Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EU egységes piaci irányelvei – átültetés a nemzeti jogba

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az EU egységes piaci irányelvei – átültetés a nemzeti jogba

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Bizottság 2005/309/EK ajánlása – a belső piacot érintő irányelveknek a nemzeti jogba történő átvételéről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

Az ajánlás meghatározza, hogy az uniós országok miként tudják megfelelőbb módon átültetni az EU egységes piaci irányelveit nemzeti jogukba.

FŐBB PONTOK

Az irányelvek olyan intézkedéseket tartalmaznak, amelyek valamennyi uniós ország számára kötelezően elérendő célkitűzéseket foglalnak magukban. Az uniós országok:

maguk dönthetnek az elérendő célkitűzés formájáról és eszközeiről; azonban

megadott határidőn belül át kell ültetniük az irányelvet nemzeti jogukba.

Az egységes piac tekintetében az irányelvek helyes és időszerű átültetése* létfontosságú annak zökkenőmentes működése szempontjából. Az irányelvek késedelmes vagy helytelen átültetése akadályokat képezhet, és csökkentheti az európai gazdaság versenyképességét.

Késedelmes vagy helytelen átültetés

Az uniós országokat a következők segítségével ellenőrzik és szankcionálják a késedelmes vagy helytelen átültetés esetén:

az uniós országok átültetéssel kapcsolatos eredményeinek az egységes piaci eredménytáblán történő rendszeres közzététele;

a kötelezettségszegési eljárás, amelynek keretében az Európai Bizottság jogi lépéseket tehet az uniós országokkal szemben az Európai Unió Bírósága előtt.

Megfelelőbb gyakorlat

A Bizottság a helyes és időszerű átültetés biztosítása céljából azt ajánlja, hogy az uniós országok az egyes országok példáin alapuló, megfelelőbb gyakorlatokat alkalmazzanak. Az eljárásaikra és nemzeti gyakorlataikra való összpontosítást ajánlja, különösen a következők tekintetében:

a helytelen vagy késedelmes átültetés mögött rejlő okok kezelése;

a leginkább személyre szabott és leghatékonyabb eljárás kiválasztása valamennyi uniós ország tekintetében;

az irányelvek és az átültetési intézkedések közötti megfelelést bizonyító táblázatok elkészítése;

tartózkodás a nemzeti végrehajtási jogszabályokba olyan feltételek vagy követelmények felvételétől, amelyek nem szükségesek, és hátráltathatják az irányelv célkitűzéseinek megvalósítását.

Az ajánlás melléklete részletesen meghatározza a példaértékű, bevált gyakorlatokat, amelyek között a következők szerepelnek:

a helyes és megfelelő időben történő átültetés állandó politikai és operatív prioritássá emelése;

annak biztosítása, hogy az átültetés előkészületei már egy korai szakaszban megtörténjenek, ily módon biztosítva az uniós irányelvek helyes és megadott határidőn belüli átültetését;

szoros együttműködés a belső piaci irányelvek átültetésében érintett nemzeti, regionális és decentralizált (azaz a nemzetinél alacsonyabb szintű) parlamentekkel;

gyors, látványos és hatékony cselekvés azon irányelvek átültetésére, amelyek átültetése késésben van (például a parlamentek arra való ösztönzése, hogy külön időt szenteljen az előírt nemzeti jog – vagy módosításának – időszerű átültetésére és megvitatására).

Ezen túlmenően, amikor az uniós országok az átültetési eljárás során a nemzeti parlamentekhez végrehajtásirendelkezés-tervezeteket terjesztenek elő és arról a Bizottságot értesítik, azokat a következőkkel kell kiegészíteni:

az uniós jognak való megfelelőséget bizonyító nyilatkozat;

információ arról, hogy az irányelv mely részeinek hatékony átültetésére került eddig sor.

HÁTTÉR

Irányítás és nyomon követés

KULCSFOGALMAK

* Átültetés (átvétel): az uniós irányelvek átültetése valamely uniós ország nemzeti jogába.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2004. július 12-i ajánlása a belső piacot érintő irányelveknek a nemzeti jogba történő átvételéről (HL L 98., 2005.4.16., 47–52. o.)

utolsó frissítés 23.11.2015

Top