Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A munkavállalók szabad mozgása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

A munkavállalók szabad mozgása

Az európai polgárok szabad mozgáshoz és az Európai Unió valamely más országában való munkavállalásához való joga az EU szerződései által rögzített négy szabad mozgási elv egyike. Ez a rendelet korábbi jogszabályokat frissít és biztosítja az elv gyakorlati betartását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 492/2011/EK rendelete a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról (EGT-vonatkozású szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

A munkaerő szabad mozgása előnyös azon személyek számára, akik az EU valamely más tagállamában kívánnak dolgozni, valamint az őket fogadó országok társadalmának is. Míg az előbbiek számára lehetővé teszi személyes helyzetük javítását, az utóbbiak be tudják ilyen módon tölteni az üres állásokat és a szakképzett munkaerő hiányát.

Ugyanúgy, ahogy valamely uniós tagállam lakója jogosult jövedelemszerző alkalmazást vállalni egy másik tagállamban, a munkavállalók is hirdethetik álláslehetőségeiket és köthetnek munkaszerződéseket potenciális munkavállalókkal az egész EU-ban.

Ez a jogszabály az 1612/68/EGK rendelet helyébe lép, amelyet számos alkalommal jelentős mértékben módosítottak eredeti, 1968. októberi elfogadása óta. A rendelet biztosítja a rendszer gördülékeny működését azáltal, hogy tiltja bármiféle állampolgárság alapján tett hátrányos megkülönböztetést az EU polgárai között.

Tiltja különösen az alábbiakat:

  • más állampolgárságú munkavállalók toborzására alkalmazandó külön eljárások;
  • a betölthető munkahelyek hirdetésének korlátozása vagy a más tagállamból érkezőkre vonatkozó, például a munkaügyi hivataloknál történő nyilvántartásba vétellel kapcsolatos külön feltételek.

Hasonlóképpen jogszerűtlen bármiféle megkülönböztetés a saját országbeli és más tagállamokból érkezett munkavállalók között a foglalkoztatás olyan feltételeit illetően, mint a javadalmazás, a munkaviszony megszüntetése, az újraelhelyezés, vagy a szociális és adókedvezmények. Mindkét kategóriába tartozó munkavállalók azonos feltételek szerint részesülhetnek szakiskolai képzésben és átképzésben.

Ugyanezen egyenlő hozzáférési elv vonatkozik a nemzeti általános oktatási intézményekre, szakmunkás és egyéb szakképzésekre egy más tagállamban dolgozó uniós állampolgár gyermekei esetében.

A jogszabály bizonyos szociális jogokat is szabályoz. Egy más tagállamban dolgozó munkavállaló az állampolgárokéval megegyező jogosultságot élvez a lakásjegyzékbe történő felvételre abban a régióban, ahol alkalmazásban áll, ha van ott ilyen jegyzék, valamint megilletik az ebből eredő esetleges kedvezmények.

Egy kivétel

A megkülönböztetés tilalmának elve alól egy kivétel van, a nyelvismeret. A munkáltatók megkövetelhetik egy adott állásra jelentkezőktől, hogy megfelelő szinten beszéljék az ország nyelvét, amennyiben az szükséges az állás betöltéséhez.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

492/2011/EU rendelet

2011.6.16.

-

HL L 141 (2011.5.27.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2012/733/EU végrehajtási határozata a 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése és az EURES újbóli kialakítása tekintetében történő végrehajtásáról [Hivatalos Lap L 328., 2012.11.28.].

Utolsó frissítés: 16.06.2014

Top