Help Print this page 
Title and reference
Építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések

E jogszabály célja, hogy nyitott piacot biztosítson a közbeszerzések számára, valamint biztosítsa az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó szabályok pártatlan alkalmazását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2004/17/EK irányelv az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló európai uniós közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó szabályokat határoz meg. Célja annak biztosítása, hogy a szerződések odaítélésének folyamata tisztességesen zajlik és nyitott az EU valamennyi területéről származó ajánlattevő számára.

Az irányelv hatálya

A jogszabály hatálya a közművekre, telekommunikációs szolgáltatásokra, szolgáltatási koncesszióra (például meglévő autóparkoló működtetésére), valamint egyes védelemre és biztonságra irányuló közbeszerzési szerződéseken (a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatok ilyen szerződésein) kívül a legtöbb közbeszerzési szerződésre kiterjed.

A közbeszerzési eljárás négy típusa

 • nyílt eljárás: bármely fél nyújthat be ajánlatot;
 • meghívásos eljárás: bármely fél kérheti az eljárásban való részvételét, és az ajánlatkérő szerv dönti el, hogy mely feleket hívja meg ajánlat benyújtására;
 • tárgyalásos eljárás: az ajánlatkérő szervek egyeztetik közvetlenül a szerződéses feltételeket;
 • összetettebb szerződések esetében, ahol a szerződő jogi személy az eljárásba bevett jelöltekkel egyeztet a követelményekről és megoldásokról (versenypárbeszéd).

Átláthatóság

Az átláthatóságot a közbeszerzési szerződésekről szóló hirdetményeknek az EU Hivatalos Lapjában és a TED adatbázisban, valamint nemzeti szinten történő közzététele biztosítja. Valamennyi közzétételnek azonos információkat kell tartalmaznia annak érdekében, hogy egyetlen ajánlattevőt se részesítsenek előnyben. A hirdetmények többek között a következő információkat tartalmazzák:

 • az ajánlattétel határideje,
 • az ajánlattétel nyelve(i),
 • a szerződés-odaítélés kritériumai és azok relatív súlyozása,
 • az ajánlathoz mellékelendő tanúsítványok/dokumentumok, amelyek lehetővé teszik a jelöltnek a szerződés végrehajtására való alkalmasságát.

A szerződések odaítélése

A szerződések odaítélésére a következők alapján kerül sor:

 • a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat (olyan kritériumok alapján, mint a minőség, az ár, a műszaki érték, a vevőszolgálat); vagy
 • a legalacsonyabb ár.

Értékhatárok

Valamennyi, megadott értékhatáron felüli értékkel bíró közbeszerzési szerződésre kiterjed az irányelv. Az értékhatárokat kétévente számítják ki.

2014. január 1-től kezdve az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó, a1336/2013/EU rendelet által módosított fő értékhatárok a következők:

Központi kormányzati szervek

 • építési beruházásokra irányuló szerződések, építési beruházásokra irányuló koncessziós szerződések, építési beruházásokra irányuló támogatott szerződések: 5 186 000 EUR;
 • valamennyi (például építészeti tervre vonatkozó) tervpályázat, valamennyi ajánlattevő szervek által támogatott szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés, valamint a IIA. mellékletben felsorolt szolgáltatásokra vonatkozó szerződések (a K+F szolgáltatások és egyes telekommunikációs szolgáltatások kivételével): 134 000 EUR;
 • a IIB. mellékletben felsorolt szolgáltatásokra, a K+F szolgáltatásokra és egyes telekommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó szerződések: 207 000 EUR;
 • minden, nem a védelem területén működő központi kormányzati ajánlatkérő szervek által odaítélt, árubeszerzésre vonatkozó szerződés: 134 000 EUR.

A védelem területén működő központi kormányzati ajánlatkérő szervek által odaítélt, árubeszerzésre vonatkozó szerződések: (i) az V. mellékletben felsorolt termékekre vonatkozóan: 134 000 EUR; (ii) más termékekre vonatkozóan: 207 000 EUR.

Központi szint alatti ajánlatkérő szervek

 • építési beruházásokra irányuló szerződések, építési beruházásokra irányuló koncessziós szerződések, építési beruházásokra irányuló támogatott szerződések: 5 186 000 EUR;
 • valamennyi szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, tervpályázat, valamint támogatott, szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés és árubeszerzésre vonatkozó szerződés: 207 000 EUR.

A 2004/18/EK irányelv 2016.4.18-ig marad hatályban, amely napon hatályba lép a helyébe lépő új irányelv (a 2014/24/EU irányelv).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2004/18/EK irányelv

2004.4.30.

2006.1.31.

HL L 134., 2004.4.30.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005/51/EGK irányelv

2005.10.21.

2006.1.31.

HL L257., 2005.10.1.

2005/75/EK irányelv

2005.12.9.

2006.1.31.

HL L 323., 2005.12.9.

2083/2005/EK rendelet

2006.1.1.

-

HL L 333., 2005.12.20.

2006/97/EK irányelv

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 363., 2006.12.20.

1422/2007/EK rendelet

2008.1.1.

-

HL L 317., 2007.12.5.

2009/81/EK irányelv

2009.8.21.

2011.8.21.

HL L 216., 2009.8.20.

1177/2009/EK rendelet

2010.1.1.

-

HL L 314., 2009.12.1.

1251/2011/EU rendelet

2012.1.1.

-

HL L 319., 2011.12.2.

1336/2013/EU rendelet

2014.1.1.

-

HL L 335., 2013.12.14.

A 2004/18/EK irányelv egymást követő módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EK irányelvelve közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28.).

Utolsó frissítés: 29.09.2014

Top