Help Print this page 
Title and reference
Jogorvoslati lehetőségek a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Jogorvoslati lehetőségek a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban

A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban folytatott beszerzési eljárásokra vonatkozó közösségi jogorvoslati rendszer lehetővé teszi a sértett felek számára, hogy megvédjék érdekeiket.

JOGI AKTUS

A Tanács 92/13/EGK irányelve (1992. február 25.) a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról [lásd a módosító jogszabályokat]

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen irányelv célja a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK irányelvben foglalt rendelkezések eredményes alkalmazásának biztosítása.

Az irányelv rendelkezései három fontosabb területre terjednek ki:

  • az ajánlatkérők által kötött, árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos nemzeti jogorvoslati lehetőségekről szóló 89/665/EGK irányelvben előírt jogorvoslati lehetőségeknek a vízügyi, az energiaipari, a közlekedési és a postai szolgáltatásokra (az úgynevezett „különleges” szolgáltatásokra) történő alkalmazása;
  • tanúsítási eljárás;
  • az egyértelmű és nyilvánvaló jogsértési esetekben a Bizottság fellépési lehetőségeit erősítő korrekciós mechanizmus.

Az irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy bizonyos jogorvoslati eszközök esetében két lehetőség közül válasszanak. Tehetnek olyan intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik:

  • az eljárások felfüggesztésével és a jogellenes határozatok megsemmisítésével a közbeszerzési eljárásokba való közvetlen beavatkozást;
  • közvetett befolyás gyakorlását az ajánlatkérőkre, többek között pénzbírság kivetésével.

Mindkét esetben a jogsértések orvoslása és az érintett érdekek védelme a cél. A választott lehetőségtől függetlenül az irányelv rendelkezik a (kamatokkal növelt) kártérítés érvényesítésének lehetőségéről.

Jogorvoslat

Az irányelv rendelkezései értelmében amennyiben egy szerződés odaítélésére az eljárások megsértésével kerül sor, a jogsértés bármely károsultja vagy bármely olyan személy, aki kárt szenvedhet, hatékony jogorvoslatot kérhet az ajánlatkérő határozata ellen. Ennek érdekében az irányelv a következő határidőket állapítja meg:

  • a szerződés odaítélése és a szerződéskötés között legalább tizenöt napnak (vagy elektronikus eszköz használata esetén tíz napnak) kell eltelnie;
  • az ajánlatkérő döntése és a jogorvoslat benyújtása között legfeljebb tizenöt napnak (vagy elektronikus eszköz használata esetén tíz napnak) kell eltelnie (e határidő előírása mindamellett továbbra is a tagállam mérlegelési jogkörébe tartozik);
  • a szerződés odaítéléséről szóló határozat és annak megsemmisítése között harminc napnak kell eltelnie;
  • a szerződéskötés és a szerződés odaítéléséről szóló határozat megsemmisítése között legfeljebb hat hónap telhet el.

Tanúsítás

Az ajánlatkérő a hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélheti a szerződést. Szerződéskötési szándékát azonban közzé kell tennie.

A Bizottság munkáját a közbeszerzési tanácsadó bizottság segíti.

Korrekciós mechanizmus

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy valamely közbeszerzési szerződés odaítélési eljárása során egyértelműen és nyilvánvalóan megsértették a közösségi rendelkezéseket, a jogorvoslatra és a szerződéskötés előtt a szerződés joghatásainak hiányára hivatkozva kérheti a tagállamtól a jogsértés orvoslását.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 92/13/EGK irányelv

1993.1.1.1995.6.30. (Spanyolország)1997.6.30. (Görögország és Portugália)

1993.1.1.1995.6.30. (Spanyolország)1997.6.30. (Görögország és Portugália)

HL L 76., 1992.3.23.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Norvég Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány

1995.1.1.

-

HL C 241., 1994.8.29.

A 2006/97/EK tanácsi irányelv

2006.11.20.

2007.1.1.

HL L 363., 2006.12.20.

A 2007/66/EK irányelv

2008.1.9.

2009.12.20.

HL L 335., 2007.12.20.

A 92/13/EGK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 93/38/EGK irányelve (1993. június 14.) a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról [HL L 199., 1993.8.9.]

Utolsó frissítés: 01.07.2011

Top