Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A kollektív nyugdíjkonstrukciók kezelése: foglalkoztatói nyugdíjalapok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

A kollektív nyugdíjkonstrukciók kezelése: foglalkoztatói nyugdíjalapok

A foglalkoztatói nyugdíjalapok a tőke szabad mozgása és a szolgáltatások szabad nyújtása elveinek előnyeit élvezhetik az EU-ban. Az ilyen szabadságokat azonban szigorú szabályokkal kell ellensúlyozni annak biztosítása érdekében, hogy a nyugdíjalap tagjai és az abból ellátásban részesülők megfelelő védelemben részesüljenek.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/41/EK irányelve (2003. június 3.) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A foglalkoztatói nyugdíjalapok a tőke szabad mozgása és a szolgáltatások szabad nyújtása elveinek előnyeit élvezhetik az EU-ban. Az ilyen szabadságokat azonban szigorú szabályokkal kell ellensúlyozni annak biztosítása érdekében, hogy a nyugdíjalap tagjai és az abból ellátásban részesülők megfelelő védelemben részesüljenek.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények*, illetve a nyugdíjalapok tevékenységére és felügyeletére - valamennyi uniós országban - irányadó szabályokat határoz meg.

FŐBB PONTOK

Az irányelv célja, hogy a jövő nyugdíjasaihatékony befektetési politika (a nyugdíjalapok tagjai és az azokból ellátásban részesülők) számára a magas szintű védelmethatékony befektetési politika mellett biztosítsa, amit a következő három szabálycsoport létrehozása révén kíván elérni:

  • 1.

    Szigorú prudenciális szabályok a foglalkoztatói nyugellátást biztosító intézmények ellátottjainak és tagjainak a védelme érdekében, akik számára elegendő információt kell nyújtani a nyugdíjkonstrukció szabályairól**, az intézmény pénzügyi helyzetéről, valamint az őket megillető jogokról.

  • 2.

    A foglalkoztatói nyugellátást biztosító intézmények jellemzőihez és a megtakarítások hatékony kezeléséhez igazított befektetési szabályok. Ennek az az oka, hogy a foglalkoztatói nyugellátást biztosító intézmények hosszú távú befektetéseket eszközölnek, eszközeiket pedig az EU belső piaca és az euró által kínált előnyök teljes kihasználása mellett kell diverzifikálniuk. Ha valamennyi intézmény a lehető legbiztonságosabb és leghatékonyabb befektetési politikát hozza létre, a befektetési szabályok - különösen a részvényekbe való befektetésekre irányadó szabályok - nem lehetnek túlzottan korlátozóak.

  • 3.

    A foglalkoztatói nyugdíjkonstrukciók határokon átnyúló kezelését lehetővé tevő szabályok. A nyugdíjkonstrukciók határokon átnyúló kezeléséhez az uniós országokban hatályban lévő felügyeleti módszerek kölcsönös elismerésére van szükség.

Ezen irányelv nem foglalkozik az életbiztosításról szóló irányelv és az alternatív befektetési alapok kezeléséről szóló irányelv által lefedett intézményekkel.

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) feladata az uniós országok által a foglalkoztatói nyugellátást biztosító intézmények határokon átnyúló szervezése terén elért fejleményekről való információgyűjtés, valamint az ilyen információknak a honlapján való közzététele.

Az EIOPA szabályozási és végrehajtási normákat fogalmazhat meg, valamint ajánlásokat tehet a foglalkoztatói nyugellátást biztosító intézmények megfelelő felügyeletére vonatkozóan. Az EIOPA szorosan együttműködik az uniós országokkal és az Európai Bizottsággal.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2003. szeptember 23-tól hatályos.

KULCSFOGALMAK

* Foglalkoztatói nyugellátást biztosító intézmények: pénzügyi intézmények, amelyek a munkáltatók számára kollektív nyugdíjkonstrukciók kezelését biztosítják azok alkalmazottai (azaz a konstrukció tagjai és ellátottjai) nyugellátásának biztosítása érdekében.

** Nyugdíjkonstrukció: olyan szerződés, megállapodás, vagyonkezelési meghatalmazás vagy szabályrendszer, amely meghatározza, hogy milyen nyugellátás milyen feltételek mellett kerül biztosításra.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre: az Európai Bizottság honlapján a foglalkoztatói nyugellátást biztosító intézmények.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2003/41/EK irányelv

2003.9.23.

2005.9.22.

HL L 235., 2003.9.23., 10-21. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/138/EK irányelv

2010.1.6.

2015.3.31.

HL L 335., 2009.12.17., 1-155. o.

2010/78/EU irányelv

2011.1.4.

2011.12.31.

HL L 331., 2010.12.15., 120-161. o.

2011/61/EU irányelv

2011.7.21.

2013.7.22.

HL L 174., 2011.7.1., 1-73. o.

2013/14/EU irányelv

2013.6.20.

2014.12.21.

HL L 145., 2013.5.31., 1-3. o.

A 2003/41/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2003/41/EK irányelv (IORP-irányelv) néhány fő eleméről (COM(2009) 203 végleges, 2009.4.30.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/50/EU irányelve (2014. április 16.) a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről (Hivatalos Lap L 128., 2014.4.30., 1-7. o.).

utolsó frissítés 26.06.2015

Top