Help Print this page 
Title and reference
Az értékpapírok kibocsátásakor közzéteendő tájékoztató

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az értékpapírok kibocsátásakor közzéteendő tájékoztató

Az irányelv célja a befektetők számára azon vállalatok által nyújtott információk minőségének a javítása, amelyek az Európai Unió (EU) területén való tőkebevonás érdekében - növekedésük finanszírozásához - külföldi befektetők figyelmét kívánják felhívni.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/71/EK irányelve (2003. november 4.) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv célja a befektetők számára azon vállalatok által nyújtott információk minőségének a javítása, amelyek az Európai Unió (EU) területén való tőkebevonás érdekében - növekedésük finanszírozásához - külföldi befektetők figyelmét kívánják felhívni.

Célja annak biztosítása, hogy az értékpapírok valamennyi európai befektető számára történő kibocsátásakor valamennyi uniós országban megfelelő és egyenértékű közzétételi előírások legyenek hatályban.

MIRŐL SZÓL EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv az uniós vállalatok által olyankor közzéteendő tájékoztatókra vonatkozó szabályokat határozza meg, amikor a vállalatok - beruházások vonzása érdekében - értékpapírokat bocsátanak ki. E szabályok alapján a valamely uniós országban jóváhagyott tájékoztató az EU egész területén érvényes lesz (egységes kibocsátói engedély).

A tájékoztató olyan közzétételi dokumentum, amelynek információi révén a befektetők a tények teljes körű ismerete mellett tudják befektetési döntéseiket meghozni.

FŐ ELEMEK

Tájékoztató közzétételére irányuló kötelezettség

A kibocsátók kötelesek tájékoztatót megjelentetni az értékpapír-kibocsátásról, kivéve akkor, ha:

a kibocsátás kizárólag képesített (hivatásos) befektetőknek szól; és/vagy

a kibocsátás uniós országonként 150-nél kevesebb, a képesített befektetőkön kívüli személynek (pl. magánszemélynek) szól; és/vagy

a kibocsátás olyan befektetőknek szól, akik befektetőnként legalább 100 000 euró összes ellenérték fejében szereznek értékpapírokat; és/vagy

az értékpapírok (részvények vagy kötvények) egységenkénti címletértéke legalább 100 000 euró;

a kibocsátás összes ellenértéke az Unióban 100 000 EUR alatt van.

Információk

A tájékoztatónak tartalmaznia kell egy egységes formátumban előállított összefoglaló dokumentumot, amely a következőkkel kapcsolatban biztosít kulcsfontosságú információkat:

az értékpapírok kibocsátójával (pl. a kibocsátó vállalattal), az esetleges kezesekkel (pl. bankkal) és a kibocsátott vagy szabályozott piacon bejegyzett értékpapírokkal, valamint a velük járó főbb kockázatokkal kapcsolatos alapvető jellemzők;

az általános kibocsátási feltételek, különösen a kibocsátó által a befektető felé kiszámlázott kiadások becsült értéke.

A kibocsátó polgári jogi felelősséggel tartozik a tájékoztatóban közzétett információkért. Az információknak összhangban kell állniuk a tényekkel, és nem maradhat ki belőlük semmi.

Jóváhagyás és közzététel

Amint a székhely szerinti uniós ország illetékes hatósága jóváhagyja a tájékoztatót, azt közzé kell tenni (például valamely széles körben terjesztett nemzeti hírlapban vagy a kibocsátó honlapján), és egy példányt meg kell küldeni az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (EÉPH) részére is.

A tájékoztatók érvényességi ideje jóváhagyásukat követően legfeljebb 12 hónapig tart, feltéve, ha annak az előírt elemekkel történő frissítésére és kiegészítésére sor kerül.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelvet 2005. július 1-jén kellett a nemzeti jogrendbe átültetni. A módosító irányelv (2010/73/EK) 2012. július 1. óta alkalmazandó.

A Bizottság a tőkepiacokról szó, 2015 februárjában közzétett zöld könyvben bejelentette, hogy a tájékoztatóról szóló irányelvet újra meg fogja vizsgálni annak érdekében, hogy a vállalkozások, különösen a kkv-k, könnyebben tudjanak külföldön tőkét bevonni és befektetőket találni.

További információkért látogasson el az Európai Bizottságnak a tájékoztatóról szóló irányelvvel foglalkozó honlapjára.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2003/71/EK irányelv

2003.12.31.

2005.7.1.

HL L 345., 2003.12.31., 64-89. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008/11/EK irányelv

2008.3.20.

-

HL L 76., 2008.3.19., 37-38. o.

2010/73/EU irányelv

2010.12.31.

2012.7.1.

HL L 327., 2010.12.11., 1-12. o.

2010/78/EU irányelv

2011.1.4.

2011.12.31.

HL L 331., 2010.12.15., 120-161. o.

2013/50/EU irányelv

2013.11.26.

2015.11.26.

HL L 294., 2013.11.6., 13-27. o.

Helyesbítés a 2013/50/EU irányelvhez

-

-

HL L 14., 2014.1.18., 35. o.

2014/51/EU irányelv

2014.5.23.

2015.3.31.

HL L 153., 2014.5.22., 1-61. o.

Utolsó frissítés: 02.04.2015

Top