivel összehasonlítható hozzáférést, függetlenül attól, hogy a csökkent mozgásképességet fogyatékosságuk, koruk vagy bármely más tényező okozza.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól.

ÖSSZEFOGLALÓ

A légi járműveken utazó csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló rendelet alapján az utazásszervezőknek nem szabad a fogyatékkal élők helyfoglalását, illetve beszállását megtagadni csökkent mozgásképességük, illetve fogyatékosságuk * okán.

Vannak azonban bizonyos kivételek és eltérések, kiváltképp jogszabályban meghatározott, indokolt biztonsági okokból. A légi fuvarozó megtagadhatja a csökkent mozgásképességű személy számára a helyfoglalás kiadását vagy e személy beszállását, valamint kérheti, hogy a fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyt az utazás során másik személy kísérje annak érdekében, hogy a jogszabályban meghatározott vonatkozó biztonsági követelményeket betartsák, valamint akkor, ha a repülőgép mérete következtében a fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személy beszállása fizikailag lehetetlen.

A légi fuvarozó öt munkanapon belül azt követően, hogy elutasította a helyfoglalást vagy a beszállást, illetve előírta, hogy a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyt az utazás során másik személy kísérje, köteles az illető személyt írásban tájékoztatni ennek okairól.

A fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek a rendeletben előírt ingyenes segítségnyújtás igénybevételére jogosultak a repülőtereken (induláskor, érkezéskor és átszálláskor), valamint a repülők fedélzetén (például kerekes székek, valamint vakvezető kutyák szállításakor).

A repülőtér vezetése felelős a segítségnyújtás biztosításáért. A szolgáltatások finanszírozása céljából külön díjat róhat ki a légitársaságokra.

Az Európai Unió (EU) tagállamai, valamint más érintett országok – az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) tagországai – kötelesek megállapítani az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókat és független szerveket kijelölni a panaszok feldolgozására.

A Bizottság legkésőbb 2010. január 1-jéig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet végrehajtásáról és hatásairól.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • „Fogyatékkal élő”, illetve „csökkent mozgásképességű személy”: bármely személy, akinek mozgásképessége a közlekedés során bármilyen fizikai (érzék- vagy mozgásszervi, állandó vagy időleges) fogyatékosság, értelmi fogyatékosság vagy sérülés, más fogyatékossághoz vezető ok, illetve kor miatt korlátozott, és akinek helyzete kellő figyelmet igényel, és szükségessé teszi az összes utas rendelkezésére álló szolgáltatás hozzáigazítását az érintett személy egyéni igényeihez.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006/EK rendelete

2006.8.15.

2008.7.26.(3. és 4. cikk: 2007.7.26.)

HL L 204., 2006.7.26.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló, 2006. július 5-i 1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet működéséről és hatásairól [COM(2011) 166 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A jelentés megállapította, hogy az 1107/2006/EK rendelet bizonyos előnyöket hozott a fogyatékos és a csökkent mozgásképességű személyek számára, mégpedig egységes védelmi keretet alakított ki, egyértelműen felosztotta a feladatokat a repülőterek és a légi fuvarozók között, valamint kialakította a nemzeti végrehajtó szervek hálózatát az EU minden tagállamában.

A Bizottság azonban néhány nehézséget is talált a rendelet alkalmazásában, amelyek gyengíthetik annak hatását. Ilyen rendellenességek például a következők:

 • a szolgáltatások minősége és a fogyatékos, illetve csökkent mozgásképességű személyek egyéni igényeihez való hozzáigazítása esetenként nem megfelelő;
 • az utazóközönségnek nyújtott tájékoztatás elégtelen;
 • a mozgást segítő berendezések törékenyek és drágák;
 • a csökkent mozgásképességű személyek helyfoglalásának vagy beszállításának korlátozása biztonsági okokra hivatkozva;
 • a légi fuvarozók elégtelen fedélzeti segítségnyújtása, különösen az utas illemhelyre kísérésében;
 • eltérő értelmezésekre ad okot azon mozgást segítő berendezések körének meghatározása, amelyeket a fuvarozó ingyenesen köteles szállítani;
 • az EU-tagállamok között jelentős eltérések vannak a rendelet végrehajtását illetőleg;
 • nézeteltérések vannak a díj összegét, valamint kiszámításának és beszedésének módját illetően;
 • nehézségek vannak egyes fontos fogalommeghatározás értelmezésében, mint például annak kérdése, hogy a várandós nők, a túlsúlyos személyek vagy a kisgyermekek belevonhatóak-e a csökkent mozgásképességű személyek meghatározásába;
 • orvosi oxigén szállítása és rendelkezésre bocsátása.

