Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tengeri hajózás biztonsága: a hajók és kikötőlétesítmények védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A tengeri hajózás biztonsága: a hajók és kikötőlétesítmények védelme

A közelmúltban történt események rávilágítottak arra, hogy a világ egyik országa sincs biztonságban a terrorcselekményekkel szemben, és ez alól a hajózás sem kivétel. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy mindenkor biztosítani tudják a hajózás és az azt használó polgárok, valamint a környezet biztonságát a szándékos jogellenes cselekmények – mint például a terrorcselekmények – veszélyeivel szemben. A veszélyes anyagokat tartalmazó rakományok szállítása esetén az ilyen jogellenes cselekmények igen súlyos következményekkel járhatnak az EU polgáraira és a környezetre nézve.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 725/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet fő célkitűzése, hogy az Európai Unióban (EU-ban) olyan intézkedéseket hajtsanak végre, amelyek a tengeri közlekedés és a kikötőlétesítmények védelmének fokozását szolgálják a szándékos jogellenes cselekmények fenyegetéseivel szemben.

A rendelet feladata, hogy alapul szolgáljon a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) (EN) Diplomáciai Konferenciája által 2002-ben elfogadott, a tengeri hajózás biztonságának növelésére irányuló különleges intézkedések összehangolt értelmezéséhez és végrehajtásához, valamint az EU általi nyomon követéséhez. Ezek az intézkedések az életbiztonság a tengeren tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezményt (SOLAS-egyezmény) módosították, és megalapították a hajók és kikötőlétesítmények védelmére vonatkozó nemzetközi szabályzatot (ISPS-szabályzat).

A SOLAS-egyezményhez, valamint az ISPS-szabályzat A. részéhez tartozó kiegészítések kötelező érvényűek, de többféleképpen értelmezhetőek. A szabályzat B. része egy sor olyan ajánlást tartalmaz, amelyeket az EU-tagállamoknak végre kell hajtaniuk.

Ez a rendelet megelőző intézkedéseket tartalmaz, és világszinten átülteti a tengeri védelem két mérföldkövét: a SOLAS-egyezmény azon részét, amely a tengeri hajózás biztonságának fokozásáról szól, valamint ezzel egyidejűleg az ISPS-szabályzatot.

Az EU-tagállamok közlik az IMO-val, a Bizottsággal és a többi EU-tagállammal a kért információkat, illetve azt, hogy milyen különleges intézkedéseket hoztak a tengeri hajózás biztonságának növelésére a SOLAS-egyezmény értelmében.

Ezzel egyidejűleg a kikötőlétesítmények elvégzett biztonsági ellenőrzése alapján minden EU-tagállam elkészíti az érintett kikötőlétesítmények jegyzékét, és megállapítja a tengeri hajózás biztonságának fokozására hozott különleges intézkedések körét. Ezt a jegyzéket minden EU-tagállam legkésőbb 2004. július 1-jéig közli a többi EU-tagállammal és a Bizottsággal.

Az EU-tagállamoknak alaposan ellenőrizniük kell a védelmi előírásoknak a Közösség kikötőibe befutni szándékozó hajók általi betartását a hajók eredetétől függetlenül.

A kikötői védelmi ellenőrzéseket végrehajthatják az EU-tagállamok illetékes tengeri védelmi hatóságai, de a nemzetközi hajóbiztonsági bizonyítvány tekintetében a kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzést végző ellenőrök is a 95/21/EK irányelv rendelkezéseinek értelmében.

Amikor egy hajó bejelenti azon szándékát, hogy be kíván hajózni egy EU-tagállam kikötőjébe, az adott EU-tagállam illetékes tengeri védelmi hatósága megköveteli, hogy az információkat legalább 24 órával korábban megadja, vagy ha az út időtartama 24 óránál rövidebb, legkésőbb akkor, amikor a hajó az előző kikötőt elhagyja, vagy ha nem ismert, hogy melyik kikötőbe fog érkezni a hajó, közvetlenül azt követően, hogy az érkezés szerinti kikötő ismertté válik.

Az EU-tagállamok 2004. július 1-jéig kijelölnek egy tengeri védelmi kapcsolattartási pontot. Ennek a hatóságnak a kikötőbe befutni szándékozó minden egyes hajó számára elő kell írnia, hogy előzetesen információt adjon a hajó nemzetközi hajóbiztonsági bizonyítványáról és az üzemelésének vagy korábbi üzemelésének veszélyességi szintjeiről.

Az EU-tagállamok kötelesek alkalmazni az új biztonsági intézkedéseket a nemzetközi hajózásban és 2005. július 1-jétől a belföldi szolgáltatásokat nyújtó, A. osztályba tartozó személyhajókra is.

Egy védelmi kockázatértékelést követően az EU-tagállamok határoznak arról, milyen mértékben fogják alkalmazni 2007. július 1-jétől a rendelet rendelkezéseit a belföldi szolgáltatásokat nyújtó egyéb hajókategóriákra, azok társaságaira és az azokat kiszolgáló kikötőlétesítményekre.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 725/2004/EK rendelete

2004.5.19.

HL L 129., 2004.4.29.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 219/2009/EK rendelete

2009.4.20.

HL L 87., 2009.3.31.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 324/2008/EK rendelete (2008. április 9.) a tengeri védelemmel kapcsolatos bizottsági vizsgálatok lefolytatására vonatkozó felülvizsgált eljárások megállapításáról [Hivatalos Lap L 98., 2008.4.10.].

A Bizottság biztonsági vizsgálatokat folytat az EU-tagállamok kikötőlétesítményeinél és azok társaságainál. Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség segítséget nyújt az ellenőrzések előkészítése során, majd azokat az EU-tagállamok ellenőrei hajtják végre. A vizsgálat befejezésétől számított hat héten belül a Bizottság megküldi a vizsgálati jelentést. A jelentés részletesen tartalmazza a vizsgálat megállapításait, és megnevezi a 725/2004/EK rendelet vagy a 2005/65/EK irányelv tekintetében megállapított minden szabálytalanságot. A jelentés javaslatokat is tartalmazhat ezek kijavítására vonatkozóan. Az érintett EU-tagállam három hónapon belül olyan cselekvési tervet tartalmazó választ ad, amely meghatározza az észlelt hiányosságok kijavítására vonatkozó intézkedéseket és határidőket.

Utolsó frissítés: 22.02.2011

Top