Help Print this page 
Title and reference
Jogorvoslati lehetőségek: árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Jogorvoslati lehetőségek: árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések

Ezen irányelv célja az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség garanciáinak növelése az Európai Közösségen (EK) belül az árubeszerzésre, az építési beruházásokra és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélése során. Az irányelv a jogorvoslatok terén valamennyi tagállamban azonos szintű jogi garanciákat biztosít a vállalkozások számára.

JOGI AKTUS

A Tanács 89/665/EGK irányelve (1989. december 21.) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról [Hivatalos Lap L 395., 1989.12.30.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen irányelv célja az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004/18/EK irányelvben foglalt rendelkezések hatékony alkalmazásának biztosítása, ezért arra kötelezi a tagállamokat, hogy az említett irányelvben foglalt rendelkezések megszegése esetére gyors és hatékony nemzeti jogorvoslati eljárásokat hozzanak létre. Legalább azon személyek számára biztosítani kell jogorvoslati eljárás igénybevételének a lehetőségét, akiknek érdekében áll vagy állt egy adott közbeszerzési szerződés elnyerése, és állítólagos jogsértést szenvedtek, vagy fennáll ennek a kockázata.

Az ajánlatkérők által a közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatosan hozott, közösségi jogot sértő határozatokkal szemben hatékony és gyors jogorvoslatot kell alkalmazni. A jogorvoslati eljárásoknak valamennyi tagállamban lehetőséget kell adniuk többek között a következőkre:

  • a lehető legrövidebb időn belül és közbenső döntés útján ideiglenes intézkedések megtétele (például az érintett közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásának felfüggesztése);
  • a jogellenesen meghozott döntések semmissé nyilvánítása, beleértve a megkülönböztető műszaki, gazdasági vagy pénzügyi előírások törlését az ajánlati felhívásból;
  • a jogsértés következtében érdeksérelmet szenvedett személyek részére kártérítés megítélése.

A tagállamok előírhatják, hogy ha a kártérítést a határozat jogellenessége miatt követelik, a vitatott határozatot először is a megfelelő hatáskörrel rendelkező testületnek meg kell semmisítenie.

Határidők

A jogorvoslati rendszer megfelelő működésének előmozdítása érdekében az irányelv bizonyos határidőket állapít meg. A szerződés megkötésére a szerződés odaítéléséről szóló döntés napjától számított tizenöt (elektronikus küldés esetén tíz) napon belül nem kerülhet sor. Hasonlóképpen, a nemzeti jog a szerződés odaítéléséről szóló döntés napjától számított legalább tizenöt (elektronikus küldés esetén tíz) napos határidőt írhat elő a jogorvoslati kérelmek benyújtására.

Ha a tagállam a jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozóan végső határidőt ír elő, ez nem lehet korábbi, mint a szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény közzétételétől számított 30. nap.

A jogorvoslati kérelmet minden esetben a szerződés megkötésének időpontját követő hat hónapon belül kell benyújtani.

Érvénytelenítés

Független jogorvoslati eljárást követően a közbeszerzési szerződés érvénytelenné nyilvánítható. A szerződéses kötelezettségek hasonlóképpen visszamenőleges hatállyal semmissé nyilváníthatók. A tagállamok továbbá pénzbírsággal vagy a szerződés időbeli hatályának lerövidítésével is szankcionálhatják a jogsértést.

Korrekciós mechanizmus

Ha a szerződés megkötését megelőzően a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egyértelműen és nyilvánvalóan megsértették a közbeszerzésre vonatkozó közösségi rendelkezéseket, az érintett tagállamtól kérheti a jogsértés megszüntetését.

Felülvizsgálat

A Bizottság legkésőbb 2012. december 20-ig felülvizsgálja ezen irányelv végrehajtását.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

89/665/EGK tanácsi irányelv

1991.1.3.

1991.12.21.

HL L 395., 1989.12.30.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2008.1.9.

2009.12.20.

HL L 335., 2007.12.20.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Communication from the Commission of 28 May 2003 to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee – On a comprehensive EU policy against corruption [COM(2003) 317 final – not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye [2003. május 28.] az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a korrupció elleni átfogó uniós politikáról [COM(2003) 317 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]). Ez a közlemény megvizsgálja, hogy milyen előrelépés történt uniós szinten a korrupció elleni harc terén és rámutat arra, hogy milyen javításokra van még szükség ennek a hatékonyabbá válásához. A Bizottság célja, hogy valamennyi szinten egységes módon szorítsa vissza a korrupciót az uniós intézményekben, a tagállamokban és az Unión kívül is.

Utolsó frissítés: 02.06.2008

Top