Mivel az 1107/2006/EK rendelet alkalmazásának első mérlege összességében pozitív, ebben a szakaszban nem szükséges a szabályozás felülvizsgálata. A Bizottság azonban több fejlesztési tengelyre tesz javaslatot a meglévő keretrendszeren belül, beleértve:

 • a rendelet egységes értelmezését;
 • a szabályozó eszközök gyakorlati működésének javítását;
 • a szankciók nemzeti hatóságok általi felügyeletének és hatékonyságának fokozását;
 • az orvosi oxigén szállításának és rendelkezésre bocsátásának rendezését.

A Bizottság Közleménye (2008. augusztus 7.) a légi fuvarozók és a repülőterek felelősségéről a légi járműveken utazó csökkent mozgásképességű utasok mozgást segítő eszközeinek tönkremenetele, megsérülése vagy elvesztése esetén [COM(2008) 510 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A csökkent mozgásképességű utasok mozgást segítő eszközeinek tönkremenetele, megsérülése vagy elvesztése esetén nyújtandó kártérítés küszöbértékeit vizsgáló tanulmányra alapozva – amelyet a Bizottság kezdeményezett – ez a közlemény azokat a nehézségeket taglalja, amelyekkel a csökkent mozgásképességű utasoknak jelenleg szembe kell nézniük, amikor a mozgást segítő eszközeik tönkremennek vagy megsérülnek, valamint kitér az 1107/2006/EK rendelet által biztosított megoldásokra is.

A mennyiségi célkitűzések tekintetében a cél a mozgást segítő eszközöket érintő káresetek számának csökkentése. Ezért a rendelet törvényesen kötelezi a légitársaságokat és a repülőtereket olyan eljárások kidolgozására, amelyek a csökkentett mozgásképességű utasok segítségnyújtásához szükségesek, valamint arra, hogy ebből a célból kiképezzék a személyzetet. Minőségi célkitűzésként a cél az esetleges káresetek következményeinek enyhítése. Ebben a tekintetben:

 • jelenleg nincs érvényben olyan közös eljárás, amely azonnali megoldást tudna nyújtani, amit részben megold a rendelet;
 • a légitársaságok és a repülőterek között különbségek vannak a felelősségvállalás jellege és korlátai tekintetében, azonban rájuk a rendelet olyan kártérítési kötelezettséget ró, amely megfelel a nemzetközi, az európai uniós és a nemzeti jognak;
 • felmerül a nem megfelelő összegű kártérítések és a nem kielégítő eljárások problémája; a rendelet várhatóan csökkenteni fogja a káresetek számát és enyhíti a belőlük származó következményeket, amelyek már most is meglehetősen minimálisak;
 • kérdéses, hogyan határozandó meg a „poggyász” fogalma, valamint hogy a mozgást segítő eszközök poggyásznak minősülnek-e – ennek megválaszolása érdekében a Bizottság vitát kezdeményez az ICAO-n belül abból a célból, hogy a mozgást segítő eszközöket vagy kizárják a „poggyász” fogalmából, vagy módosítsák a nemzetközi egyezmények által a poggyászra vonatkozóan megszabott felelősségvállalási korlátokat annak érdekében, hogy a mozgást segítő eszközök tönkremenetele, megsérülése vagy elvesztése esetén kifizetendő kártérítés arányban álljon az eszközök tényleges értékével.

Ha nem javulna megfelelő mértékben a helyzet az 1107/2006/EK rendelet jövőbeli értékelése szerint, azt követően a Bizottság javaslatot fog előterjeszteni a légi szállításban részt vevő csökkent mozgásképességgel rendelkező személyek jogait illető jelenlegi jogszabályi keretek fejlesztésére.

Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 46., 2004.02.17.].

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: "Protection of air passengers in the European Union" [COM(2000) 365 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A légi utasok védelme az Európai Unióban [COM(2000) 365 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

See also

 • További információkért látogasson el az Európai Bizottság légi közlekedéssel foglalkozó portáljára (EN)

Utolsó frissítés: 04.12.2008

Top